Sådan tager du et skærmbillede på en Mac

Du kan tage et billede af hele skærmen, et vindue eller blot et udsnit af skærmen.

Brug Skift-Kommando-5 i macOS Mojave

Skrivebordet, der viser de svævende kontrolelementer for skærmbilledet lige over Dock

Med macOS Mojave kan du trykke på Skift-Kommando (⌘)-5 på tastaturet for at se alle de kontrolelementer, du kan bruge til at tage stillbilleder og optage video af skærmen. Brug kontrolelementerne på skærmen til at vælge, om du vil tage et billede af hele skærmen, tage et billede af et vinduetage et billede af et udsnit eller optage en video af skærmen. (Hvis du vil tage et billede af Touch Bar, skal du fortsætte med at bruge Skift-Kommando-6).

Tag et billede af hele skærmen

 1. Klik på knappen Tag et billede af hele skærmen i kontrolelementerne på skærmen. Markøren skifter til et kamera .
 2. Klik på en skærm for at tage et billede af den, eller klik på Optag i kontrolelementerne på skærmen.
 3. Brug miniaturen til at markere, dele, arkivere eller foretage andre handlinger.

Tag et billede af et vindue

 1. Klik på knappen Tag et billede af det valgte vindue i kontrolelementerne på skærmen. Markøren skifter til et kamera .
 2. Klik på et vindue for at tage et billede af det.
  Hvis du vil udelade vinduets skygge fra skærmbilledet, skal du trykke på Alternativtasten (⌥) og holde den nede, mens du klikker.
 3. Brug miniaturen til at markere, dele, arkivere eller foretage andre handlinger.

Tag et billede af et udsnit af skærmen

 1. Klik på knappen Tag et billede af det valgte udsnit i kontrolelementerne på skærmen.
 2. Træk for at vælge et område af skærmen, du vil tage et billede af. Hvis du vil flytte hele udsnittet, skal du trække inden fra udsnittet.
 3. Klik på Tag et billede i kontrolelementerne på skærmen.
 4. Brug miniaturen til at markere, dele, arkivere eller foretage andre handlinger.

Miniature for skærmbillede

Marker, del og arkiver

Når du har taget et skærmbillede, vises der ganske kort en miniature af skærmbilledet nederst til højre på skærmen.

 • Du kan vælge ikke at gøre noget eller skubbe miniaturen til højre, hvorefter skærmbilledet automatisk arkiveres.  
 • Klik på miniaturen for at åbne skærmbilledet. Du kan derefter redigere det ved hjælp af markeringsværktøjerne på værktøjslinjen eller klikke på  for at dele det.  
 • Træk i miniaturen for at flytte skærmbilledet til en anden placering, f.eks. til et dokument, en e-mail, et Finder-vindue eller papirkurven. 
 • Ctrl-klik på miniaturen for at få vist flere muligheder. Du kan f.eks. ændre placeringen for arkiveringen, åbne skærmbilledet i en app eller slette skærmbilledet uden at arkivere det.

Skift indstillingerne

Klik på Indstillinger i kontrolelementerne på skærmen for at ændre disse indstillinger: 

 • Arkiver til: Vælg, hvor dine skærmbilleder skal arkiveres automatisk, f.eks. på skrivebordet, i Dokumenter eller i udklipsholderen.
 • Timer: Vælg, hvornår skærmbilledet skal tages: med det samme, 5 sekunder eller 10 sekunder efter, du har klikket for at tage billedet.
 • Vis flydende miniature: Vælg, om miniaturen skal vises. 
 • Husk det sidst valgte: Vælg, om de valg, du foretog sidste gang, du brugte dette værktøj, skal være standard.
 • Vis musens markør: Vælg, om musens markør skal vises på skærmbilledet.


Du kan også bruge andre genveje til skærmbilledet

Du behøver ikke at have macOS Mojave for at bruge disse genveje, selvom de også fungerer i Mojave.

Tag et billede af hele skærmen

Tryk på Skift-Kommando-3, og find derefter skærmbilledet som et .png-arkiv på dit skrivebord. 

Tag et billede af et vindue

 1. Tryk på Skift-Kommando-4.
 2. Tryk på mellemrumstasten. Markøren skifter til et kamera .
 3. Klik på et vindue for at tage et billede af det.
  Hvis du vil udelade vinduets skygge fra skærmbilledet, skal du trykke på Alternativtasten (⌥) og holde den nede, mens du klikker.
 4. Skærmbilledet ligger på skrivebordet som et .png-arkiv.

Tag et billede af et udsnit af skærmen

 1. Tryk på Skift-Kommando-4. 
 2. Træk for at vælge det område af skærmen, du vil tage et billede af. Hvis du vil flytte hele udsnittet, skal du trykke på og holde mellemrumstasten nede, mens du trækker.
 3. Når du slipper musen eller pegefeltknappen, kan du finde skærmbilledet som et .png-arkiv på skrivebordet.

Tag et billede af en menu

 1. Klik på menuen for at se dens indhold.
 2. Tryk på Skift-Kommando-4.
  • Træk for at vælge det område af menuen, du vil tage et billede af, og slip derefter musen eller pegefeltknappen for at tage et billede af dette område.
  • Du kan også trykke på mellemrumstasten for at ændre markøren til et kamera  og derefter klikke på menuen for at tage et billede.
 3. Skærmbilledet ligger på skrivebordet som et .png-arkiv.

Tag et billede af Touch Bar

Hvis du har en Mac med en Touch Bar og macOS Sierra 10.12.2 eller en nyere version, skal du trykke på Skift-Kommando-6 for at tage et billede af det, der aktuelt vises på Touch Bar. Skærmbilledet ligger derefter på skrivebordet som et .png-arkiv.

Du kan også tilpasse Control Strip-området på din Touch Bar til at inkludere knappen Skærmbillede.


Læs mere

 • Når skærmbilledet arkiveres automatisk, bruger din Mac navnet "Skærmbillede dato og klokkeslæt.png".
 • Hvis du vil annullere at tage et skærmbillede, skal du trykke på tasten Esc, inden du klikker for at tage et skærmbillede.
 • Hvis du vil gemme skærmbilledet i udklipsholderen i stedet for at arkivere det på skrivebordet, kan du trykke på Ctrl-tasten og holde den nede, mens du klikker for at tage et billede. Du kan også bruge miniature eller Indstillinger til at ændre placeringen for arkiveringen.
 • Du kan åbne skærmbilleder i Billedfremviser, Safari og andre apps, der kan redigere eller åbne billeder. I eksempelvisningen kan du også eksportere til et andet format, f.eks. JPEG, PDF eller TIFF.
 • Du kan muligvis ikke tage skærmbilleder af vinduer i programmer som f.eks. Dvd-afspiller.
 • Kontrolelementerne for skærmbilleder i macOS Mojave kan findes i appen Skærmbillede, der ligger i mappen Hjælpeprogrammer under mappen Programmer. Denne app erstatter appen Skærmbillede fra tidligere versioner af macOS.
 • Læs mere om, hvordan du tager et skærmbillede på din iPhone, iPad og iPod touch.
Udgivelsesdato: