Import af fotos og videoer fra iPhone, iPad eller iPod touch på en Mac eller Windows-pc

Her kan du se, hvordan du importerer medier på computeren, som er optaget med din iOS-enhed eller ligger på den.

Import af medier på en Mac

Brug iPhoto, Billedoverførsel eller Aperture til at importere medier fra en iOS-enhed. Når du har importeret, kan du redigere både fotos og vidoer, lave film på baggrund af de enkelte videoer, samle fotoene i fotobøger og meget mere.

iPhoto og Billedoverførsel

Sådan importerer du fotos ved hjælp af iPhoto.

Sådan overfører du billeder ved hjælp af Billedoverførsel.

Aperture

Sådan importerer du fotos direkte i Aperture.

Import af medier på en Windows-pc

Gør følgende inden importen:

Windows 8: Her kan du se, hvordan fotos og videoer importeres fra et kamera, en telefon eller en dvd (Windows-hjælp)
Windows 7 og Windows Vista: Her kan du se, hvordan billeder overføres fra et kamera til computeren (Windows Help)

Hvis computeren ikke genkender en tilsluttet iPhone, iPad eller iPod touch som et kamera, og det ikke er muligt at importere fotoene på computeren, kan du se her, hvordan problemet løses.

Yderligere oplysninger

  • iPhoto, Billedoverførsel og Aperture er ikke de eneste programmer, der kan bruges til at importerer fotos på computeren.
  • Her kan du læse mere om at bruge et kamera sammen med en Mac.
  • Du kan få flere oplysninger i artiklen om at bruge Fotostream til at importere fotos på computeren.
  • Efter import af fotos fra iOS-enheden eller Arkiverede fotos kan du bruge iTunes til at synkronisere dem tilbage til enheden.
  • Du kan kun importere fotos og videoer, der er taget med det indbyggede kamera eller arkiveret på enheden. Du kan ikke importere fotos eller videoer, der er synkroniseret fra iTunes.
  • Når du importerer fotos og videoer fra enheden på en Windows-computer, kan nogle fotos og videoer vende forkert. Med nogle Windows-billedbehandlingsprogrammer fra andre producenter end Apple vises iOS-fotos korrekt, uden at du skal vende billederne. Hvis du vil afspille videoer på computeren i den korrekte retning, skal du bruge iTunes til Windows.
  • Windows XP kan muligvis kun importere videoer på mere end 500 MB, hvis driverne opdateres, eller hvis iTunes eller et program fra en anden producent er installeret.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Sidst ændret: