Problemer med at tænde iPhone, iPad eller iPod touch

Skærmen på enheden fryser måske og reagerer ikke, når du rører ved den eller trykker på knapperne. Eller måske tænder enheden, men går i stå under start. Så kan du læse mere her.

Sådan gør du, hvis skærmen er sort eller fryser

Du skal først prøve at gennemtvinge en genstart.

 • Indholdet på enheden slettes ikke, når du gennemtvinger en genstart.
 • Du kan gennemtvinge en genstart, selv om skærmen er sort, eller knapperne ikke reagerer.

Hvis du vil tvinge en iPhone 7 eller iPhone 7 Plus til at genstarte, skal du holde knapperne Vågeblus til/fra og Lydstyrke ned nede i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Hvis du vil tvinge en iPhone 6s og ældre, iPad eller iPod touch til at genstarte, skal du holde knapperne Vågeblus til/fra og Hjem nede i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Sådan gør du, hvis enheden stadig ikke tænder eller starter

Tilslut enhedens strømforsyning, og oplad den i op til et time. 

Normalt vises opladningsskærmen efter få minutter. 

 

Hvis opladningsskærmen ikke vises inden for en time, eller hvis skærmbilledet Tilslut strømforsyning vises, skal du kontrollere stikket, USB-kablet og strømforsyningen. Sørg for, at alt er tilsluttet korrekt, og at alt er fri for snavs skader. Prøv eventuelt med et andet USB-kabel eller en anden strømforsyning.

 

Hvis enheden stadig ikke kan tændes, skal du gå til Det skal du gøre nu.

Sådan gør du, hvis enheden tænder, men går i stå under start

Apple-logoet eller en rød eller blå skærm vises muligvis under start. Prøv disse trin:

 1. Slut enheden til computeren, og åbn iTunes. Hvis du ikke har en computer, kan du låne en eller henvende dig i en Apple Store-butik eller hos en Apple-autoriseret serviceudbyder for at få hjælp. 
 2. Tilslut enheden, og gennemtving en genstart. 
  • På iPhone 7 eller iPhone 7 Plus: Hold knapperne Vågeblus til/fra og Lydstyrke ned nede samtidigt. 
  • På iPhone 6s og ældre, iPad eller iPod touch: Hold knapperne Vågeblus til/fra og Hjem nede samtidigt.
 3. Du skal ikke give slip, når Apple-logoet vises. Du må først give slip på knapperne, når skærmbilledet med gendannelsesfunktionen vises.
 4. Når du får valget mellem at gendanne eller opdatere, skal du vælge Opdater. iTunes forsøger at geninstallere iOS uden at slette dine data.

iTunes downloader softwaren til enheden. Hvis det tager mere end 15 minutter, går enheden ud af gendannelsesfunktionen, og du skal så gentage trin 2 og 3.

Det skal du gøre nu

Kontakt Apple-support for at lave en aftale om service, hvis du oplever et eller flere af følgende problemer:

 • Du har opladet, genstartet eller fulgt trinnene i denne artikel, men skærmen er stadig sort.
 • Du kan høre advarsler, lyde og vibrationer, men skærmen er stadig sort.
 • Skærmen er tændt, men den reagerer ikke på tryk og bevægelser. 
 • Du kan ikke gennemtvinge en genstart, fordi knappen Vågeblus til/fra eller Hjem er beskadiget eller sidder fast.
 • Din enhed går i stå ved Apple-logoet, der vises en dækkende farve på skærmen, eller enheden genkendes ikke i iTunes.
Udgivelsesdato: