Sådan tager du et skærmbillede på en Mac

Du kan tage et skærmbillede af hele skærmen eller blot et udsnit af den. Skærmbilledet arkiveres automatisk på skrivebordet.

Sådan tager du et skærmbillede af hele skærmen

 1. Tryk på Skift-Kommando (⌘)-3.
 2. Skærmbilledet ligger på skrivebordet som et .png-arkiv.

Sådan tager du et skærmbillede af et udsnit af skærmen

 1. Tryk på Skift-Kommando-4. Markøren skifter til en krydsmarkør.
 2. Flyt krydsmarkøren til det sted, hvor skærmbilledet skal starte, og træk for at markere et område.
  Hold Skift eller Alternativ eller mellemrumstasten nede, mens du trækker, for at ændre den måde, det valgte udsnit flyttes på.
 3. Slip musen eller pegefeltsknappen, når du har markeret det ønskede område. Hvis du vil annullere, skal du trykke på Esc (Escape), inden du slipper knappen.
 4. Skærmbilledet ligger på skrivebordet som et .png-arkiv.

Sådan tager du et skærmbillede af et vindue

 1. Tryk på Skift-Kommando-4. Markøren skifter til en krydsmarkør.
 2. Tryk på mellemrumstasten. Markøren skifter til et kamera.
 3. Placer kameraet på et vindue for at vælge det.
 4. Klik på musen eller pegefeltet. Hvis du vil annullere, skal du trykke på Esc (Escape), før du klikker.
 5. Skærmbilledet ligger på skrivebordet som et .png-arkiv.


Dette fungerer med vinduer i Finder og de fleste apps.

Sådan tager du et skærmbillede af en menu

 1. Klik på menuen for at se dens indhold.
 2. Tryk på Skift-Kommando-4. Markøren skifter til en krydsmarkør.
 3. Træk for at vælge menuen.
 4. Slip musen eller pegefeltsknappen. Hvis du vil annullere, skal du trykke på Escape (Esc), inden du slipper knappen.
 5. Skærmbilledet ligger på skrivebordet som et .png-arkiv.

Følgende trin tager et billede af indholdet i en menu, men ikke dens titel:

 1. Klik på menuen for at se dens indhold.
 2. Tryk på Skift-Kommando-4. Markøren skifter til en krydsmarkør.
 3. Tryk på mellemrumstasten. Markøren skifter til et kamera.
 4. Placer kameraet på en menu for at vælge den.
 5. Klik på musen eller pegefeltet. Hvis du vil annullere, skal du trykke på Esc (Escape), før du klikker.
 6. Skærmbilledet ligger på skrivebordet som et .png-arkiv.

Sådan tager du et skærmbillede af Touch Bar

Hvis du har en Mac med en Touch Bar og macOS Sierra 10.12.2:

 1. Tryk på Skift-Kommando-6.
 2. Skærmbilledet ligger på skrivebordet som et .png-arkiv.

Du kan tilpasse Control Strip-området på din Touch Bar til at inkludere knappen Skærmbillede. Du kan derefter trykke på knappen Skærmbillede for at få vist indstillinger for den pågældende type skærmbillede og lagringsplacering.

Læs mere

 • Skærmbillederne arkiveres som .png-arkiver på skrivebordet i Mac OS X v10.6 og nyere versioner. De arkiveres automatisk som "Skærmbillede dato og klokkeslæt.png".
 • Hvis skærmbilledet skal arkiveres i udklipsholder i stedet for på din computer, skal du føje Ctrl til tastkombinationerne. Du kan f.eks. trykke på Ctrl-Skift-Kommando-3 i stedet for Skift-Kommando-3.
 • Du kan åbne skærmbilleder i Billedfremviser, Safari og andre apps, der kan redigere eller åbne billeder.
 • Du kan muligvis ikke tage skærmbilleder af vinduer i programmer som DVD Player.
Udgivelsesdato: Mon Nov 20 16:45:45 GMT 2017