Brug af Made for iPhone-høreapparater

Made for iPhone-høreapparater opretter forbindelse til iPhone, iPad eller iPod touch, så du kan streame lyd, besvare telefonopkald, tilpasse indstillinger og meget mere.

Hvis du vil bruge Made for iPhone-høreapparater, kræver det en af disse enheder:

Sådan danner du par med og opretter forbindelse

Når du danner par mellem et Made for iPhone-høreapparat og din Apple-enhed, afspilles lyden fra din Apple-enhed på dit høreapparat. Hvis du slukker høreapparatet, skal forbindelsen genoprettes, hvis du senere igen vil bruge det sammen med Apple-enheden.

Du skal benytte den følgende fremgangsmåde for at danne par med dit høreapparat:

 1. Kontroller, om Bluetooth er slået til. Gå til Indstillinger, og vælg Bluetooth.
 2. Åbn batteridækslet på høreapparatet.
 3. På Apple-enheden skal du gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Hørelse og vælge Høreapparater.
 4. Luk batteridækslet på høreapparatet. Apple-enheden søger nu efter høreapparatet.
 5. Under MFi-høreapparater skal du trykke på navnet på dit høreapparat.
 6. Tryk på Dan par, når du bliver spurgt om pardannelse på skærmen. Hvis du har to høreapparater, vises der to anmodninger. Pardannelsen kan tage op til et minut.

Du kan begynde at bruge høreapparatet, når det vises under MFi-høreapparater med en markering. Betjening på låst skærm er slået til. Det anbefales at lade funktionen være slået til, så høreapparatet kan betjenes fra låst skærm (med tilgængelighedsgenvejen) og fra Kontrolcenter.

     

Sådan danner du par med mere end én enhed

Når du danner par mellem dine høreapparater og mere end én Apple-enhed, skifter forbindelsen til dine høreapparater fra én enhed til den anden, når du bruger lyd. Forbindelsen skifter også, når du modtager et opkald på din iPhone. Hvis du foretager ændringer af høreapparatets indstillinger på én enhed, sendes de til dine andre enheder. 

Følg denne vejledning for at danne par med en anden iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Sørg for, at alle enheder er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk og er logget på iCloud med det samme Apple-id.
 2. Følg samme fremgangsmåde som til at danne par med høreapparatet.

Sådan opretter du forbindelse, når høreapparatet tændes

Når du slukker høreapparatet, afbrydes forbindelsen til enheden. Når du igen tænder høreapparatet og åbner og lukker batteridækslet på høreapparatet, oprettes der forbindelse igen.


Sådan betjenes MFi-høreapparatet

Du kan bruge din Apple-enhed til at vælge forudindstillinger, der passer til omgivelserne, tilpasse lydstyrken, slå Lyt direkte til og meget mere. Du kan bruge Indstillinger eller tilgængelighedsgenvejen til at betjene høreapparatet.

Indstil præferencer for funktioner, som du kan betjene via din Apple-enhed, ved at gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Høreapparater. Tryk derefter på Høreapparater.

Afspil ringetoner
Du kan afspille ringetoner via forbundne høreapparater.

Viderestilling af lyd
Vælg standardenheden for afspilning af lyd.

Betjen enheder i nærheden
Brug din Apple-enhed til at justere indstillinger for høreapparater, der er på samme Wi-Fi-netværk og forbundet til din iCloud-konto.

Handoff af lyd
Fortsæt med at lytte til medier gennem dit høreapparat, når du skifter mellem dine Apple-enheder. Hvis dit høreapparat f.eks. er forbundet til din iPhone, men du begynder at se en film på din iPad, kan høreapparatet automatisk skifte til din iPad.

Betjening på låst skærm
Du kan hurtigt ændre forudindstillingerne og lydstyrken på din enhed direkte på låst skærm ved hjælp af tilgængelighedsgenvejen eller høreknappen i Kontrolcenter.

Du kan også trykke på navnet for dit høreapparat under Indstillinger for at:

 • Se forbindelsesstatus
 • Tilpasse lydstyrken for et eller begge høreapparater
 • Vælge forindstilling for lyd
 • Slå Lyt direkte til
 • Ophæv pardannelsen med høreapparatet

Læs mere om, hvordan du bruger tilgængelighedsgenvejen til at betjene dit høreapparat.


Læs mere

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: