Sådan bruges Aktivitetsovervågning på din Mac

Aktivitetsovervågning viser de processer, der kører på Mac-computeren, så du kan administrere dem og se, hvordan de påvirker computerens aktivitet og ydeevne.

Denne artikel beskriver nogle af de oftest brugte funktioner i Aktivitetsovervågning – en slags jobliste, hvor du kan se, hvordan programmer og andre processer påvirker din CPU, hukommelsen, strøm-, disk- og netværksbrugen.

Åbn Aktivitetsovervågning fra mappen Hjælpeprogrammer under mappen Programmer, eller brug Spotlight til at finde programmet.

Oversigt

Processerne, der vises i Aktivitetsovervågning, kan være bruger- eller systemprogrammer, der bruges af macOS, eller det kan være usynlige baggrundsprocesser. Brug de fem kategorifaner øverst i vinduet Aktivitetsovervågning for at se, hvordan processerne påvirker Mac-computeren i hver kategori.

Du kan tilføje eller fjerne kolonner i et vindue ved at vælge Oversigt > Kolonner på menulinjen. Med menuen Oversigt kan du også vælge, hvilke processer der vises i et vindue:

 • Alle processer
 • Alle processer, hierarkisk: Processer, der er tilknyttet andre processer, så du kan se forholdet mellem dem.
 • Mine processer: Processer, der tilhører din macOS-brugerkonto.
 • Systemprocesser: Processer, der tilhører macOS.
 • Andre brugerprocesser: Processer, der ikke tilhører root-brugeren eller den aktuelle bruger.
 • Aktive processer: Processer, der kører og ikke er på vågeblus.
 • Passive processer: Processer, der kører og er på vågeblus.
 • Processer i vinduer: Processer, der kan åbne et vindue. Det er typisk programmer.
 • Valgte processer: Processer, som du har valgt i vinduet Aktivitetsovervågning.
 • Programmer i løbet af de seneste otte timer: Programmer, der har kørt processer i løbet af de seneste otte timer.

CPU

I vinduet CPU kan du se, hvordan processerne påvirker CPU-aktiviteten:

Vinduet CPU

Klik øverst i kolonnen "% CPU" for at sortere efter den procentdel af CPU-kapaciteten, der bruges af en proces. Disse oplysninger og oplysningerne i vinduet Energi kan være med til at identificere processer, som påvirker Mac-computerens ydeevne, batteritid, temperatur og blæseraktivitet.

Du kan finde flere oplysninger nederst i vinduet CPU:

 • System: Procentdelen af CPU-kapacitet, som aktuelt bruges af systemprocesser, der tilhører macOS.
 • Bruger: Procentdelen af CPU-kapacitet, som aktuelt anvendes af programmer, du har åbnet, eller af processer, som programmerne har åbnet.
 • Passiv tilstand: Procentdelen af CPU-kapacitet, der ikke anvendes.
 • CPU-belastning: Procentdelen af CPU-kapacitet, der aktuelt anvendes af alle system- og brugerprocesser. Grafen bevæger sig fra højre mod venstre og opdateres med den hyppighed, du har valgt under Oversigt > Opdateringsfrekvens. Den blå farve viser procentdelen af den samlede CPU-kapacitet, der aktuelt anvendes af brugerprocesser. Den røde farve viser procentdelen af den samlede CPU-kapacitet, der aktuelt anvendes af systemprocesser.
 • Tråde: Det samlede antal tråde, der anvendes af alle processer.
 • Processer: Det samlede antal processer, der kører aktuelt.

Du kan også se CPU- eller GPU-brug i et separat vindue eller i Dock:

 • Du kan åbne et vindue, der viser den aktuelle CPU-aktivitet, ved at vælge Vindue > CPU-brug. Du kan se en graf med disse oplysninger i Dock ved at vælge Oversigt > Dock-symbol > Vis CPU-brug.
 • Du kan åbne et vindue, der viser den seneste CPU-aktivitet, ved at vælge Vindue > CPU-historik. Du kan se en graf med disse oplysninger i Dock ved at vælge Oversigt > Dock-symbol > Vis CPU-historik.
 • Du kan åbne et vindue, der viser den seneste grafikprocessoraktivitet (GPU), ved at vælge Vindue > GPU-historik. Strømforbrug relateret til sådanne aktiviteter er inkorporeret i strømforbrugsmålingerne på fanen Energi i Aktivitetsovervågning.

Hukommelse

I vinduet Hukommelse kan du se oplysninger om, hvordan hukommelsen bruges:

Vinduet Hukommelse

Du kan finde flere oplysninger nederst i vinduet Hukommelse:

 • Belastning af hukommelse: Grafen Belastning af hukommelse illustrerer den tilgængelige mængde hukommelsesressourcer. Grafen bevæger sig fra højre mod venstre og opdateres med den hyppighed, du har valgt under Oversigt > Opdateringsfrekvens. Hukommelsesressourcernes aktuelle tilstand angives af farven i højre side af grafen:   
  • Grøn: Der er tilgængelige hukommelsesressourcer. 
  • Gul: Der er tilgængelige hukommelsesressourcer, men de anvendes af processer til hukommelsesstyring, f.eks. komprimering.
  • Rød: Hukommelsesressourcerne er opbrugt, og macOS bruger startdisken som hukommelse. Du kan frigøre RAM ved at afslutte et eller flere programmer, eller du kan installere mere RAM. Dette er den vigtigste indikator på, at Mac-computeren muligvis har brug for mere RAM.
 • Fysisk hukommelse: Mængden af RAM, der er installeret i Mac-computeren. 
 • Hukommelsesforbrug: Den samlede mængde hukommelse, der aktuelt bruges af alle apps og macOS-processer.
  • Programhukommelse: Den samlede mængde hukommelse, der aktuelt bruges af apps og deres processer.
  • Låst hukommelse: Hukommelse, der ikke kan komprimeres eller sendes til startdisken og derfor må forblive i RAM'en. Den låste hukommelse, der bruges af en proces, kan ikke overføres til andre processer. Mængden af låst hukommelse, der bruges af en app, er fastlagt af programmøren. 
  • Komprimeret: Mængden af hukommelse i RAM'en, der er komprimeret for at gøre mere RAM tilgængelig til andre processer. I kolonnen Komprimeret hukommelse kan du se mængden af komprimeret hukommelse for hver proces.
 • Swap-disk brugt: Den plads på startdisken, der bruges af macOS-hukommelsesstyring. Det er normalt, at der er aktivitet her. Så længe belastningen af hukommelsen ikke angives med rødt, har macOS tilgængelige hukommelsesressourcer.
 • Arkiver i buffer: Hukommelse, der for nyligt er blevet brugt af programmer, og som nu er tilgængelig for andre programmer. Eksempel: Hvis du har brugt Mail og derefter slutter appen, bliver den hukommelse, som Mail brugte, en del af arkivbufferen og dermed tilgængelig for andre apps. Hvis du åbner Mail igen, inden arkivbufferhukommelsen tages i brug (overskrives) af et andet program, åbnes Mail hurtigere, fordi den pågældende hukommelse konverteres hurtigere tilbage til programhukommelsen, fordi den ikke behøver indlæse indhold fra startdisken.

Du kan få mere at vide om hukommelsesstyring på Apple Developer Connection-webstedet.

Energi

I vinduet Energi vises det samlede energiforbrug og den energi, der bruges af hvert program:

 • Energipåvirkning: En relativ måling af programmets aktuelle energiforbrug. Jo lavere tal, des bedre. Hvis der vises en trekant til venstre for et programs navn, består programmet af flere processer. Klik på trekanten for at få oplysninger om hver proces.
 • Gns. energipåvirkning: Den gennemsnitlige energipåvirkning i løbet af de seneste otte timer – eller siden den sidste gang Mac-computeren blev tændt (alt efter hvad der er den korteste tidsperiode). Den gennemsnitlige energipåvirkning vises også for programmer, der har kørt i denne periode, men siden er blevet afsluttet. Navnet på disse programmer er udtonet.
 • App Nap: Programmer, der understøtter App Nap, bruger meget lidt strøm, når de er åbne, men ikke bruges. Eksempel: Et program kan være på vågeblus, når det er skjult bag andre vinduer, eller når det er åbent et sted, som ikke aktuelt vises.
 • Forhindrer vågeblus: Angiver, om programmet forhindrer Mac-computeren i at skifte til vågeblus.

Vinduet Energi

Du kan finde flere oplysninger nederst i vinduet Energi:

 • Energipåvirkning: En relativ måling af den samlede mængde energi, der anvendes af alle programmer. Grafen bevæger sig fra højre mod venstre og opdateres med den hyppighed, du har valgt under Oversigt > Opdateringsfrekvens.
 • Grafikkort: Den type grafikkort, der aktuelt anvendes. Kort med høj ydeevne bruger mere strøm. Mac-computere, der understøtter automatisk skift af grafikfunktion, sparer strøm ved at bruge integreret grafik. De skifter kun til en grafikchip med højere ydeevne, hvis et program har behov for det. "Integreret" betyder, at Mac-computeren aktuelt anvender integreret grafik. "Høj ydeevne" betyder, at Mac-computeren aktuelt anvender grafik med høj ydeevne. Du kan finde frem til, hvilke programmer der bruger krævende grafik, ved at se efter programmer markeret med "Ja" i kolonnen "Kræver GPU med høj ydeevne".
 • Resterende ladekapacitet: Procentdelen af ladekapacitet, der er tilbage på batteriet i en bærbar Mac-computer.
 • Tid til fuld opladning: Den tid, som Mac-computeren skal være tilsluttet en stikkontakt, for at batteriet bliver helt opladet.
 • Tid tilsluttet en stikkontakt: Den tid, som den bærbare Mac-computer har været tilsluttet en stikkontakt.
 • Resterende tid: Den anslåede batteritid for den bærbare Mac-computer.
 • Tid på batteri: Den tid, der er gået, siden den bærbare Mac-computer blev fjernet fra en stikkontakt.
 • Batteri (seneste 12 timer): Batteriniveauet for den bærbare Mac-computer de seneste 12 timer. Den grønne farve viser de tidspunkter, hvor Mac-computeren var tilsluttet en strømforsyning.

I takt med at energiforbruget stiger, reduceres den tidsperiode, hvor Mac-computeren kan få strøm fra batteriet. Hvis batterilevetiden på den bærbare Mac-computer er kortere end normalt, kan du i kolonnen Gns. energipåvirkning finde de programmer, der har brugt mest strøm på det seneste. Slut de pågældende programmer, hvis de ikke er nødvendige, eller kontakt programudvikleren, hvis programmets strømforbrug forbliver højt, selvom programmet tilsyneladende er passivt.

Disk

I vinduet Disk kan du se den datamængde, som hver proces har læst fra og skrevet til disken. Der vises også værdier for læsning og skrivning (IO), hvilket er antallet af gange, som Mac-computeren opretter forbindelse til disken for at læse og skrive data.

Vinduet Disk

Oplysningerne nederst i vinduet Disk viser den samlede diskaktivitet for alle processer. Grafen bevæger sig fra højre mod venstre og opdateres med den hyppighed, du har valgt under Oversigt > Opdateringsfrekvens. Grafen indeholder også en lokalmenu, hvor du kan skifte mellem at vise IO eller data som en måleenhed. Den blå farve viser enten antallet af læsninger pr. sekund eller mængden af data, der læses pr. sekund. Den røde farve viser enten antallet af skrivninger pr. sekund eller mængden af data, der skrives pr. sekund.

Du kan se en graf med diskaktivitet i Dock ved at vælge Oversigt > Dock-symbol > Vis diskoversigt.

Netværk

I vinduet Netværk kan du se, hvor stor en mængde data Mac-computeren sender eller modtager via netværket. Du kan bruge disse oplysninger til at finde frem til de processer, der sender eller modtager den største mængde data.

Fanen Netværk

Oplysningerne nederst i vinduet Netværk viser den samlede netværksaktivitet for alle programmer. Grafen bevæger sig fra højre mod venstre og opdateres med den hyppighed, du har valgt under Oversigt > Opdateringsfrekvens. Grafen indeholder også en lokalmenu, hvor du kan skifte mellem at få vist pakker eller data som en måleenhed. Den blå farve viser enten antallet af pakker, der modtages pr. sekund, eller mængden af data, der modtages pr. sekund. Den røde farve viser enten antallet af pakker, der sendes pr. sekund, eller mængden af data, der sendes pr. sekund. 

Du kan se en graf med netværksbrug i Dock ved at vælge Oversigt > Dock-symbol > Vis netværksbrug.

Buffer

I macOS High Sierra 10.13.4 og nyere viser Aktivitetsovervågning vinduet Buffer, når Indlæsning af indhold i buffer er slået til i vinduet Deling i Systemindstillinger. Vinduet Buffer viser, hvor meget indhold i buffer som lokale netværksenheder har overført, downloadet eller mistet over tid.

Brug oplysningerne under Maks. buffertryk til at finde ud af, om du bør tilpasse indstillinger for Indlæsning af indhold i buffer for at give mere diskplads til bufferen. Jo lavere buffertryk, desto bedre. Få mere at vide om bufferaktivitet.

Grafen nederst viser den samlede bufferaktivitet over tid. Vælg lokalmenuen over grafen for at ændre intervallet: sidste time, 24 timer, 7 dage eller 30 dage. 

Læs mere

 • Læs mere om kernel task, og hvorfor Aktivitetsovervågning kan vise, at der bruges en høj procentdel af din CPU.
 • Du kan finde flere oplysninger om Aktivitetsovervågning ved at åbne Aktivitetsovervågning og vælge Hjælp > Aktivitetsovervågning. Du kan også se en kort beskrivelse af mange af elementerne i vinduet Aktivitetsovervågning ved at placere markøren over elementerne.
Udgivelsesdato: