Om OS X-Bash-opdatering 1.0

I dette dokument beskrives sikkerhedsindholdet i OS X-Bash-opdatering 1.0

Opdateringen kan overføres fra Apples supportwebsted.

Af hensyn til vores kunders sikkerhed omtaler eller bekræfter Apple ikke sikkerhedsanliggender, før en fuldstændig undersøgelse har fundet sted, og de relevante programrettelser eller versioner er tilgængelige. Hvis du vil læse mere om Apple Produktsikkerhed, kan du gå ind på webstedet Apple Produktsikkerhed.

Yderligere oplysninger om PGP-nøglen til Apple-produktsikkerhed kan ses i artiklen "Sådan bruges PGP-nøglen til Apple Produktsikkerhed".

Hvor det er muligt, anvendes der CVE-id'er til at henvise til yderligere oplysninger om sikkerhedsproblemer.

Du kan finde oplysninger om andre sikkerhedsopdateringer i artiklen Apple-sikkerhedsopdateringer.

OS X-Bash-opdatering 1.0

 • Bash

  Fås til: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.5 og OS X Mavericks v10.9.5

  Effekt: Ved nogle konfigurationer kan en hacker muligvis udføre vilkårlige shell-kommandoer

  Beskrivelse: Der var et problem i Bash-parsingen af miljøvariabler. Problemet er løst ved forbedret parsing af miljøvariabler ved at sikre bedre registrering af slutningen af "function statement".

  Denne opdatering indeholder ligeledes den foreslåede ændring med CVE-id 2014-7169, som omhandler nulstilling af parser-tilstanden.

  Derudover indeholder denne opdatering indsættelse af et nyt navneområde til eksporterede funktioner ved at oprette en "function decorator" for at forhindre utilsigtet header-gennemløb til Bash. I navnene på alle miljøvariabler, der indfører funktionsdefinitionerne, skal præfikset "__BASH_FUNC<" og suffikset ">()" indgå for at forhindre utilsigtet funktions-passing via HTTP-headere.

  CVE-id

  CVE-2014-6271: Stephane Chazelas

  CVE-2014-7169: Tavis Ormandy

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: