Om firmwaregendannelses-cd'en (Intel-baserede Mac-computere)

I denne artikel får du oplysninger om firmwaregendannelses-cd'en, der følger med Intel-baserede Mac-computere.

 

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Cd'en til gendannelse af firmware kan gendanne firmwaren på en Intel-baseret Mac-computer.

Bemærk: Ved gendannelse af firmwaren gendannes nogle af standardindstillingerne på computeren.

Du kan kun bruge funktionen til at gendanne firmwaren efter en afbrudt eller mislykket opdatering. Hvis computeren allerede er i denne tilstand, skal du hente softwaren og oprette cd'en på en anden Macintosh-computer, eller du kan tage computeren med til en Apple-butik eller autoriseret Apple-serviceudbyder for at få firmwaren gendannet. Denne cd kan oprettes enten på en PowerPC- eller Intel-baseret Mac-computer, men fungerer kun på Intel-baserede Mac-computere.

Bemærk! Denne cd kan ikke bruges til at få en Intel-baseret Mac-computers firmware tilbage til en tidligere version, hvis det allerede er lykkedes at foretage en opdatering.

Overførsel af det rigtige billede af firmwaregendannelses-cd'en

Du kan hente firmwaregendannelses-cd'en fra siden med supportoverførsler. Forskellige computere bruger forskellige versioner af cd'en til gendannelse. På hver overførselsside er der en tabel, der viser, hvilken model der passer til hvilket billede på en gendannelses-cd. Følg denne fremgangsmåde på den computer, du vil bruge cd'en på, for at se oplysningerne om Mac-modellen (model-id):

 1. Vælg Om denne MacApple-menuen.
 2. Klik på knappen "Mere info". Dermed åbnes Systemprofil.
 3. Model-id'et findes i Oversigt over hardware, som er det første vindue, der vises. Det er bygget op på denne måde: "MacBookPro 2,1".
 4. Sammenlign modeloplysningerne med tabellen på overførselssiden så du kan vælge det rigtige billede af gendannelses-cd'en og overføre det til computeren.

Gendannelse af firmware med en firmwaregendannelses-cd

Hvis du vil gendanne computerens firmware, skal du først oprette en cd ved hjælp af diskbilledet, der hedder "FirmwareRestorationCD.dmg", ved at følge denne fremgangsmåde:

 1. Åbn Diskværktøj (findes i /Programmer/Hjælpeprogrammer).
 2. Klik på symbolet Brænd, eller vælg menupunktet "Brænd..." på menuen Billeder.
 3. Naviger til FirmwareRestorationCD.dmg, og klik på knappen Brænd.
 4. Isæt en tom cd, der kan skrives på.
 5. Klik på knappen Brænd for at oprette firmwaregendannelses-cd'en. Arkiverne brændes på disken.

  Derefter kan du bruge cd'en til gendannelse af firmware til at gendanne firmwaren:
 6. Sørg for, at den computer, du prøver at gendanne, er sluttet til en stikkontakt.
 7. Tænd for computeren, og fortsæt med at holde afbryderknappen nede. Lysdioden til dvale blinker hurtigt, derefter langsomt, derefter hurtigt (3 hurtige blink, 3 langsomme blink, 3 hurtige blink).

  På Mac-computere, der ikke har en lysdiode til dvale, bruges i stedet toner. Hold afbryderknappen nede, indtil du hører 3 lange toner, 3 korte toner og derefter 3 lange toner.

  På Mac-computere, der bruger et optisk drev med indlæsning fra bakke, åbnes bakken, så gendannelses-cd'en kan isættes.
 8. Isæt firmwaregendannelses-cd'en, mens dioderne blinker, eller der høres toner, og slip derefter afbryderknappen. Der høres en lang tone, når gendannelsesprocessen starter.

En statuslinje vises under et Apple-logo på en grå skærm. Statuslinjen angiver, at firmwaren opdateres. Sluk ikke for strømmen, luk ikke ned, og genstart ikke computeren under opdateringen. Hvis du gør det, skal du starte gendannelsesprocessen igen fra trin 6.

Computeren genstarter automatisk, når firmwaren er opdateret.

Udgivelsesdato: