Hvis din iPhone, iPad eller iPod touch ikke kan tændes eller skærmen fryser

Hvis skærmen på din enhed fryser eller ikke reagerer, når du trykker på den, kan du læse mere her.

Hvis skærmen er sort eller fryser

Hvis skærmen er sort eller fryser, skal du muligvis tvinge enheden til at genstarte. Indholdet på enheden slettes ikke, når du tvinger den til at genstarte. Du kan godt tvinge enheden til at genstarte, også selvom skærmen er sort, eller knapperne ikke reagerer. Følg disse trin:

 • iPad-modeller med Face ID: Tryk kort på knappen Lydstyrke op. Tryk på knappen Lydstyrke ned, og slip den hurtigt igen. Hold nede på den øverste knap, indtil enheden genstartes.
 • iPhone 8 eller en nyere model: Tryk kort på knappen Lydstyrke op. Tryk på knappen Lydstyrke ned, og slip den hurtigt igen. Hold sideknappen nede, indtil Apple-logoet vises.
 • iPhone 7, iPhone 7 Plus og iPod touch (7. generation): Hold både sideknappen (eller den øverste knap) og knappen Lydstyrke ned nede i mindst ti sekunder, indtil Apple-logoet vises. 
 • iPad med knappen Hjem, iPhone 6s eller en tidligere model og iPod touch (6. generation) eller en tidligere model: Hold både sideknappen (eller den øverste knap) og knappen Hjem nede i mindst ti sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Hvis enheden stadig ikke tænder eller starter

Tilslut enhedens strømforsyning, og oplad den i op til en time.

Normalt vises opladningsskærmen efter få minutter. 

 

Hvis opladningsskærmen ikke vises inden for en time, eller hvis skærmbilledet Tilslut strømforsyning vises, skal du kontrollere stikket, USB-kablet og strømforsyningen. Sørg for, at alt er tilsluttet korrekt, at alt er fri for snavs og er ubeskadiget. Prøv eventuelt med et andet USB-kabel eller en anden strømforsyning.

 

Hvis enheden stadig ikke kan tændes, skal du gå til Yderligere hjælp.

Hvis enheden tænder, men går i stå under start

Hvis Apple-logoet eller en rød eller blå skærm vises under start, kan du prøve at følge disse trin:

 1. Slut enheden til computeren, og åbn iTunes. Hvis du ikke har en computer, kan du låne en eller henvende dig i en Apple Store-butik eller hos en Apple-autoriseret serviceudbyder for at få hjælp. 
 2. Mens enheden er forbundet, skal du følge disse trin:
  • iPad-modeller med Face ID: Hold nede på den øverste knap og en af lydstyrkeknapperne, indtil mærket Sluk vises. Træk i mærket for at slukke enheden. Slut din enhed til din computer, mens du holder den øverste knap nede. Bliv ved med at holde den øverste knap nede, indtil du kan se skærmen for gendannelse.
  • iPhone 8 eller en nyere model: Hold sideknappen og en af lydstyrkeknapperne nede, indtil mærket Sluk vises. Træk i mærket for at slukke enheden. Slut din enhed til din computer, mens du holder sideknappen nede. Bliv ved med at holde sideknappen nede, indtil du kan se skærmen for gendannelse.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus og iPod touch (7. generation): Hold sideknappen (eller den øverste knap) nede, indtil mærket Sluk vises. Træk i mærket for at slukke enheden. Slut din enhed til din computer, mens du holder knappen Lydstyrke ned nede. Bliv ved med at holde knappen Lydstyrke ned nede, indtil gendannelsesskærmen vises.
  • iPad med knappen Hjem, iPhone 6s eller en tidligere model og iPod touch (6. generation) eller en tidligere model: Hold sideknappen (eller den øverste knap) nede, indtil mærket Sluk vises. Træk i mærket for at slukke enheden. Slut din enhed til din computer, mens du holder knappen Hjem nede. Bliv ved med at holde knappen Hjem nede, indtil du kan se skærmen for gendannelse.
 3. Når du får valget mellem at gendanne eller opdatere, skal du vælge Opdater. iTunes forsøger at geninstallere iOS uden at slette dine data.

iTunes downloader softwaren til enheden. Hvis det tager mere end 15 minutter, går enheden ud af gendannelsesfunktionen, og du skal så gentage trin 2 og 3.

Yderligere hjælp

Kontakt Apple-support for at lave en aftale om service, hvis du oplever et eller flere af følgende problemer:

 • Du har opladet, genstartet eller fulgt trinnene i denne artikel, men skærmen er stadig sort.
 • Du kan høre advarsler, lyde og vibrationer, men skærmen er stadig sort.
 • Skærmen bliver ved med at være sort, men enheden siger en lyd, når du slår lyden til og slutter den til strømforsyning.
 • Skærmen er tændt, men den reagerer ikke på tryk, skub og bevægelser. 
 • Du kan ikke tvinge enheden til at genstarte, fordi en knap er i stykker eller sidder fast.
 • Din enhed går i stå ved Apple-logoet, der vises en dækkende farve på skærmen, eller enheden genkendes ikke i iTunes.
Udgivelsesdato: