Hvis din iPhone, iPad eller iPod touch ikke kan tændes

Skærmen på enheden fryser og reagerer ikke, når du rører ved den eller trykker på knapperne. Eller måske tænder enheden, men går i stå under start. Følgende trin kan hjælpe.

Hvis skærmen er sort eller fryser

Du skal først prøve at gennemtvinge en genstart.

  • Indholdet på enheden slettes ikke, når du gennemtvinger en genstart.
  • Du kan gennemtvinge en genstart, selv om skærmen er sort, eller knapperne ikke reagerer.

Hold knapperne Vågeblus til/fra og Hjem nede samtidig i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Hvis enheden stadig ikke tænder eller starter

Tilslut enhedens strømforsyning, og oplad den i op til 1 time. 

Normalt vises opladningsskærmen efter få minutter. 

 

Hvis opladningsskærmen ikke vises inden for en time, eller hvis du får vist en besked på skærmen om at tilslutte strømforsyningen, skal du kontrollere stikket, USB-kablet og strømforsyningen. Sørg for, at alt er tilsluttet korrekt, at alt er fri for snavs og er ubeskadiget. Prøv eventuelt med et andet USB-kabel eller en anden strømforsyning.

 

Hvis enheden stadig ikke kan tændes, skal du gå til Det skal du gøre nu.

Hvis enheden tænder, men går i stå under start

Apple-logoet eller en rød eller blå skærm vises muligvis under start. Prøv disse trin:

  1. Slut enheden til computeren, og åbn iTunes. Hvis du ikke har en computer, kan du låne en eller henvende dig i en Apple Store-butik eller hos en Apple-autoriseret serviceudbyder for at få hjælp. 
  2. Tilslut enheden, og gennemtving en genstart. Tryk på knapperne Vågeblus til/fra og Hjem samtidig, og hold dem nede. Du skal ikke give slip, når Apple-logoet vises. Du skal først slippe knapperne, når skærmen med gendannelsesfunktionen vises.
  3. Når du får valget mellem at gendanne eller opdatere, skal du vælge Opdater. iTunes forsøger at geninstallere iOS uden at slette dine data.

iTunes downloader softwaren til enheden. Hvis det tager mere end 15 minutter, slutter enheden gendannelsesfunktionen, og du skal gentage trin 2 og 3.

Det skal du gøre nu

Kontakt Apple-support for at lave en aftale om service, hvis du oplever et eller flere af følgende problemer:

  • Du har opladet, genstartet eller fulgt trinnene i denne artikel, men skærmen er stadig sort.
  • Du kan høre advarsler, lyde og vibrationer, men skærmen er stadig sort.
  • Du har tændt skærmen, men den reagerer ikke på tryk, skub eller andre bevægelser. 
  • Du kan ikke gennemtvinge en genstart, fordi knappen Vågeblus til/fra eller Hjem er beskadiget eller sidder fast.
  • Din enhed går i stå ved Apple-logoet, der vises en dækkende farve på skærmen, eller enheden genkendes ikke i iTunes.
Sidst ændret: