iPod shuffle (4. generation): Aktivering og brug af VoiceOver

Her kan du se, hvordan VoiceOver slås til og bruges på iPod shuffle (4. generation).

Hvis du slår VoiceOver til i iTunes på iPod shuffle (4. generation), kan du høre navnene på sange, kunstnere og spillelister, når du lytter til noget på iPod shuffle. VoiceOver giver dig også batteristatus og andre meddelelser. Du kan slå VoiceOver til, når du indstiller din iPod med iTunes første gang, eller du kan indstille det senere vha. knappen Resume under iPod-indstillinger i iTunes. Når du vælger at slå VoiceOver til i iPod-indstillingsassistent eller vha. knappen Resume, bliver du ført gennem installeringen af VoiceOver Kit.

Sådan slår du VoiceOver til, når du indstiller iPod shuffle

 1. Slut din iPod shuffle til computeren.
 2. Følg instruktionerne på skærmen i iTunes. "Slå VoiceOver til" er som standard valgt.
 3. Klik på Fortsæt.
 4. På knappen Resume under Stemmefeedback skal du vælge det ønskede sprog i menuen Sprog. På den måde indstiller du sproget til systemets talemeddelelser og navne på spillelister samt mange sangtitler og navne på kunstnere.
 5. Klik på Anvend. Når indstillingen er færdig, er VoiceOver slået til på iPod shuffle.

Bemærk! Gør følgende, hvis du vil vælge andre sprog til specifikke sange:

 1. Vælg sangene i iTunes.
 2. Vælg Arkiv > Vis Info.
 3. Vælg et VoiceOver-sprog i lokalmenuen på fanen Indstillinger.
 4. Klik på OK.

Sådan slår du VoiceOver til senere

 1. Slut din iPod shuffle til computeren.
 2. Vælg iPod shuffle på listen med enheder i iTunes, og klik på knappen Resume.
 3. Under Stemmefeedback skal du vælge Slå VoiceOver til.
 4. Klik på Anvend.
 5. Vælg det ønskede sprog i menuen under Stemmefeedback.
 6. Klik på Anvend. Når synkroniseringen er færdig, er VoiceOver slået til.

Sådan slår du VoiceOver fra

 1. Vælg iPod shuffle på listen med enheder i iTunes, og klik på knappen Resume.
 2. Fjern markeringen for aktivering af VoiceOver under Stemmefeedback.
 3. Klik på Anvend.

Når synkroniseringen er færdig, er VoiceOver slået fra. Nogle systemmeddelelser afspilles fortsat på engelsk på iPod shuffle som f.eks. batteristatus, fejlmeddelelser og en menu med nummererede spillelister. Der afspilles ikke titler på sange og navne på kunstnere.

Der afspilles meddelelser om det aktuelle spor

Tryk på VoiceOver-knappen på iPod under afspilningen. Du hører titlen på det aktuelle spor og kunstnerens navn. Du kan også bruge VoiceOver til at navigere til andre titler, mens der afspilles meddelelser om spor.

Sådan bruger du meddelelser om spor til at navigere med

 • Hvis iPod shuffle er i gang med at afspille, skal du trykke på
  • VoiceOver-knappen for at høre meddelelser om det aktuelle spor.
  • Næste/spol frem for at springe frem til det næste spor og høre den næste meddelelse om dette spor.
  • Forrige/spol tilbage for at gå tilbage til det forrige spor og høre den forrige meddelelse om dette spor.
 • Hvis iPod shuffle afbrudt midlertidigt, skal du trykke på
  • VoiceOver-knappen for at høre meddelelser om det aktuelle spor.
  • Næste/spol frem for at høre den næste meddelelse.
  • Forrige/spol tilbage for at høre den forrige meddelelse.
  • VoiceOver-knappen eller Afspil/pause for at afspille det annoncerede spor.

Sådan skifter du spillelister

Når VoiceOver er slået til, kan du høre titlen og vælge de spillelister, som du har synkroniseret til iPod shuffle. Hvis lydbøger eller podcasts er synkroniseret til iPod shuffle, læses titlerne på dem også op som en del af spillelistemenuen. Hvis VoiceOver er slået fra i iTunes, identificeres spillelister i nummerorden, men ikke efter navn (f.eks. "spilleliste 1, spilleliste 2" osv.).

Spillelistemenuen annoncerer emnerne i denne rækkefølge:

 • Den aktuelle spilleliste (hvis der er en)
 • "Alle sange" (standardspilleliste med alle sange på iPod shuffle)
 • Alle spillelister, inkl. Genius-spillelister, i alfabetisk rækkefølge
 • Alle Genius-miks i alfabetisk rækkefølge
 • Alle podcasts i alfabetisk rækkefølge
 • Alle iTunes U-samlinger i alfabetisk rækkefølge
 • Alle lydbøger i alfabetisk rækkefølge

Sådan vælger du et emne på spillelistemenuen

 1. Tryk på voiceOver-knappen, og hold den nede. Du hører navnene på spillelisterne.
 2. Når du hører navnet på den spilleliste, du vil have, skal du trykke på VoiceOver-knappen eller Afspil/pause for at vælge den. Det første emne på spillelisten afspilles. Mens du lytter til spillelistemenuen, kan du trykke på Næste/spol frem eller Forrige/spol tilbage for at gå frem eller tilbage i spillelistemenuen.

Hvis du vil genstarte en spilleliste, skal du følge denne fremgangsmåde for at vælge den spilleliste, du vil have.

Sådan lukkes spillelistemenuen

Tryk på VoiceOver-knappen, og hold den nede.

Udgivelsesdato: