Brug af AirPrint til at udskrive fra din iPhone, iPad eller iPod touch

Læs mere om, hvordan du udskriver fra din iPhone, iPad og iPod touch på en AirPrint-aktiveret printer.

Før du begynder

  • Bekræft, at din printer understøtter AirPrint.
  • Sørg for, at din iPhone, iPad eller iPod touch og printeren er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk, og at du er inden for netværkets rækkevidde.


Sådan udskrives med AirPrint

  1. Åbn den app, som du vil udskrive fra.
  2. Du kan finde udskriftsfunktionen ved at trykke på delesymbolet i appen – besvarelsessymbolet eller delesymbolet – eller trykke på .
  3. Rul ned, og tryk på printersymbolet eller Udskriv. Se i appens brugerhåndbog eller hjælpeafsnittet, hvis du ikke kan finde udskriftsfunktionen. Ikke alle apps understøtter AirPrint.
  4. Tryk på Vælg printer, og vælg en AirPrint-aktiveret printer
  5. Vælg antal kopier, eller angiv andre indstillinger, f.eks. hvilke sider du vil udskrive.
  6. Tryk på Udskriv i øverste højre hjørne.

Sådan får du vist eller annullerer et udskriftsjob

Under udskrivning kan udskriftsjobbet vises og annulleres via Appskifter.

Få vist et udskriftsjob

Hvis du vil se et udskriftsjob, skal du åbne Appskifter og derefter trykke på Printercentral.

Annuller et udskriftsjob

Hvis du vil annullere et udskriftsjob, skal du åbne Appskifter, trykke på Printercentral og derefter trykke på Annuller udskrivning.


Hvis du skal bruge hjælp til AirPrint, kan du her læse, hvad du skal gøre.

* AirPrint fungerer med Wi-Fi eller kabelbaserede netværksforbindelser. AirPrint-printere, som er sluttet til USB-porten på en Apple AirPort-base eller AirPort Time Capsule eller til din computer via en Bluetooth-forbindelse, kan ikke bruge AirPrint.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: