Hvad er forskellen mellem optiske og magnetiske diske?

I daglig tale kaldes de begge diske, men teknisk set er der en markant forskel på dem.

Optiske diske

Optiske diske betegner diskmedier som f.eks. lyd-cd, cd-rom, dvd-rom, dvd-ram og dvd-video. Nogle optiske diske er skrivebeskyttede (ROM), mens man på andre kan brænde data (skrive arkiver) på disken én gang (f.eks. CD-R og DVD-R, medmindre man foretager en multisessionsbrænding). På andre igen kan der slettes og genskrives mange gange (f.eks. diske af typen CD-RW, DVD-RW og DVD-RAM).

Alle optiske diske er flytbare, hvilket betyder, at når en disk gøres passiv eller skubbes ud fra dit skrivebord eller Finder, kommer den rent fysisk ud af computeren.

Magnetiske diske

En magnetisk disk er betegnelsen for et magnetisk medie, f.eks. en diskette, disken i computerens harddisk eller en ekstern harddisk. Man kan altid slette og genskrive på en magnetisk disk, medmindre den med vilje er låst eller skrivebeskyttet. Det er også let at partitionere en magnetisk disk i flere mindre enheder.

En magnetisk disk er normalt lukket inde i et kabinet af metal eller plast (en disk med kabinet omtales ofte under et som en "harddisk").

Udgivelsesdato: