Brug AirPrint til at udskrive fra din iPhone, iPad og iPod touch

Lær at udskrive fra din iPhone, iPad og iPod touch på en AirPrint-understøttet printer.

Du kan udskrive fra din iOS-enhed til en vilkårlig AirPrint-understøttet printer:

  1. Åbn den app, der skal udskrives fra. Find udskriftsfunktionen ved at trykke på delesymbolet i appen (  eller ) eller symbolet for indstillinger ( eller  ). Se i brugerhåndbogen eller hjælpeafsnittet, hvis du ikke kan finde udskriftsfunktionen. Ikke alle apps understøtter AirPrint.
  2. Tryk på   eller Udskriv.
  3. Vælg en AirPrint-understøttet printer
  4. Vælg antal kopier.
  5. Tryk på Udskriv.

Hvis printeren ikke vises, skal du kontrollere følgende:

  • At iOS-enheden og printeren er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk, og at iOS-enheden er inden for netværkets rækkevidde. 
  • At printeren understøtter AirPrint.

Få vist eller annuller dit udskriftsjob

Du kan få vist dine udskriftsjob eller annullere dem via Appskifter under en igangværende udskrivning.

Hvis du vil have vist et udskriftsjob, skal du trykke to gange på knappen Hjem og trykke på Printercentral.

Hvis du vil annullere et udskriftjob, skal du trykke to gange på knappen Hjem, trykke på Printercentral og derefter trykke på Annuller udskrivning.

 

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Sidst ændret: