Brug af AirPlay til at streame fra din Mac til et HD-tv

Hvis du har et Apple TV, kan du bruge AirPlay til at streame video trådløst til dit HD-tv fra Safari eller QuickTime Player eller bruge dit HD-tv som Mac-skærm.

Brug AirPlay til at streame video fra Safari eller QuickTime Player

I OS X El Capitan eller nyere kan du streame nogle videoer til et Apple TV fra Safari eller QuickTime Player (version 10). Klik på symbolet AirPlay   (hvis muligt) i betjeningselementerne, og vælg derefter dit Apple TV.

Brug AirPlay til at dublere eller udvide din Mac-skærm

Når din Mac-skærm og dit Apple TV er tændt, skal du vælge dit tv fra statusmenuen AirPlay  symbolet AirPlay på menulinjen. Du kan derefter bruge samme menu til at:

  • Dublere din Mac-skærm eller bruge dit tv som skærm, så du kan udvide skrivebordet fra din Mac-skærm.
  • Slukke (afbryde) AirPlay. Når du trykker på knappen Menu på din Apple TV Remote, slukker du også AirPlay.

Få hjælp

Hvis symbolet for AirPlay  symbol for AirPlay  ikke vises på menulinjen, skal du kontrollere, at dit Apple TV er tændt og overholder systemkravene.

Hvis du ikke får vist dit Apple TV i menuen AirPlay, skal du kontrollere, at din Mac og dit Apple TV overholder systemkravene. Kontroller også firewallindstillingerne:

  1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Sikkerhed & anonymitet.
  2. Klik på låsesymbolet, og indtast derefter administratornavn og adgangskode.
  3. Gå til fanen Firewall, og klik på Firewall-indstillinger.
  4. Kontroller, at du ikke har markeret "Bloker alle indgående forbindelser", og at du har markeret "Tillad automatisk hentet signeret software at modtage indgående forbindelser".

Hvis AirPlay hakker eller selv afbryder forbindelsen:

Hvis skrivebordet ikke vises korrekt på dit HD-tv, kan der være slået en billedforbedring til på HD-tv'et, som ikke egner sig til computervisning. Se brugervejledningen til HD-tv'et for at få oplysninger om at tilpasse HD-tv'ets indstillinger til brug med en computer. HD-tv'et har muligvis en mere egnet visningstilstand, f.eks. en computer- eller spiltilstand. Prøv også at justere HD-tv'ets indstillinger for skarphed, detaljeforbedring og støjreduktion.

Krav til brug af AirPlay

Sådan finder du hurtigt ud af, om din Mac understøtter AirPlay: Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Skærme. Din Mac understøtter AirPlay, hvis du får vist afkrydsningsfeltet "Vis indstillinger til skærmdublering på menulinjen, når de er tilgængelige".

Minimumskrav, hvis din Mac og dit Apple TV er på det samme netværk:

Du kan finde det netværk, som dit Apple TV (4. generation) bruger, ved at gå til Indstillinger > Netværk. På tidligere Apple TV-modeller skal du gå til Indstillinger > Generelt > Netværk. Dit Apple TV skal være på samme netværk som din Mac.

Minimumskrav til AirPlay fra enhed til enhed (peer-to-peer), så andre hurtigt og nemt kan slutte deres Mac eller iOS-enhed til dit Apple TV uden adgangskoder og forbindelse til Wi-Fi-netværket:

Læs mere

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: