Om X11 til Mac

X11 følger ikke længere med Mac, men server- og klientbiblioteker til X11 findes via XQuartz-projektet.

Apple oprettede XQuartz-projektet som en fælles indsats for yderligere udvikling og understøttelse af X11 i Mac. XQuartz-projektet var oprindeligt baseret på den version af X11, som fulgte med Mac OS X v10.5. Siden har der været flere udgivelser af XQuartz med rettelser, understøttelse af nye funktioner og yderligere finjusteringer af X11-funktionerne. Apple bidrager til XQuartz-projektet og har arbejdet for at sikre, at X11 fungerer som ønsket i macOS og den nyeste version af XQuartz. 

Server- og klientbiblioteker til X11 i macOS findes via XQuartz-projektet på www.xquartz.org. Download den nyeste version.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: