Om OS X-Bash-opdatering 1.0

I dette dokument beskrives sikkerhedsindholdet i OS X-Bash-opdatering 1.0

Opdateringen kan overføres fra Apples supportwebsted.

Af hensyn til vores kunders sikkerhed omtaler eller bekræfter Apple ikke sikkerhedsanliggender, før en fuldstændig undersøgelse har fundet sted, og de relevante programrettelser eller versioner er tilgængelige. Hvis du vil læse mere om Apple Produktsikkerhed, kan du gå ind på webstedet Apple Produktsikkerhed.

Yderligere oplysninger om PGP-nøglen til Apple-produktsikkerhed kan ses i artiklen "Sådan bruges PGP-nøglen til Apple Produktsikkerhed".

Hvor det er muligt, anvendes der CVE-id'er til at henvise til yderligere oplysninger om sikkerhedsproblemer.

Du kan finde oplysninger om andre sikkerhedsopdateringer i artiklen Apple-sikkerhedsopdateringer.

OS X-Bash-opdatering 1.0

 • Bash

  Fås til: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.5 og OS X Mavericks v10.9.5

  Effekt: Ved nogle konfigurationer kan en hacker muligvis udføre vilkårlige shell-kommandoer

  Beskrivelse: Der var et problem i Bash-parsingen af miljøvariabler. Problemet er løst ved forbedret parsing af miljøvariabler ved at sikre bedre registrering af slutningen af "function statement".

  Denne opdatering indeholder ligeledes den foreslåede ændring med CVE-id 2014-7169, som omhandler nulstilling af parser-tilstanden.

  Derudover indeholder denne opdatering indsættelse af et nyt navneområde til eksporterede funktioner ved at oprette en "function decorator" for at forhindre utilsigtet header-gennemløb til Bash. I navnene på alle miljøvariabler, der indfører funktionsdefinitionerne, skal præfikset "__BASH_FUNC<" og suffikset ">()" indgå for at forhindre utilsigtet funktions-passing via HTTP-headere.

  CVE-id

  CVE-2014-6271: Stephane Chazelas

  CVE-2014-7169: Tavis Ormandy

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: