Sådan synkroniseres iPhone, iPad og iPod touch med iTunes på din computer via USB

Med iTunes kan du synkronisere musik, film, tv-udsendelser, billeder og meget mere. Når du har synkroniseret, matcher din iPhone, iPad og iPod touch indholdet i dit iTunes-bibliotek på din computer.

Før du begynder

Inden du synkroniserer med iTunes, skal du overveje at bruge iCloud eller lignende tjenester for at holde dit indhold opdateret automatisk på alle dine enheder. Læs mere om dine andre muligheder.

Hvis du foretrækker at bruge iTunes til at synkronisere dit indhold, skal du følge trinnene nedenfor for at indstille synkroniseringen i iTunes via USB.

Det kan du synkronisere med iTunes

 • Album, sange, spillelister, film, tv-udsendelser, bøger, podcasts, lydbøger og ringetoner
 • Fotos og videoer. Hvis du vil synkronisere fotos og videoer via iTunes, kan du bruge en understøttet app til fotos eller synkronisere fra en bestemt mappe på din computer. Læs mere om, hvordan du holder dine fotos og videoer opdaterede på alle enheder.
 • Kontakter og kalendere.
 • Sikkerhedskopier af enheder, der er foretaget via iTunes.

Synkroniser dit indhold med iTunes

Følg disse trin for at synkronisere indholdet manuelt fra din computer til din iOS-enhed:

 1. Åbn iTunes. Sørg for, at du har den nyeste version.
 2. Slut enheden til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Den tilsluttede enhed vises som et symbol øverst til venstre i iTunes-vinduet. Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du ikke kan se symbolet
 3. Tryk på enhedens symbol . Se under Indstillinger i venstre side af iTunes-vinduet for at finde en liste over de indholdstyper, du kan synkronisere fra dit iTunes-bibliotek til din enhed.

  Hvis du mangler noget bestemt indhold i dit iTunes-bibliotek, er der muligvis nogen faner, du ikke kan se. Eksempel: Hvis du ikke har podcasts i biblioteket, vises fanen Podcast ikke.

  iTunes kan ikke synkronisere visse typer indhold, f.eks. e-mailkonti, noter og bogmærker. Brug iCloud til at administrere din mail, dine noter og dine bogmærker på alle dine enheder. Nogle iOS-apps kan muligvis bruge iTunes' funktion til fildeling til at overføre indhold i stedet for at synkronisere.

 4. Klik på den indholdstype, du vil synkronisere.
 5. Klik på feltet ud for Synkroniser i iTunes-hovedvinduet for at slå synkronisering for denne indholdstype til. Hvis feltet er markeret, er synkronisering for denne indholdstype allerede slået til.
  Hvis der vises en meddelelse om, at din iOS-enhed er synkroniseret med et andet iTunes-bibliotek, når du klikker på feltet, har din iOS-enhed tidligere oprettet forbindelse til en anden computer. Hvis du klikker på "Slet og synkroniser" i denne meddelelse, erstattes alt indhold af den valgte type på din iOS-enhed med indhold fra din computer. Indhold, du ikke har slået synkronisering til for, slettes ikke fra din iOS-enhed. Du kan kun synkronisere din iOS-enhed med ét iTunes-bibliotek ad gangen.

  Hvis du bruger iCloud eller andre tjenester til at holde dit indhold opdateret, kan synkronisering via iTunes blive slået fra.

 6. Når du har slået synkronisering for en indholdstype til, vises der flere muligheder for at tilpasse synkroniseringsindstillingerne. Brug disse indstillinger til at sikre, at du synkroniserer det indhold, du vil have synkroniseret.
 7. Gentag trin 4-6 for hver indholdstype, du vil synkronisere.
 8. Klik på knappen Anvend i nederste højre hjørne af skærmen for at gemme synkroniseringsindstillingerne. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, skal du klikke på knappen Synkroniser.

Når du har slået synkronisering til, synkroniseres dit indhold, hver gang du slutter din iOS-enhed til din computer og iTunes er åbent.

Hvis der vises en meddelelse om, at dit indhold ikke kunne synkroniseres, er din computer muligvis ikke godkendt til den type indhold. Sørg for, at din computer er godkendt til det indhold, du forsøger at synkronisere.

Muligheder for hjælp

Slå synkronisering fra i iTunes

 1. Åbn iTunes. Sørg for, at du har den nyeste version.
 2. Slut enheden til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Den tilsluttede enhed vises som et symbol øverst til venstre i iTunes-vinduet. Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du ikke kan se symbolet.
 3. Tryk på enhedens symbol  . 
 4. Gå til Indstillinger i venstre side af iTunes-vinduet, og klik på den indholdstype, for hvilken du vil slå synkronisering fra.
 5. Fjern markeringen af feltet ud for Synkroniser i iTunes-hovedvinduet. Alt indhold af denne type fjernes fra din iOS-enhed.
 6. Klik på knappen Anvend for at gemme synkroniseringsindstillingerne.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Sidst ændret: