Sådan løses problemer med AirPlay og AirPlay-skærmdublering med iPhone, iPad og iPod touch

Brug denne fremgangsmåde i følgende tilfælde:

 • AirPlay-symbolet vises ikke på iPhone, iPad eller iPod touch.
 • Der er problemer med ydeevnen ved brug af AirPlay eller AirPlay-skærmdublering.

Prøv først denne fremgangsmåde

 • Kontroller, om iOS-enhedens software er opdateret.
 • Kontroller, om Apple TV-enhedens software er opdateret.
 • Kontroller, om Wi-Fi er slået til på iOS-enheden. Åbn Indstillinger > Wi-Fi på iOS-enheden, og slå Wi-Fi til.
 • Alle AirPlay-kompatible enheder skal være sluttet til det samme Wi-Fi-netværk.
  Åbn Indstillinger > Generelt > Netværk på Apple TV for at se, hvilket Wi-Fi-netværk det er tilsluttet. Vælg Indstillinger > Wi-Fi på iOS-enheden, og kontroller, om den er sluttet til det samme netværk som Apple TV.
 • Med AirPlay-forbindelse fra enhed til enhed kan en enhed streame til Apple TV uden først at være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk. Her kan du se, om din iOS-enhed kan bruge AirPlay fra enhed til enhed.

AirPlay-symbolet vises ikke

Sørg for, at du har fulgt fremgangsmåden i artiklerne Sådan bruges AirPlay og AirPlay-skærmdublering.

Prøv en af følgende metoder, hvis AirPlay-symbolet stadig ikke vises:

 • Hvis du prøver at bruge AirPlay eller AirPlay-skærmdublering sammen med Apple TV, skal du sørge for, at AirPlay også er slået til på Apple TV. Apple TV: Du kan slå AirPlay til og fra på AirPlay-menuen: Indstillinger> AirPlay.
 • Kontroller internet- og netværksforbindelserne på alle berørte enheder.
  • Noget indhold kræver en internetforbindelse for at godkende afspilning af indholdet. AirPlay-funktionerne er muligvis begrænsede, hvis netværket ikke har forbindelse til internettet.
 • Hvis du forsøger at bruge AirPlay i et Safari-program på iOS-enheden fra et program eller websted fra en anden producent end Apple, skal du kontrollere, om programmet eller webstedet er AirPlay-kompatibelt (kontakt udviklerne af programmet eller webstedet for at få flere oplysninger).

Fejlfinding af problemer med forbindelsen ved brug af AirPlay eller AirPlay-skærmdublering

Hvis du oplever uregelmæssigheder ved afspilning eller betydelige netværksforsinkelser ved brug af AirPlay eller AirPlay-skærmdublering, kan det skyldes en dårlig Wi-Fi-forbindelse, interferens eller afstanden mellem Wi-Fi-routeren og iOS-enheden, Apple TV eller AirPort Express.

Prøv disse punkter:

 • Sørg for, at andre enheder ikke forsøger at streame til det samme Apple TV samtidig.
 • Sørg for, at Wi-Fi-routeren er konfigureret med de anbefalede indstillinger for at opnå den bedste ydeevne.
 • Andre apparater som mikrobølgeovne og babyalarmer kan skabe forstyrrelser på Wi-Fi-netværket. Prøv at flytte eller slukke disse enheder.
 • Prøv at placere Wi-Fi-routeren i samme rum som Apple TV og iOS-enheden, hvis det er muligt.
 • Hvis det trådløse og det kabelforbundne netværk er det samme, skal du prøve at slutte Apple TV til routeren via Ethernet i stedet for Wi-Fi.
 • Hvis Wi-Fi-routeren har en ekstern antenne, skal du kontrollere, om den er tilsluttet korrekt og fungerer normalt.
 • Brug vejledningen til fejlfinding af Wi-Fi-netværk for at løse problemer med f.eks. interferens.

 

Hvis du bruger iTunes, skal du se disse retningslinjer for fejlfinding.

Udgivelsesdato: