Import af fotos og videoer fra iPhone, iPad og iPod touch

Her kan du læse om, hvordan du overfører fotos og videoer fra din iOS-enhed til din Mac eller pc.

Vælg, hvor du vil gemme dine fotos og videoer

Først skal du vælge, hvor du vil gemme alle dine fotos og videoer. Du kan gøre dem tilgængelige på alle dine tilsluttede enheder vha. iCloud-fotobibliotek, eller du kan arkivere dem lokalt på kun din Mac eller pc.

iCloud-fotobibliotek

iCloud-fotobibliotek giver dig adgang til dine fotos og videoer på iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV, iCloud.com og din Windows-pc. Dine nyeste fotos føjes automatisk til iCloud-fotobibliotek, og hvis du ændrer eller redigerer noget, opdateres billederne på alle dine enheder.

Før du begynder:

 1. Sørg for, at softwaren er opdateret på din iPhone, iPad eller iPod touch, din Mac og dit Apple TV (4. generation).
 2. Indstil iCloud på alle dine enheder. Hvis du har en pc, skal du downloade iCloud til Windows. Sørg for, at du er logget ind på iCloud med det samme Apple-id på alle dine enheder.
 3. Sørg for, at din enhed har forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

Fotos og videoer i iCloud-fotobibliotek optager en del af din iCloud-lagringsplads. Inden du slår iCloud-fotobibliotek til, skal du derfor sikre dig, at du har nok plads i iCloud til at lagre hele din samling. Du kan se, hvor meget plads du har brug for og derefter opgradere din aftale om lagringsplads, hvis det er nødvendigt.

Slå iCloud-fotobibliotek til:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch skal du gå til Indstillinger > iCloud > Fotos og derefter slå iCloud-fotobibliotek til.
 • På en Mac-computer: Gå til Systemindstillinger > iCloud. Klik på knappen Indstillinger ud for Fotos, og vælg derefter iCloud-fotobibliotek.
 • På Apple TV skal du gå til Indstillinger > Konti > iCloud > iCloud-fotobibliotek.
 • På en pc skal du følge trinene for at indstille iCloud-fotobibliotek.

Hvis du allerede har synkroniseret fotos til din iOS-enhed fra iTunes, og du slår iCloud-fotobibliotek til på iOS-enheden, får du vist en meddelelse om, at fotos og videoer, der er synkroniseret fra iTunes, fjernes. De fotos og videoer, du har synkroniseret fra din computer, bliver på computeren, men de fjernes fra iOS-enheden.

Du kan få disse fotos og videoer tilbage på din iOS-enhed ved at slå iCloud-fotobibliotek til på din Mac eller pc. Når du gør dette, bliver fotoene fra din computer overført til iCloud, så du får adgang til dem på alle dine enheder. Når du slår iCloud-fotobibliotek til, er alle fotos tilgængelige i netskyen og i appen Fotos på din Mac eller i en mappe på din pc.

Du kan få mere hjælp til at bruge iCloud-fotobibliotek på Mac eller pc.

Importer til Mac

Du kan bruge Fotos til OS X til at importere fotos fra din iOS-enhed til din Mac uden at bruge iCloud-fotobibliotek. Du kan også bruge disse trin til at importere billeder fra digitalkameraer og SD-kort. 

 1. Slut din iPhone, iPad, iPod touch eller dit digitalkamera til din Mac med et USB-kabel. Hvis du bruger et SD-kort, skal du sætte det i SD-kortpladsen i din Mac eller i en kortlæser.
 2. Du skal muligvis låse din iOS-enhed med adgangskoden. Du kan få vist en meddelelse på iOS-enheden, der beder dig om at godkende denne computer. Tryk på Godkend for at fortsætte.
 3. På Mac åbner appen Fotos automatisk. Hvis den ikke gør det, skal du manuelt åbne appen.
 4. Appen Fotos viser skærmen Importer med alle fotos og videoer, der findes på din tilsluttede enhed. Hvis skærmen Importer ikke vises automatisk, skal du klikke på fanen Importer øverst i appen Fotos eller klikke på enhedens navn i indholdsoversigten Fotos.
 5. Hvis du kun vil importere nogle bestemte fotos, skal du klikke på dem, du vil importere og derefter klikke på Importer udvalgte. Hvis du vil importere alle nye fotos, skal du klikke på Importer alle nye fotos.
 6. Når dine fotos er importeret, bliver du spurgt, om du vil slette fotoene på enheden eller beholde dem. Klik på Slet emner for at fjerne fotoene, eller klik på Behold emner for at beholde dem på enheden.
  Hvis du vælger at beholde fotoene, og du senere vil fjerne dem, skal du slette dem direkte på enheden.
 7. Du kan nu koble enheden fra din Mac. Hvis du har importeret fotos fra et SD-kort eller en anden USB-enhed, skal du først fjerne enheden sikkert.

Importerede Fotos vises i albummet Seneste import i appen Fotos.

Fotos og videoer, der er synkroniseret fra din computer til din iOS-enhed vha. iTunes, kan ikke importeres tilbage til din computer. 

Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du ikke kan importere fotos fra din iPhone, iPad eller iPod touch til din computer.

Importer til pc

Du kan importere fotos til din pc ved at slutte din enhed til computeren og bruge Windows Billedgalleri:

 1. Slut din iPhone, iPad eller iPod touch til din pc med et USB-kabel.
 2. Du skal muligvis låse din iOS-enhed med adgangskoden.
 3. Du kan få vist en meddelelse på iOS-enheden, der beder dig om at godkende denne computer. Tryk på Godkend eller Tillad for at fortsætte.

Følg derefter trinene i disse Microsoft Knowledge Base-artikler for at se, hvordan du importerer fotos til Windows Billedgalleri:

Hvis du importerer videoer fra din iOS-enhed til din pc, kan visse videoer blive rokeret forkert i Windows Billedgalleri. Du kan føje disse videoer til iTunes for at afspille dem i den korrekte retning.

Fotos og videoer, der er synkroniseret fra din computer til din iOS-enhed vha. iTunes, kan ikke importeres tilbage til din computer. 

Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du ikke kan importere fotos fra din iPhone, iPad eller iPod touch til din computer.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Sidst ændret: