Sådan betales køb i iTunes Store

Når du køber indhold i iTunes Store, App Store eller Apple Books, trækkes beløbet fra din konto på købstidspunktet eller kort efter.

Alle køb betales med den betalingsmetode, som du vælger, når du opretter et Apple-id, medmindre du har gavekort eller indholdskreditter.

Afhængigt af den valgte betalingsmetode for transaktionen kan det ske, at Apple ønsker at indhente en forhåndsgodkendelse af et beløb, der maksimalt svarer til ordrebeløbet. Ordren bliver muligvis også godkendt og betalt ad flere omgange i løbet af en enkelt købsproces, og det kan derfor ske, at købet vises i oversigten som flere ordrer. Læs mere om de betalingsmetoder, der kan bruges i iTunes Store, App Store og Apple Books.

Hvis du har gavekort eller indholdskreditter

Hvis du bruger et gavekort til et køb, trækkes beløbet på købstidspunktet.

Når du køber indhold, betales der først med indholdskreditter, så længe værdien af det købte indhold er lavere eller svarer til værdien af kreditterne. Derefter bruges eventuelle gavekort. Hvis dit gavekort ikke er nok til at dække det samlede købsbeløb, betales det resterende beløb med den registrerede betalingsmetode.

Hvis du ikke har indholdskreditter eller gavekort, betales hele beløbet med den registrerede betalingsmetode.

Der bruges ikke kreditter, når du giver indhold som gave. Hele købet betales med den registrerede betalingsmetode.

Om køb med Familiedeling

Hvis du er en del af Familiedeling, betales alle dine køb direkte fra familieorganisatorens konto, medmindre du har gave- eller Store-kredit. I sådanne situationer bruges din Store-kredit til at betale så meget som muligt af købet. Et eventuelt resterende beløb betales med familieorganisatorens betalingsmetode.

iTunes Store-kredit deles ikke med andre familiemedlemmer. Hvis en familieorganisator har kredit på sin konto, når et andet familiemedlem køber indhold, trækkes købsbeløbet ikke fra organisatorens iTunes Store-kredit – i stedet sker betalingen med organisatorens registrerede betalingsmetode.

Familieorganisatoren modtager en kvittering for familiemedlemmernes køb.

Læs mere om deling af køb i iTunes, Apple Books og App Store med Familiedeling.

Få mere hjælp i forbindelse med betaling

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: