Brug AirPrint til at udskrive fra din iPhone, iPad eller iPod touch

Her kan du se, hvordan man udskriver fra iPhone, iPad og iPod touch på en AirPrint-kompatibel printer.

Før du begynder

 • Sørg for, at din iOS-enhed og printeren er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk, og at iOS-enheden er inden for netværkets rækkevidde.
 • Kontrollér, at din printer understøtter AirPrint.

     

Udskriv med AirPrint

 1. Åbn den app, du vil udskrive fra.
 2. For at finde udskriftsfunktionen skal du trykke på appens deleikon,  eller , eller tryk på . Se i brugerhåndbogen eller hjælpeafsnittet, hvis du ikke kan finde udskriftsfunktionen. Ikke alle apps understøtter AirPrint.
 3. Tryk på  eller Udskriv.
 4. Tryk på Vælg printer, og vælg en AirPrint-aktiveret printer
 5. Vælg antal kopier, eller angiv andre indstillinger, f.eks. hvilke sider du vil udskrive.
 6. Tryk på Udskriv øverst til højre.

Visning og annullering af et udskriftsjob

Under udskrivning kan udskriftsjobbet vises og annulleres via Appskifter.

Se et udskriftsjob

Hvis du vil have vist et udskriftsjob, skal du dobbeltklikke på knappen Hjem og trykke på Printercentral.

Annuller et udskriftsjob

Hvis du vil annullere et udskriftsjob, skal du dobbeltklikke på knappen Hjem, trykke på Printercentral og derefter trykke på Annuller udskrivning.

Problemer med udskrivning på en AirPrint-printer

Tjek følgende, hvis du får vist meddelelsen "Ingen AirPrint-printere fundet", eller hvis du har problemer med udskrivningen:

 • På din iPhone, iPad eller iPod touch: Kontroller, at enheden er opdateret med den nyeste version af iOS, og at appen, du udskriver fra, er opdateret.
 • Gå til printerproducentens websted for at se, om der er firmwareopdateringer til din printermodel.
 • Slut din AirPrint-printer til netværket via en Wi-Fi-netværk eller en Ethernet-forbindelse. AirPrint-printere, som er sluttet til USB-porten på en Apple AirPort-base eller AirPort Time Capsule eller til din computer via en Bluetooth-forbindelse, kan ikke bruge AirPrint.
 • Tænd printeren, og vent et øjeblik med at udskrive. Nogle printere skal bruge et til to minutter til at starte, før de opretter forbindelse til netværket.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: