AirPort: Oprettelse af forbindelse til et krypteret Wi-Fi-netværk af typen WEP eller WPA

Læs om oprettelse af forbindelse til et krypteret Wi-Fi-netværk.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Før du begynder

Der er to almindelige typer Wi-Fi-adgangskodebeskyttelse (også kaldet kryptering), der kan bruges af Wi-Fi-baser. Den foretrukne metode kaldes Wi-Fi Protected Access og vises som "WPA2 Personal" eller "WPA/WPA2 Personal" i AirPort-værktøj.  

Den anden metode, der er ældre og langt mere usikker, kaldes Wired Equivalent Privacy (WEP). Den vises som "WEP (Transitional Security Network)" i AirPort-værktøj. WEP bør ikke bruges, medmindre det er den eneste type Wi-Fi-sikkerhed, som enheden understøtter, og i givet fald er det vigtigt at være opmærksom på, at metoden er meget usikker. Hvis du bliver nødt til at bruge WEP, skal du prøve at konfigurere Wi-Fi-netværket på et separat, isoleret netværkssegment, der kun indeholder de enheder, der kræver WEP. Brug derefter en netværksrouter som forbindelse mellem det isolerede WEP-netværk og WPA-hovednetværket.

Log ind

Klik på AirPort-menulinjesymbolet, og vælg det ønskede netværk. Der åbnes et login-vindue med besked om, at du skal indtaste en WPA-adgangskode, hvis det er et WPA-netværk, eller en WEP-adgangskode, hvis det er et WEP-netværk.

Indtast din adgangskode, og klik på OK. Hvis du ikke kender adgangskoden, skal du kontakte netværksadministratoren.

Trådløse WEP-netværk fra andre producenter end Apple

Hvis du vil oprette forbindelse til et krypteret, trådløst netværk fra en anden producent end Apple fra en computer med et AirPort-kort, skal du bruge et af to forskellige tegnsæt (det afhænger af netværksadministratoren). Det er:

ASCII-adgangskode

Hvis du har fået en adgangskode, som er almindelig ASCII-tekst, skal du indsætte et anførselstegn (") før og efter adgangskoden. Der skelnes mellem store og små bogstaver, og koden har en længde på mindst fem tegn på netværk krypteret med 40 bit og mindst 13 tegn på netværk krypteret med 128 bit.

  • Eksempel på 40 bit: "pw123"
  • Eksempel på 128 bit: "password12345"

Heksadecimal adgangskode

Hvis du har fået en adgangskode, som kun består af heksadecimale tegn (dvs. abcdef0123456789), skal du indsætte et dollartegn ($) før adgangskoden. Disse adgangskoder har en længde på mindst 10 tegn på netværk krypteret med 40 bit og mindst 26 tegn på netværk krypteret med 128 bit.

Bemærk: I en heksadecimal adgangskode kaldes dollartegnet et heksadecimalt escape-tegn. Det angiver over for softwaren, at det tegn, der følger efter det, skal behandles som et heksadecimalt tegn. Andre mulige heksadecimale escape-tegn er "0x" og "0X" (nul-x, hvor "x" kan være skrevet som lille eller stort bogstav).

Eksempel på 40-bit-nøgle: $1234abcdef

Eksempel på 40-bit-nøgle: 0x1234abcdef

Eksempel på 128-bit-nøgle: $12345678901234567890abcdef

Eksempel på 128-bit-nøgle: 0x12345678901234567890abcdef

Bemærk: Hvis du ikke er sikker på, hvilken type din adgangskode er, skal du prøve de to ovenstående metoder eller kontakte netværksadministratoren for at få oplysninger om adgangskoden.

Læs mere

Når du er logget ind, viser AirPort-menulinjesymbolet det trådløse netværkssignals omtrentlige styrke. Hvis alle fire signallinjer er mørke, betyder det, at dataoverførselshastigheden er meget god. Hvis dette menulinjesymbol ikke vises, skal du slå det til i AirPort-indstillinger.

Terminologi: Afledning af 40 bit og 128 bit

Krypterede netværk bruger enten 40-bit- eller 128-bit-nøgler. Nøglen gengives i enten 8-bit- (ASCII) eller 4-bit-kodning (heksadecimal).

Ved brug af heksadecimal kodning er hvert tegn i den endelige krypteringsnøgle fire bit langt, når den konverteres til binært tal. De 26 tegn i en 128-bit-nøgle giver tilsammen 104 bit. Denne 104-bit-adgangskode kombineres med et vilkårligt 24-bit-tal, der kaldes initialiseringsvektoren, for at danne 128-bit-krypteringsnøglen. Initialiseringsvektoren leveres sammen med hver pakke information, der sendes, og indgår i WEP-algoritmen (Wired Equivalent Privacy) og standarden 802.11b. Med 40-bit-kryptering svarer de 10 heksadecimale tegn til 40 bit, som herefter kombineres med initialiseringsvektoren og danner 64-bit-krypteringsnøglen. I dette tilfælde er 40-bit-navnet misvisende. Det er faktisk en 64-bit-krypteringsnøgle. Derfor kaldes en 40-bit-nøgle nogle gange en 64-bit-nøgle.

Ved brug af ASCII-kodning er hvert tegn i den endelige krypteringsnøgle på otte bit. Det vil sige, at fem tegn er lig med 40 bit, og 13 tegn er lig med 104 bit. Den samme initialiseringsvektor tilføjes ved totaler på 64 og 128 bit. 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: