Skift webbrowser eller e-mailprogram på din Mac

Vælg, hvilket program der åbnes, når du klikker på et link til et websted eller på en e-mailadresse.

Sådan ændrer du standardwebbrowser

  1. Kontroller, at den ønskede webbrowser er installeret.
  2. Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger, og klik derefter på Generelt.
  3. Vælg en webbrowser i menuen "Standardbrowser".

Sådan ændrer du standardprogram til e-mails

  1. Kontroller, at det andet e-mailprogram er installeret. Selvom du muligvis kan bruge en webbrowser til e-mails (webmail), er en webbrowser ikke et e-mailprogram.
  2. Åbn programmet Mail.
  3. Vælg Mail > Indstillinger, og klik derefter på Generelt.
  4. Vælg et e-mailprogram i menuen "Standardprogram til e-mail".

Du bliver muligvis bedt om at tilføje en e-mailkonto, inden du kan ændre indstillingen i Mail. Hvis du ikke vil gøre det, skal du kontrollere indstillingerne i det andet e-mailprogram. Du kan muligvis indstille et standardprogram til e-mails derfra.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: