Administrer kontrolfunktioner i iTunes til Windows

Brug børnesikrings-, virksomheds- og undervisningsindstillinger i iTunes for at begrænse indhold.

Denne artikel gælder kun for iTunes 7.1 eller nyere, som kører på Windows-computere.

Systemadministratorer kan bruge børnesikrings-, virksomheds- og undervisningsindstillinger i iTunes til Windows for at angive begrænsninger for indhold.

Trinnene i denne artikel bruger Registreringseditor (Regedit.exe) til at foretage ændringer i Windows-registreringsdatabasen. Selvom du har erfaring med at bruge Registreringseditor, bør du sikkerhedskopiere registreringsdatabasen først. Hvis du laver en fejl, kan det medføre problemer med computeren eller forhindre Windows i at starte.

Registreringsdatabasenøgler for børnesikring

Der er to registreringsdatabasenøgler, der styrer børnesikring i iTunes til Windows.

På Windows XP og 32-bit Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

På 64-bit Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Angiv indstillinger for børnesikring

Den brugerspecifikke værdi, [SID], er en strengrepræsentation af en brugerkontos sikkerheds-id. Den ser typisk sådan ud: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Hver brugerkonto har en forskellig brugerspecifik værdi [SID]. Derfor kan iTunes entydigt gemme unikke børnesikringsindstillinger for hver bruger i HKEY_LOCAL_MACHINE. Hvis du vil angive børnesikringsindstillinger, der arves af nye brugerkonti, skal du oprette dem under følgende registreringsdatabasenøgler.

I Windows 32-bit-systemer

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

I Windows 64-bit-systemer

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

iTunes 8.0.2 og nyere versioner bruger værdierne under disse nøgler, når der ikke findes brugerspecifikke [SID] værdier.

iTunes gemmer børnesikringsindstillinger i fem værdier i registreringsdatabasen. iTunes bruger disse værdier, når børnesikringen er spærret:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

iTunes 8.0.2 og nyere versioner bruger disse værdier, når der ikke findes brugerspecifikke [SID] værdier.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

iTunes bruger disse værdier, når børnesikringen ikke er spærret:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

Værdier for UserFlags og AdminFlags

Navn på UserFlags eller AdminFlags Heksadecimal værdi
(kun ved redigering af værdien for klientregistreringsdatabasen)
Decimalværdi
(kun ved anvendelse af registreringsdatabaseværdien via gruppepolitik)
Noter
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Dette flag deaktiverer kun Internetradio. Det deaktiverer ikke Apple Music-radiostationer.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

tilføjet i iTunes 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

tilføjet i iTunes 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

tilføjet i iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

tilføjet i iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

tilføjet i iTunes 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

tilføjet i iTunes 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

tilføjet i iTunes 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

tilføjet i iTunes 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

tilføjet i iTunes 11.3

Værdier for UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit og AdminTVShowsLimit

Disse registreringsdatabaseværdier er ikke offentligt dokumenterede. Systemadministratorer arbejder typisk kun med de børnesikringsindstillinger, der er angivet i UserFlags- og AdminFlags-værdierne i registreringsdatabasen.

UserFlags, UserMoviesLimit og UserTVShowsLimit

Disse registreringsdatabaseværdier repræsenterer børnesikringsindstillinger, der ikke er spærrede. De er angivet under nøglen HKEY_CURRENT_USER, så brugerne kan skrive til dem, selvom de ikke har administratorrettigheder. Derfor bør du ikke bruge registreringsdatabaseværdierne, hvis du vil forhindre brugerne i at ændre den børnesikring, som du angiver.

iTunes følger kun de begrænsninger, der angives i registreringsdatabaseværdierne UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID og UserGamesLimit, i følgende tilfælde:

 • Der er ikke angivet nogen værdi for AdminFlags i HKEY_LOCAL_MACHINE
 • Bitten kParentalFlags_Locked i AdminFlags-værdien er angivet som 0

AdminFlags, AdminMoviesLimit og AdminTVShowsLimit

Disse registreringsdatabaseværdier repræsenterer spærrede børnesikringsindstillinger. De er angivet under nøglen HKEY_LOCAL_MACHINE, og brugerne skal have administratorrettigheder for at kunne skrive til dem.

iTunes søger efter en AdminFlags-værdi for den aktuelle bruger, der indikerer, at kontrolfunktionerne er spærrede. Hvis der findes en, bruger iTunes denne værdi og ignorerer alle Userxxx -værdier under HKEY_CURRENT_USER.

I dette scenarie er det muligt, at Adminxxx -værdierne ikke afspejler de aktuelle børnesikringsindstillinger, hvis kontrolfunktionerne ikke er spærrede. Det er kun Userxxx -værdierne, der bevares, men de spærrede kontrolfunktioner i AdminFlags forbliver opdaterede.

Forudkonfigurer børnesikring

Hvis du vil forudkonfigurere børnesikringsindstillinger, skal du indstille de tre registreringsdatabaseværdier i registreringsdatabasenøglen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls for hver brugerkonto.

Dette kan du gøre ved hjælp af en af disse metoder:

 • Brug iTunes til at konfigurere og spærre børnesikringsindstillinger for en bruger, og kopier derefter værdierne for den pågældende bruger under registreringsdatabasenøglerne for andre brugerkontis sikkerheds-id'er (SID'er). Før du gør dette, skal du kontrollere, at du ikke behøver at angive nogen flag, som ikke kan styres fra iTunes-brugergrænsefladen. 
 • Brug Registreringseditor til at angive børnesikringsværdierne.

Angiv følgende værdier, hvis du vil forudkonfigurere børnesikringen for brugerkonti, som endnu ikke er blevet oprettet eller anvendt.

Ved 32-bit-versioner af iTunes på 32-bit-versioner af Windows eller 64-bit-versioner af iTunes på 64-bit-versioner af Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Ved 32-bit-versioner af iTunes på 64-bit-versioner af Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Hvis der ikke findes nogen kontospecifikke nøgler i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls, bruger iTunes nøglerne under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default.

Sørg for, at værdien kParentalFlags_Locked er angivet i nøglen AdminFlags for at forhindre begrænsede brugere i at ændre børnesikringen.

Husk følgende, når du angiver disse flag:

 • Du kan ikke angive flagene i iTunes-brugergrænsefladen.
 • Flagindstillingerne gennemtvinges kun, når du angiver nøglen kParentalFlags_Locked. Hvis du ikke spærrer AdminFlags, ignorerer iTunes indstillingerne.
 • Du skal angive disse flagindstillinger i AdminFlags. Hvis du angiver dem i UserFlags, gennemtvinges de ikke.
Navn på UserFlags eller AdminFlags Heksadecimal værdi
(kun ved redigering af værdien for klientregistreringsdatabasen)
Decimalværdi
(kun ved anvendelse af registreringsdatabaseværdien via gruppepolitik)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Hvis du f.eks. vil deaktivere indstillingen for kontrol af enhedsopdateringer, skal du angive AdminFlags-registreringsdatabaseværdien for kParentalFlags_Locked og kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates til 0x40000000.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: