Synkronisering af din iPhone, iPad eller iPod touch med iTunes på din computer via USB

Med iTunes kan du synkronisere musik, film, tv-udsendelser, billeder og meget mere. Efter synkroniseringen matcher indholdet på din iPhone, iPad og iPod touch indholdet i dit iTunes-bibliotek på din computer.

Før du begynder

Inden du synkroniserer med iTunes, skal du overveje at bruge iCloud eller lignende tjeneste til at holde dit indhold opdateret automatisk på alle dine enheder. Læs mere om dine andre muligheder.

Hvis du foretrækker at bruge iTunes til at synkronisere dit indhold, skal du følge trinnene nedenfor for at indstille synkroniseringen i iTunes via USB.

Hvis du bruger iCloud eller andre tjenester som f.eks. Apple Music til at holde dit indhold opdateret på tværs af alle dine enheder, er synkronisering via iTunes muligvis deaktiveret.

Følgende kan synkroniseres med iTunes

 • Album, sange, spillelister, film, tv-udsendelser, bøger, podcasts og lydbøger.
 • Billeder og videoer. Hvis du vil synkronisere billeder og videoer via iTunes, kan du bruge en understøttet app til fotos eller synkronisere fra en bestemt mappe på din computer. Læs mere om, hvordan du holder dine billeder og videoer opdaterede på alle enheder.
 • Kontakter og kalendere.
 • Sikkerhedskopier af enheder, der er oprettet via iTunes.

iTunes-funktionerne kan variere, afhængigt af land eller område.

Sådan synkroniseres dit indhold med iTunes

Følg disse trin for at synkronisere indholdet manuelt fra din computer til din iOS-enhed:

 1. Åbn iTunes. Sørg for, at du har den nyeste version.
 2. Slut enheden til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Din tilsluttede enhed vises som et symbol i øverste venstre hjørne af iTunes. Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis symbolet ikke vises
 3. Klik på enhedens symbol . Se under Indstillinger i venstre side af iTunes-vinduet for at finde en liste over de indholdstyper, du kan synkronisere fra dit iTunes-bibliotek til din enhed.
  Hvis du mangler noget bestemt indhold i dit iTunes-bibliotek, skyldes det muligvis nogle faner, som du ikke kan se. Fanen Podcast vises eksempelvis kun, når der findes podcasts i dit bibliotek.

  Ikke alt indhold kan synkroniseres i iTunes – dette gælder f.eks. mailkonti, noter og bogmærker. Brug iCloud til at administrere din mail, dine noter og dine bogmærker på tværs af dine enheder. Nogle iOS-apps bruger muligvis funktionen Arkivdeling i iTunes til at overføre indhold i stedet for at synkronisere.

 4. Klik på den indholdstype, du vil synkronisere.
 5. Gå til iTunes-hovedvinduet, og klik på feltet ved siden af Synkroniser for at slå synkronisering til for den pågældende indholdstype. Hvis feltet er markeret, er synkronisering for den pågældende indholdstype allerede slået til.
  Hvis du klikker på feltet og får vist en besked om, at din iOS-enhed er synkroniseret med et andet iTunes-bibliotek, har din iOS-enhed tidligere været tilsluttet en anden computer. Hvis du klikker på "Slet og synkroniser" i den pågældende besked, erstattes alt indhold af den valgte type på din iOS-enhed med indholdet fra din computer. Indhold, som du ikke har slået synkronisering til for, findes fortsat på din iOS-enhed. Du kan kun synkronisere din iOS-enhed med ét iTunes-bibliotek ad gangen.
 6. Når du har slået synkronisering for en indholdstype til, vises der flere muligheder for at tilpasse synkroniseringsindstillingerne. Brug disse indstillinger til at sikre, at du synkroniserer det indhold, du vil have synkroniseret.
 7. Gentag trin 4-6 for hver indholdstype, du vil synkronisere.
 8. Klik på knappen Anvend i nederste højre hjørne af skærmen for at arkivere synkroniseringsindstillingerne. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, skal du klikke på knappen Synkroniser.

Når du har slået synkronisering til, synkroniseres dit indhold, hver gang du slutter din iOS-enhed til din computer, når iTunes er åbnet.

Hvis der vises en besked om, at dit indhold ikke kan synkroniseres, er din computer muligvis ikke godkendt til den pågældende type indhold. Sørg for, at din computer er godkendt til det indhold, du forsøger at synkronisere.

Sådan slås synkronisering fra i iTunes

 1. Åbn iTunes. Sørg for, at du har den nyeste version.
 2. Slut enheden til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Din tilsluttede enhed vises som et symbol i øverste venstre hjørne af iTunes. Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis symbolet ikke vises.
 3. Tryk på enhedens symbol  . 
 4. Gå til Indstillinger i venstre side af iTunes-vinduet, og klik på den indholdstype, som synkroniseringen skal slås fra for.
 5. Gå til iTunes-hovedvinduet, og fjern markeringen af feltet ved siden af Synkroniser. Alt indhold af den pågældende type fjernes fra din iOS-enhed.
 6. Klik på knappen Anvend for at arkivere synkroniseringsindstillingerne.

Læs mere

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: