Sådan importerer du fotos og videoer fra iPhone, iPad eller iPod touch på en computer

Her kan du se, hvordan du på en Mac eller Windows-pc importerer fotos og videoer, som er taget med eller ligger på en iOS-enhed.

Sådan importerer du fotos og videoer på en Mac-computer

Du kan bruge Fotos eller Billedoverførsel til at importere medier fra iOS-enheder. Du kan redigere fotos og videoer, efter at de er blevet importeret. Du kan også tilpasse videoklip, sammensætte fotobøger og meget mere.

Efter import af fotos fra iOS-enheden på computeren kan du bruge iTunes til at synkronisere dem tilbage til enheden. Du kan ikke importere fotos eller videoer, der er synkroniseret fra iTunes. Du kan kun importere fotos og videoer fra Kamerarulle på enheden.

Fotos og Billedoverførsel

Hvis du har fotos eller videoer, der er arkiveret på en harddisk eller en anden lagringsenhed, kan du importere dem i Fotos på Mac-computeren. 

Hvis du har fotos, der blev taget med et filmkamera, kan du importere dem i Fotos ved at konvertere dem til digitale arkiver med en scanner. Du kan også ændre datoen og tidspunktet for de scannede billeder i Fotos. Marker billedet, og vælg Billede > Skift indstillinger for dato og klokkeslæt.

Her kan du læse mere om brug af Billedoverførsel til at importere billeder.

Sådan importerer du fotos og videoer på en Windows-pc

Inden du importerer fotos og videoer:

Når du importerer fotos og videoer fra enheden på computeren, skal nogle emner muligvis roteres i den korrekte retning. Hvis du vil afspille videoer på computeren i den korrekte retning, skal du bruge iTunes til Windows.

Hvis du ikke kan importere fotos på computeren, eller hvis computeren ikke genkender iPhone, iPad eller iPod touch som et kamera, kan du få hjælp her. Windows XP kan muligvis kun importere videoer på mere end 500 MB, hvis driverne opdateres, eller hvis iTunes eller et program fra en anden producent er installeret.

Her kan du se, hvordan du importerer fotos og videoer i Windows 10Windows 8 og Windows 7

Yderligere oplysninger

Brug iCloud-fotobibliotek sammen med programmet Fotos, så du kan arkivere fotos og videoer i iCloud og opdatere dem på iPhone, iPad, iPod touch, Mac og iCloud.com. Her kan du læse mere om brug af et kamera sammen med Mac-computeren.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Sidst ændret: