Brug af Beskeder på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan bruge Beskeder til at sende beskeder med tekst, billede, video og lyd. Du kan endda tilpasse beskederne med animerede effekter, iMessage-apps og meget mere – alt sammen i appen Beskeder.

Sådan sender du en besked

 1. Åbn Beskeder.
 2. Tryk på  for at starte en ny besked. Eller gå til en eksisterende samtale.
 3. Tryk på tekstfeltet, og skriv din besked.
 4. Tryk på knappen Send besked for at sende.

Svar fra låst skærmen

 1. På låst skærm skal du trykke hårdt på den meddelelse, du vil besvare.
 2. Skriv din besked.
 3. Tryk på knappen Send besked for at sende.

Hvis du har en iPhone X eller en nyere model eller en iPad med Face ID og ikke kan besvare en besked fra låst skærm, skal du gå til Indstillinger > Face ID & adgangskode og slå Svar med besked til. Hvis du har en iPhone 8 eller en tidligere model eller en iPad, skal du gå til Indstillinger > Touch ID & adgangskode> Tillad adgang fra låst skærm og slå Svar med besked til.

Læs mere om, hvordan du administrerer meddelelser fra Beskeder på låst skærm.


Skift navn og foto

Med iOS 13 og iPadOS kan du dele dit navn og foto, når du starter eller besvarer en ny besked. Du kan bruge en Animoji, Memoji eller et selvvalgt billede som dit foto. Sådan opdaterer du din profil i Beskeder:

 1. Åbn Beskeder, og tryk på .
 2. Tryk på Rediger navn og foto. 
 3. Tryk på billedcirklen for at vælge et billede eller foto. Tryk derefter på tekstfelterne med dit navn for at tilføje eller opdatere dit navn.
 4. Tryk på OK.

Dit navn og foto kan deles med alle, der bruger iMessage, men du bliver bedt om at bekræfte, at du vil dele dem med andre, når du sender eller besvare en ny besked. Du kan også slå deling til og fra. Det gør du ved at udføre trin 1 og 2 og slå Deling af navn og foto til eller fra.

Sådan sletter du en besked eller samtale

Når du har slettet en besked eller en samtale, kan den ikke gendannes. Du skal derfor sørge for at arkivere vigtige oplysninger fra dine beskeder.

Sådan sletter du en besked:

 1. Tryk på den beskedboble i samtalen, du vil slette, og hold den nede. Tryk derefter på Mere.
 2. Tryk på , og tryk derefter på Slet besked. Hvis du vil slette alle beskederne i tråden, skal du trykke på Slet alle øverst til venstre. Tryk derefter på Slet samtale.

Hvis du vil slette en enkelt samtale, skal du skubbe til venstre over den samtale, du vil slette, trykke på Slet og derefter trykke på Slet igen for at bekræfte. Hvis du vil slette mere end én samtale, skal du åbne Beskeder og trykke på Rediger øverst til venstre. Tryk derefter på cirklen ud for samtalen, og tryk på Slet nederst til højre.

Hvis du vil gemme dine beskeder i en bestemt periode, skal du gå til Indstillinger > Beskeder > Behold beskeder. Vælg derefter, hvor længe du vil gemme dine beskeder.

 

Sådan slår du Skjul advarsler til

 1. Åbn Beskeder.
 2. Skub til venstre på den samtale, hvor samtalen skal slås fra.
 3. Tryk på Skjul advarsler.

Når Skjul advarsler er slået til, vises en halvmåne halvmåneknap ud for samtalen. Meddelelserne slås kun fra for den valgte samtale og ikke for hele enheden. Du modtager stadig alle andre beskeder og ser meddelelser for dem på låseskærmen.

Læs mere om, hvordan du administrerer meddelelser fra Beskeder på låst skærm.

Sådan får du vist bilag fra en samtale

 1. Åbn beskeden.
 2. Tryk på navnet på kontakten øverst i beskeden, og tryk derefter på 
 3. Du får vist billeder og bilag. Tryk på et billede eller bilag, og hold nede for at få vist muligheder som Kopier, Slet og Mere.

Hvis du vil arkivere et billede eller et bilag uden for Beskeder, skal du trykke på et billede eller et bilag, trykke på  og derefter vælge en mulighed som f.eks. Arkiver billede eller Gem som arkiv. Når du trykker på Arkiver billede, arkiveres det i appen Fotos.

Sådan sender og deler du din lokalitet

Sådan sender eller deler du din lokalitet i en besked:

 1. Tryk på navnet på kontakten øverst i samtalen. 
 2. Tryk på 
 3. Tryk på Send min aktuelle lokalitet. Modtageren af din besked ser nu din lokalitet på kortet. Du kan også trykke på Del min lokalitet. Vælg derefter, hvor længe du vil dele din lokalitet.

Flere muligheder med Beskeder

Udgivelsesdato: