Sådan synkroniseres iPhone, iPad og iPod med iTunes via USB

Se her, hvordan du synkroniserer en iOS-enhed med iTunes på computeren.

Du kan bruge iTunes til at synkronisere data på iPod, iPad og iPod med computeren – hvis du f.eks. har film og musik på computeren, synkroniseres disse medier til iPhone, iPad eller iPod.  

Du skal synkronisere, hver gang du vil tilføje, opdatere eller fjerne indhold på enheden. Du kan altid ændre indstillingerne for synkronisering.

Indstilling af synkronisering

 1. Åbn iTunes. Kontroller, om du har den nyeste version.
 2. Slut iOS-enheden til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
 3. Find den tilsluttede iOS-enhed.
 4. Efter at du har klikket på iOS-enheden, vises der faner i venstre side af iTunes-vinduet under Indstillinger.

  • Resume: Visning af oplysninger om enheden, muligheder for sikkerhedskopiering og opdatering af enheden samt handicapvenlige indstillinger.
  • Apps: Administration af apps og arkivdeling.
  • Musik: Synkronisering af musik.
  • Film: Synkronisering af film.
  • Tv-udsendelser: Synkronisering af tv-udsendelser.
  • Podcasts: Synkronisering af podcasts.
  • iTunes U: Synkronisering af iTunes U-kurser.
  • Bøger: Synkronisering af bøger og PDF-dokumenter.
  • Toner: Synkronisering af ringetoner og andre beskedtoner.
  • Fotografier: Synkronisering af fotos fra iPhoto eller en mappe på computeren.
  • Info: Synkronisering af kontakter og kalendere.
  •  På min enhed: Visning af musik, film, tv-udsendelser, podcasts, bøger, toner og indtalte memoer på enheden.
  Nogle faner vises muligvis ikke, hvis der ikke er indhold af den pågældende type i biblioteket. Eksempel: Hvis du ikke har podcasts i biblioteket, vises fanen Podcast ikke.
   
 5. Du kan slå synkronisering til for Musik, Film, Tv-udsendelser, Podcasts, Bøger, Toner og Info. Klik på indholdstypen på listen under indstillingerne for at slå synkronisering til, og klik derefter på feltet ud for Synkroniser [indholdstype]. Hvis feltet allerede er markeret, er synkronisering slået til for den pågældende fane. Hvis du vil slå synkronisering fra, skal du fjerne markeringen af feltet.
 6. Klik på knappen Synkroniser i nederste højre hjørne af skærmen for at synkronisere indholdet. Det er kun data på listen med indhold, som er markeret til synkronisering, der synkroniseres til computeren. Hvis du har foretaget ændringer af indstillingerne, skal du først klikke på Apple-knappen.

Du kan også synkronisere iOS-enheden via Wi-Fi. Yderligere oplysninger kan ses i artiklen Sådan synkroniseres iPhone, iPad og iPod med iTunes via Wi-Fi.

Enheden genkendes ikke

Se her, hvad du skal gøre, hvis enheden ikke genkendes i iTunes til OS X.

Se her, hvad du skal gøre, hvis enheden ikke genkendes i iTunes til Windows.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Sidst ændret: