Sådan synkroniseres iPhone, iPad og iPod touch med iTunes via USB

Her kan du se, hvordan du synkroniserer en enhed med iTunes på din computer.

Brug iTunes til at synkronisere oplysninger på din enhed med din computer. Hvis du f.eks. har film eller musik på din computer, føjes disse medier til din iPhone, iPad eller iPod touch ved synkronisering. Følg nedenstående fremgangsmåde for at konfigurere synkronisering.

 1. Åbn iTunes. Sørg for, at du har den nyeste version.
 2. Slut enheden til computeren. Brug det medfølgende USB-kabel til at slutte enheden til computeren.
 3. Find den tilsluttede enhed. Her kan du få mere at vide om at finde den tilsluttede enhed i iTunes.
 4. Klik på din enhed. Når du har klikket på enheden, vises der faner på venstre side af iTunes-vinduet under Indstillinger.

  Hvis iTunes-biblioteket ikke indeholder en bestemt type, vises den pågældende fane ikke. Eksempel: Hvis du ikke har podcasts i biblioteket, vises fanen Podcast ikke.

  Ud over Musik, Film og Tv-udsendelser kan der være følgende faner:

  Info: Synkronisering af kontakter og kalendere.
  Apps: Administration af apps og arkivdeling.
  Podcasts: Synkronisering af podcasts.
  iTunes U: Synkronisering af iTunes U-kurser.
  Bøger: Synkronisering af dine bøger og PDF-dokumenter.
  Lydbøger: Synkronisering af lydbøger.
  Toner: Synkronisering af ringetoner og andre beskedtoner.
  Fotos: Synkronisering af fotos. Her kan du se, hvordan fotos synkroniseres med iTunes. Slå synkronisering til.

  iTunes kan ikke synkronisere visse typer indhold, f.eks. e-mailkonti, noter og bogmærker.

 5. Slå synkronisering til. Du kan slå synkronisering til for Musik, Film, Tv-udsendelser, Podcasts, Bøger, Lydbøger, Toner og Info. Klik på indholdstypen på listen under indstillingerne for at slå synkronisering til, og klik derefter på feltet ud for Synkroniser. Hvis feltet allerede er markeret, er synkronisering slået til for den pågældende fane. Hvis du vil slå synkronisering fra, skal du fjerne markeringen af feltet.
 6. Synkroniser dataene. Klik på knappen Synkroniser i nederste højre hjørne af skærmen for at synkronisere indholdet. Det er kun data på listen med indhold, som er markeret til synkronisering, der synkroniseres med computeren. Hvis du har foretaget ændringer af nogle af indstillingerne, skal du først klikke på knappen Anvend. Du kan også synkronisere din iOS-enhed via Wi-Fi.

Læs mere

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Sidst ændret: