Automatisk log ind på en Mac-computer ved start

Hvis du slår automatisk log ind til for en macOS-brugerkonto, logger din Mac-computer automatisk ind på den pågældende konto ved start.

Vælg en konto til automatisk log ind

  1. Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger, og klik på Brugere & grupper.
  2. Klik på låsen  , og indtast derefter adgangskoden til din konto.
    Hvis du ikke er logget ind som administrator, bliver du bedt om at indtaste administratornavn og -adgangskode.
  3. Klik på Log ind nederst til venstre.
  4. Vælg en konto i menuen "Automatisk log ind", og indtast derefter adgangskoden for den pågældende konto.

Kontoen er nu indstillet til at logge ind automatisk, når du starter din Mac-computer. Du bliver muligvis stadig bedt om at logge ind manuelt, hvis du er logget ud, skifter tilbage fra en anden brugerkonto eller låser din skærm.

Hvis automatisk log ind er utilgængeligt

Når der kræves manuelt login, er menuen "Automatisk log ind" nedtonet, eller den vises uden kontonavn. Eksempel:

  • Hvis FileVault er slået til, skal der logges ind manuelt på alle konti. Du kan slå FileVault fra.
  • Hvis en konto logger ind med en iCloud-adgangskode, skal der logges ind manuelt på den pågældende konto. Du får muligvis også vist beskeden "En bruger, der har en kodet hjemmemappe, kan ikke logge automatisk ind". Når du ændrer kontoens adgangskode, kan du fravælge brug af iCloud-adgangskoden.


Log ind efter vågeblus eller start af skærmskåner

Du skal muligvis stadig indtaste din adgangskode, når din Mac afbryder vågeblus eller skærmskåneren. Du kan ændre denne opførsel:

  1. Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger, og klik derefter på Sikkerhed & anonymitet.
  2. Fjern markeringen ved "Bed om adgangskode efter vågeblus eller skærmskåner starter" under Generelt. Eller behold markeringen, men vælg et tidsinterval i lokalmenuen:
Udgivelsesdato: