Sikkerhedsråd til håndtering af e-mailbilag og indhold, der er overført fra internettet

Få mere at vide om sikker håndtering af e-mailbilag og indhold, der er overført fra internettet.

Sikkerhedstips til åbning af programmer

Vær altid forsigtig, når du åbner arkiver (f.eks. ved at dobbeltklikke), du har modtaget fra nogen, du ikke kender, eller hvis du ikke ventede dem. Det gælder blandt andet e-mailbilag, overførsler af arkiver via chat og andre arkiver, du har hentet fra internettet. Du bør tage ekstra forholdsregler, hvis du overfører fra en kilde, du ikke tidligere har afprøvet. Det skyldes, at et overført arkiv kan have et navn eller symbol, der får det til at ligne et dokument eller mediearkiv (f.eks. pdf, mp3 eller jpeg), selv om det i virkeligheden er et skadeligt program. Et skadeligt program forklædt på denne måde kaldes en "trojaner".

Nedenstående oplysninger kan hjælpe dig med at håndtere e-mailbilag og arkiver overført fra internettet på en sikker måde.

Sådan identificerer du programmer forklædt som dokumenter

Hvis du er i tvivl om et bestemt arkiv, kan du bruge Finder til at se, om arkivet i virkeligheden er et program. Når du har markeret et arkiv enten på skrivebordet eller i et Finder-vindue, kan du bruge kommandoen Vis info (Kommando-I) til at kigge nærmere på arkivets "type". Hvis du bruger visningen Kolonne i Finder, vises disse oplysninger automatisk for det valgte arkiv. Hvis du venter at få et dokument, men dokumenttypen ikke er den forventede under "Type", skal du ikke åbne arkivet. Du må ikke dobbeltklikke på symbolet eller bruge kommandoen Åbn (Kommando-O) på arkivet i Finder eller på anden måde åbne det.

Hvis du er i tvivl om, hvad der skal stå under "Type" for en bestemt dokumenttype, kan du sammenligne det med dokumenter af samme type, du allerede har, eller åbne et program direkte og oprette og arkivere et nyt dokument af denne type. Brug Vis info til at få vist dine eksisterende dokumenters type og sammenligne dem med typen af det dokument, du har modtaget eller hentet.

F.eks. er følgende arkivtyper dokumenter:

 • RTF-dokumenter (Rich Text Format)
 • Dokumenter med almindelig tekst
 • JPEG-billeder
 • PDF-dokumenter
 • M4A-arkiver
 • M4P-arkiver
 • MP3-lydarkiver
 • Filmarkiver

Der findes en række typer, som kan identificere programmer. Vær forsigtig, hvis e-mailbilag eller hentede arkiver har en type, der indeholder ordet "applikation" eller på anden måde er mistænkelige. Følgende er en liste over andre programtyper, som også kræver forsigtighed:

 • Unix Executable File
 • Script
 • Terminal
 • TerminalShellScript
 • Jar Launcher Document

Hvis du har installeret software fra en anden producent, skal du se i dokumentationen, om arkiverne kan indeholde makroer, scriptsprog eller eksekverbar kode. Hvis det er tilfældet, skal arkiver af denne type også behandles forsigtigt.

Validering af overførsler

Mac OS X 10.4 Tiger indeholder en funktion til validering af overførsler. En række Apple-programmer bruger denne funktion til at sikre ekstra kontrol af indhold hentet via et netværk. Hvis du åbner et bilag i Mail, og det viser sig at være et program i stedet for et dokument, advarer Mac OS X-funktionen til validering af overførsler dig om usikre arkivtyper, og du skal afbryde, hvis du er i tvivl. Hvis du arkiverer et bilag eller trækker det til en mappe, kan du kontrollere det med Finder som beskrevet ovenfor. Hvis du forventer et dokument, men Finder viser, at du har modtaget et program, må du ikke åbne dette arkiv. I stedet skal du straks slette det.

Hvis du navigerer til et overført arkiv med Safari (f.eks. ved at klikke på en henvisning), advarer funktionen i Mac OS X til validering af overførsler dig om usikre arkivtyper, og så skal du afbryde, hvis du er i tvivl. Hvis du henter et arkiv ved at bruge Kommando-klik eller vælge "Overfør arkiv, der henvises til" fra en genvejsmenu, kontrolleres det ikke af funktionen i Mac OS X til validering af overførsler og åbnes ikke automatisk. Du bør derfor kontrollere det overførte arkiv med Finder som beskrevet ovenfor. Hvis du forventer et dokument, men Finder angiver, at det er et program, må du ikke åbne arkivet. I stedet skal du straks slette det.

Arkivkarantæne

Mac OS X 10.5 Leopard og nyere versioner indeholder forbedret overførselssikkerhed ved at give mulighed for at sætte arkiver i karantæne. Mac OS X 10.5 husker, hvilket indhold du har hentet fra et netværk. Første gang et potentielt skadeligt arkiv åbnes i Finder, Spotlight eller fra Dock, bevirker arkivkarantænefunktionen, at du får vist en advarsel om de usikre arkivtyper. Du skal annullere, hvis du på nogen måde er i tvivl om arkivets sikkerhedsstatus.

Forskel på almindelige og skadelige programmer

Den vigtigste oplysning er, hvor du har fået arkivet fra. Du må kun hente og installere programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. kendte programudgivere, autoriserede forhandlere eller andre kendte distributører. Det anbefales også at scanne alle arkiver med antivirussoftware inden installation. Du kan finde et udvalg af produkter fra andre producenter i Macintosh-produktguiden.

Udgivelsesdato: