Brug mobildata på din iPhone eller iPad

Her kan du læse, hvordan du tjekker dit forbrug af mobildata, og hvordan du slår mobildata til eller fra for alle eller enkelte apps.

Sådan slår du mobildata til eller fra

Du kan slå mobildata til eller fra ved at gå til Indstillinger og trykke på Mobildata eller Mobilnetværk. På iPad står der muligvis Indstillinger > Mobildata.

En iPhone-skærm, der viser indstillinger for mobildata 

Afhængigt af din operatør og enhed har du muligvis flere muligheder angivet under Indstillinger til data:

  • Aktivér LTE, 4G eller 3G: Du kan vælge, hvilken type netværksforbindelse der skal bruges til tale og data. Læs mere om disse indstillinger. Læs mere om dataindstillinger for 5G på din iPhone eller iPad.
  • Slå Samtaleroaming til eller fra: På CDMA-netværk kan du slå Samtaleroaming fra for at undgå gebyrer for brug af andre operatørers netværk.
  • Slå Dataroaming til eller fra: Når du rejser i udlandet, kan du slå dataroaming fra for at undgå roamingtakster. Hvis du har et internationalt dataabonnement, skal du muligvis lade Dataroaming være slået til. Læs mere om rejser i udlandet med din iPhone eller iPad.

Afhængigt af mobiloperatøren bruges dataroaming muligvis også, hvis du rejser indenlands. Kontakt din operatør for at få mere at vide om dennes politik for dataroaming og andre indstillinger for mobildata. Du kan slå mobildata til eller fra for at forhindre apps og tjenester i at bruge mobilnetværket til at oprette forbindelse til internettet. Når mobildata er slået til, bruger apps og tjenester din mobildataforbindelse, når der ikke er noget tilgængeligt Wi-Fi-netværk. Dette kan medføre, at du skal betale for at bruge visse funktioner og tjenester med mobildata. Du kan kontakte din operatør for at få flere oplysninger om mulige gebyrer.

Sådan ser du dit dataforbrug

Hvis du vil se dit forbrug af mobildata, skal du gå til Indstillinger > Mobilnetværk eller Indstillinger > Mobildata. På iPad står der muligvis Indstillinger > Mobildata.

En iPhone-skærm, der viser mobildataforbrug 

  • Rul ned for at se, hvilke apps der bruger mobildata. Hvis du ikke vil have, at en app bruger mobildata, kan du slå dette fra for den pågældende app. Når mobildata er slået fra, bruger apps kun Wi-Fi til data.
  • Hvis du vil se forbruget af mobildata for enkelte systemtjenester, skal du gå til Indstillinger > Mobilnetværk eller Indstillinger > Mobildata. Tryk derefter på Systemtjenester på listen under Mobildata. Mobildata kan ikke slås til eller fra for enkelte Systemtjenester.
  • Du kan se statistik for en apps dataforbrug for den aktuelle periode eller se statistik for appdata for de apps, som har brugt data under roaming. Hvis du vil nulstille disse statistikker, skal du gå til Indstillinger > Mobilnetværk eller Indstillinger > Mobildata og trykke på Nulstil statistik.
  • Når du bruger en iPhone med dobbelt SIM, kan du se, hvor meget mobildata du har brugt sammen med dit valgte mobildatanummer.

Kontakt din operatør for at få det mest præcise mobildataforbrug for en periode.

Få hjælp

  • Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du stadig ikke kan oprette forbindelse til et mobilnetværk.
  • Hvis du bruger en Exchange ActiveSync-konto, fortsætter den muligvis med at bruge mobildata, selv hvis du slår det fra for Mail og Kalender. Hvis du vil se din Exchange ActiveSync-kontos forbrug af mobildata, skal du gå til Indstillinger > Mobil > Systemtjenester.
  • Hvis det er aktiveret, vil Hjælp til Wi-Fi automatisk skifte til mobildata, når Wi-Fi-forbindelsen er dårlig. Hjælp til Wi-Fi er aktiveret som standard. Dette kan resultere i et større forbrug af mobildata og dermed yderligere omkostninger, alt afhængig af dit dataabonnement. Du kan slå Hjælp til Wi-Fi fra under Indstillinger. Se Om Hjælp til Wi-Fi for at få flere oplysninger.
Udgivelsesdato: