Overhold den acceptable driftstemperatur for din bærbare Mac-computer

Din bærbare Mac-computer kan blive varm under normal brug. Lær, hvordan du kan forebygge problemer med driftstemperaturen.

Bærbare Mac-computere overholder temperaturgrænserne foreskrevet i nationale og internationale sikkerhedsstandarder. Sørg for at følge instruktionerne i brugerhåndbogen om sikkerhed og håndtering. 

Bærbare Mac-computere har sensorer, der registrerer temperaturændringer inden i din computer. Hvis din bærbare Mac-computer har blæsere, tændes de automatisk for at afkøle vigtige komponenter. 

Her er nogle gode råd til at håndtere driftstemperaturen:

  • Sørg for, at du har installeret alle softwareopdateringer til din Mac og alle aktuelle firmwareopdateringer.
  • Brug din bærbare Mac-computer i omgivelser, hvor temperaturen er 10°-35° C. Du må ikke efterlade din bærbare Mac-computer i bilen, da temperaturen kan blive meget høj i parkerede biler. Du bør også kun bruge din bærbare Mac-computer steder, hvor den relative luftfugtighed er mellem 0 % og 95 % (ikke-kondenserende).
  • Brug din bærbare Mac-computer på en stabil flade, hvor der er god luftcirkulation. Brug ikke din bærbare Mac-computer i din seng, oven på en pude eller under en dyne eller et tæppe.
  • Læg ikke noget over tastaturet. 
  • Hvis din bærbare Mac-computer har ventilationsåbninger, må du ikke putte noget i dem. 
  • Brug kun Apple-autoriserede strømforsyninger. Prøv at undgå at overophede strømforsyningen.

Hvis din bærbare Mac-computer bliver varm, selvom den ikke udfører opgaver, der kræver meget maskinkraft, eller hvis blæserne har kørt i lang tid, bør du bruge Aktivitetsovervågning til at kontrollere CPU-aktiviteten. Se efter processer med fejl, der belaster CPU'en betydeligt, og kontrollér, om Spotlight indekserer din harddisk. Du kan også blive nødt til at nulstille SMC (System Management Controller) på din MacBook.

Hvis du bruger programmer fra andre producenter til at måle temperaturen på din bærbare computer, er det vigtigt at huske på, at de ikke måler det kabinettets ydre temperatur. Kabinettets temperatur er meget lavere. Brug aldrig programmer fra andre producenter til at undersøge eventuelle hardwareproblemer.

Hvis du har problemer med din bærbare Mac-computers driftstemperaturen, skal du kontakte Apple. Eller besøg en Apple Store-butik eller Apple-autoriseret serviceudbyder.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: