Brug af Made for iPhone-høreapparater

Made for iPhone-høreapparater kan hjælpe dig med at høre mere klart på din iPhone, iPad eller iPod touch. Læs mere om, hvordan du danner par mellem Made for iPhone-høreapparatet og din iOS-enhed, hvordan du betjener høreapparatet og meget mere.

Du skal have en af følgende enheder med iOS 7 eller en nyere version for at bruge Made for iPhone-høreapparater:

Find ud af, hvilke høreapparater der er kompatible med din iOS-enhed.

Sådan danner du par med og forbinder høreapparatet

Når du danner par mellem et Made for iPhone-høreapparat og din iOS-enhed, afspilles lyden fra din iOS-enhed på dit høreapparat. Hvis du slukker høreapparatet, skal forbindelsen genoprettes, hvis du senere vil bruge det sammen med iOS-enheden igen.

Du skal benytte den følgende fremgangsmåde for at danne par med dit høreapparat:

 1. Åbn batteridækslet på høreapparatet.
 2. På din iOS-enhed: Tryk på Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Hørelse > MFi-høreapparater.
 3. Slå Bluetooth til under Enheder, hvis funktionen er slået fra.
 4. Luk batteridækslet på høreapparatet. iOS-enheden søger nu efter høreapparatet.
  Skærmen MFi-høreapparater på iPhone
 5. Tryk på høreapparatets navn under Enheder.
 6. Tryk på Dan par, når du bliver spurgt om pardannelse på skærmen. Hvis du har to høreapparater, vises der to anmodninger. Pardannelsen kan tage op til et minut.
  Anmodning om Bluetooth-pardannelse

Du kan begynde at bruge høreapparatet, når det vises under Enheder med en markering. Betjening på låst skærm er slået til. Det anbefales at lade funktionen være slået til, så høreapparatet kan betjenes fra låst skærm (med tilgængelighedsgenvejen) og fra Kontrolcenter.

     Skærmen MFi-høreapparater på iPhone

Sådan danner du par med mere end én enhed

Når du danner par mellem dine høreapparater og mere end én iOS-enhed, skifter forbindelsen til dine høreapparater fra én enhed til den anden, når du bruger lyd. Forbindelsen skifter også, når du modtager et opkald på din iPhone. Hvis du foretager ændringer af høreapparatets indstillinger på en enhed, sendes de til dine andre iOS-enheder. 

Benyt denne fremgangsmåde for at danne par med en anden iOS-enhed:

 1. Sørg for, at alle iOS-enheder er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk og er logget på iCloud med det samme Apple-id.
 2. Benyt denne fremgangsmåde for at danne par med høreapparatet.

Sådan opretter du forbindelse, når høreapparatet tændes

Når du slukker høreapparatet, afbrydes forbindelsen til iOS-enheden. Når du igen tænder høreapparatet og åbner og lukker batteridækslet på høreapparatet, oprettes der forbindelse igen.

Sådan betjenes MFi-høreapparatet

Du kan bruge iOS-enheden til at få vist batterilevetiden for høreapparatets batterier, tilpasse lydstyrken, slå Lyt direkte til og meget andet. Brug Indstillinger eller tilgængelighedsgenvejen til at betjene høreapparatet.

Indstil præferencer for funktioner, som du kan betjene via din iOS-enhed, ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Hørelse. Tryk derefter på MFi-høreapparater.

Afspil ringetoner
Du kan afspille ringetoner via forbundne høreapparater.

Viderestilling af lyd
Vælg standardenheden for afspilning af lyd.

Betjen enheder i nærheden
Brug din iOS-enhed til at justere indstillinger for høreapparater, der er på samme Wi-Fi-netværk og forbundet til din iCloud-konto.

Handoff af lyd
Fortsæt med at lytte til medier gennem dit høreapparat, når du skifter mellem iOS-enheder. Hvis f.eks. dit høreapparat er forbundet til din iPhone, men du begynder at se en film på din iPad, kan høreapparatet automatisk skifte til din iPad.

Betjening på låst skærm
Foretag hurtigt forindstillede justeringer og lydændringer på dit høreapparat direkte fra låst skærm på din iOS-enhed. Du skal blot trykke tre gange på knappen Hjem.

     Betjeningsskærmen MFi-høreapparater på iPhone

Du kan også trykke på navnet for dit høreapparat under Indstillinger for at:

 • Få vist status for batterilevetid
 • Tilpasse lydstyrken for et eller begge høreapparater
 • Vælge forindstilling for lyd
 • Slå Lyt direkte til
 • Ophæve pardannelse med høreapparatet

Læs mere om, hvordan du bruger tilgængelighedsgenvejen til at betjene dit høreapparat.

Kompatible høreapparater

AGXO

 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Amplifon

 • Ampli-connect
 • Ampli-connect VS
 • Ampli-energy
 • Ampli-energy VS
 • Ampli-mini

 

Aquitis

 • AF2 B
 • AF2 E

 

Audibel

 • A3i
 • A4i
 • A4i iQ
 • Via AI
 • Via

 

Audigy

 • AGXsp 
 • AGXsp 2
 • AGXsp iQ
 • AGXsliv
 • AGXsliv AI 
 • AGXwE-F2
 • B-F2

 

Audika

 • First
 • GX00 S
 • GX00 SC
 • Legend

 

Audio Service

 • Duo G5
 • Ida BT G5
 • Mood G5
 • P G5
 • Sun G5

 

Auris

 • Øre

 

Beltone

 • Amaze
 • Beltone Boost
 • Beltone First
 • Beltone Legend
 • Beltone Boost Plus
 • Beltone Silk
 • Beltone Trust
 • Boost Max

 

Bernafon

 • Capto
 • Coral
 • Viron
 • Zerena

 

Cochlear

 • Baha 5
 • Baha 5 Power
 • Baha 5 SuperPower
 • Nucleus 7 Sound Processor

 

Concept

 • Complete

 

Danavox

 • Danavox Aio
 • Danavox Gala
 • Danavox Logar

EarLens

 • EarLens Processor

 

EarQ

 • EarQ
 • GX0 S


Emerald

 • Emerald S 8C
 • Emerald M 8C


eMeritus

 • eMeritus

 

Grand Audition

 • GF2 B
 • GF2 E

 

Hearbuy

 • Vogue E

 

HearFocus

 • HearFocus

 

HHM

 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Intela-Hear

 • Atom

 

Interton

 • Centro
 • Ready

 

Kind

 • KINDnido
 • KINDduro XD10
 • KINDakira XD10

 

Kirkland Signature

 • KS 6.0
 • KS 8.0

 

Maico

 • Capto
 • Coral

 

MicroTech

 • Kinnect
 • Kinnect 2
 • Kinnect iQ
 • Esentia AI
 • Esentia

 

Mosaic 

 • Mosaic M 8C
 • Mosaic P 8C

 

NuEar

 • iSDS
 • iNOW
 • iNOW iQ
 • Circa AI
 • Circa

 

Optima

 • Deuce

 

Oticon

 • Opn
 • Opn S
 • Opn Play
 • Siya 

 

Philips

 • HearLink

 

ReSound

 • LiNX Quattro
 • ReSound Cala
 • ReSound ENZO
 • ReSound ENZO2
 • ReSound ENZO 3D
 • ReSound Forte
 • ReSound Lancio
 • ReSound LiNX
 • ReSound LiNX TS
 • ReSound LiNX2
 • ReSound LiNX 3D
 • ReSound Sola
 • ReSound SOUSA Fine
 • ReSound Up Smart
 • Vida 

 

Rexton

 • Emerald 8C
 • Mosaic 8C

 

Signia

 • Insio ITC Nx
 • Insio ITE Nx
 • Pure 13 BT primax
 • Pure 312 Nx
 • Pure 13 Nx
 • Pure Charge&Go Nx
 • Motion 13 Nx
 • Motion 13P Nx

 

Sonic

 • Captivate
 • Enchant

 

Starkey

 • Halo
 • Halo 2
 • Halo iQ
 • Livio AI
 • Livio

 

Stellar

 • Stellar RIC 8C

 

Sterling 

 • Sterling ITC 8C
 • Sterling ITE 8C

 

TruHearing

 • Flyte
 • Flyte 770
 • Flyte 990

 

Udisens

 • Udisens

 

Udio Finissimo

 • Udito Finissimo

 

Widex

 • Aquitis
 • Beyond
 • EarQ
 • Grand Audition

 

Widex A/S

 • Beyond Fusion 2
 • Evoke Fusion 2
 • EarQ Beyond Fusion 2

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: