Genveje på Mac-tastaturer

Ved at trykke på en kombination af taster kan du udføre handlinger, der normalt kræver mus, pegefelt eller anden indtastningsenhed.

Hvis du vil bruge en tastaturgenvej, skal du holde en eller flere kombitaster nede og derefter trykke på den sidste tast i genvejskombinationen. Hvis du f.eks. vil bruge genvejen Kommando-C (kopier), skal du holde Kommandotasten nede, trykke på C-tasten og derefter give slip på begge taster. Mac-menuer og -tastaturer bruger ofte symboler for bestemte taster, f.eks. kombitasterne:

 • Kommando (eller Cmd) ⌘
 • Skift ⇧
 • Alternativ (eller Alt) ⌥
 • Ctrl ⌃
 • Skiftelås ⇪
 • Fn 


På tastaturer til en Windows-pc skal du bruge Alt-tasten i stedet for Alternativtasten og tasten med Windows-logoet i stedet for Kommandotasten.

Nogle taster på visse Apple-tastaturer har specielle symboler og funktioner, f.eks. til skærmlysstyrke , tastaturlysstyrke  osv. Hvis disse funktioner ikke er tilgængelige på dit tastatur, kan du muligvis genskabe nogle af dem ved at oprette dine egne tastaturgenveje. Hvis du vil bruge disse taster som F1, F2, F3 eller andre almindelige funktionstaster, kan du kombinere dem med Fn-tasten.

Klip, kopier, sæt ind og andre almindelige genveje

 • Kommando-X: Klip det valgte emne ud, og kopier det til Udklipsholderen.
 • Kommando-C: Kopier det valgte emne til udklipsholderen. Dette virker også for arkiver i Finder.
 • Kommando-V: Indsæt udklipsholderens indhold i det aktuelle dokument eller den aktuelle app. Dette virker også for arkiver i Finder.
 • Kommando-Z: Fortryd den forrige kommando. Du kan derefter trykke på Skift-Kommando-Z for at udføre funktionen Gentag, som annullerer fortrydelseshandlingen. I nogle programmer kan du fortryde og gentage flere kommandoer.
 • Kommando-A: Vælg alle emner.
 • Kommando-F: Find emner i et dokument, eller åbn et Find-vindue.
 • Kommando-G: Find igen: Find den næste forekomst af et tidligere fundet emne. Du kan finde den forrige forekomst ved at trykke på Skift-Kommando-G.
 • Kommando-H: Skjul vinduerne i den forreste app. Hvis du vil se det forreste program og skjule alle andre programmer, skal du trykke på Alternativ-Kommando-H.
 • Kommando-M: Minimer det forreste vindue til Dock. Hvis du vil minimere alle vinduer i det forreste program, skal du trykke på Alternativ-Kommando-M.
 • Kommando-O: Åbn det valgte emne, eller åbn en dialog for at vælge et arkiv, der skal åbnes.
 • Kommando-P: Udskriv det aktuelle dokument.
 • Kommando-S: Gem det aktuelle dokument.
 • Kommando-T: Åbn en ny fane.
 • Kommando-W: Luk det forreste vindue. Hvis du vil lukke alle vinduer i programmet, skal du trykke på Alternativ-Kommando-W.
 • Alternativ-Kommando-Esc: Tving en app til at slutte.
 • Kommando-mellemrumstast: Vis eller skjul Spotlight-søgefeltet. Hvis du vil udføre en Spotlight-søgning fra et Finder-vindue, skal du trykke på Kommando-Alternativ-Mellemrumstasten. (Hvis du bruger flere indtastningsenheder til at skrive på forskellige sprog, kan det ske, at brugen af genvejene skifter indtastningsenhed i stedet for at åbne Spotlight. Læs om, hvordan du ændrer en tastaturgenvej, der er problemer med).
 • Ctrl-Kommando-mellemrumstast: Vis Tegnfremviser, hvor du kan vælge emojis og andre symboler.
 • Ctrl-Kommando-F: Brug appen i fuldskærmsvisning, hvis appen understøtter det.
 • Mellemrumstast: Brug funktionen Vis for at se en eksempelvisning af det valgte emne.
 • Kommando-Tabulator: Skift til den næstsenest anvendte app på en liste med åbne apps. 
 • Kommando-accent grave (`): Skift mellem vinduerne i den app, du bruger. (Tegnet på den anden tast varierer efter tastatur. Det er som regel tasten over tabulatortasten og til venstre for tallet 1).
 • Skift-Kommando-5: Tag et skærmbillede, eller lav en skærmoptagelse, i macOS Mojave eller nyere. Du kan også bruge Skift-Kommando-3 eller Skift-Kommando-4 til skærmbilleder. Læs mere om skærmbilleder.
 • Skift-Kommando-N: Opret en ny mappe i Finder.
 • Kommando-komma (,): Åbn indstillingerne for den forreste app.

Genveje til vågeblus, log ud og luk ned

Nogle af disse genveje skal muligvis holdes nede i lidt længere tid end andre. På den måde undgår du at bruge dem utilsigtet.

 • Afbryderknap: Tryk på knappen for at vække din Mac eller vække den fra vågeblus. Hold knappen nede i 1,5 sekund for at sætte din Mac på vågeblus.* Fortsæt med at holde nede for at tvinge din Mac til at slukke.
 • Alternativ-Kommando-afbryderknappen* eller Alternativ-Kommando-skub medie ud : Indstil din Mac til vågeblus.
 • Ctrl-Skift-afbryderknappen* eller Ctrl-Skift-skub medie ud : Sæt en eller flere skærme på vågeblus.
 • Ctrl-afbryderknappen* eller Ctrl-skub medie ud : Få vist en dialogboks, hvor du kan vælge at sætte computeren på vågeblus, genstarte den eller slukke den.
 • Ctrl-Kommando-afbryderknappen*: Tving din Mac til at genstarte uden at spørge, om du vil gemme åbne eller ikke-arkiverede dokumenter.
 • Ctrl-Kommando-skub medie ud : Luk alle programmer, og genstart din Mac. Hvis der er ændringer i åbne dokumenter, som ikke er blevet gemt, bliver du spurgt, om du vil gemme ændringerne.
 • Ctrl-Alternativ-Kommando-afbryderknappen* eller Ctrl-Alternativ-Kommando-skub medie ud : Luk alle programmer, og luk din Mac. Hvis der er ændringer i åbne dokumenter, som ikke er blevet gemt, bliver du spurgt, om du vil gemme ændringerne.
 • Ctrl-Kommando-Q: Lås skærmen med det samme.
 • Skift-Kommando-Q: Log af din macOS-brugerkonto. Du bliver bedt om at bekræfte. Hvis du vil logge af med det samme uden at bekræfte, skal du trykke Alternativ-Skift-Kommando-Q.

* Gælder ikke Touch ID-sensoren.

Finder- og systemgenveje

 • Kommando-D: Kopier de valgte arkiver.
 • Kommando-E: Skub den valgte disk eller enhed ud.
 • Kommando-F: Start en Spotlight-søgning i Finder-vinduet.
 • Kommando-I: Vis vinduet Vis Info for et markeret arkiv.
 • Kommando-R: (1) Når der er valgt en henvisning i Finder: Vis det originale arkiv for den valgte henvisning. (2) I nogle apps som f.eks. Kalender eller Safari skal du opdatere eller genindlæse siden. (3) I Softwareopdatering skal du søge efter softwareopdateringer igen.
 • Skift-Kommando-C: Åbn vinduet Computer.
 • Skift-Kommando-D: Åbn mappen Skrivebord.
 • Skift-Kommando-F: Åbn vinduet Seneste, der viser alle de arkiver, du har fået vist eller ændret for nylig.
 • Skift-Kommando-G: Åbn et vindue af typen Gå til mappe.
 • Skift-Kommando-H: Åbn hjemmemappen for den aktuelle macOS-brugerkonto.
 • Skift-Kommando-I: Åbn iCloud Drive.
 • Skift-Kommando-K: Åbn vinduet Netværk.
 • Alternativ-Kommando-L: Åbn mappen Overførsler.
 • Skift-Kommando-N: Opret en ny mappe.
 • Skift-Kommando-O: Åbn mappen Dokumenter.
 • Skift-Kommando-P: Vis eller skjul eksempelvinduet i Finder-vinduer.
 • Skift-Kommando-R: Åbn vinduet AirDrop.
 • Skift-Kommando-T: Vis eller skjul fanelinjen i Finder-vinduer. 
 • Kontrol-Skift-Kommando-T: Føj det valgte Finder-emne til Dock (OS X Mavericks eller nyere).
 • Skift-Kommando-U: Åbn mappen Hjælpeprogrammer.
 • Alternativ-Kommando-D: Vis eller skjul Dock. 
 • Kontrol-Kommando-T: Føj det valgte emne til indholdsoversigten (OS X Mavericks eller nyere).
 • Alternativ-Kommando-P: Skjul eller vis stien i Finder-vinduer.
 • Alternativ-Kommando-S: Skjul eller vis indholdsoversigten i Finder-vinduer.
 • Kommando-skråstreg (/): Skjul eller vis statuslinjen i Finder-vinduer.
 • Kommando-J: Vis oversigtsvalg.
 • Kommando-K: Åbn vinduet Opret forbindelse til server.
 • Ctrl-Kommando-A: Gør det valgte emne til en henvisning.
 • Kommando-N: Åbn et nyt Finder-vindue.
 • Alternativ-Kommando-N: Opret en ny smart mappe.
 • Kommando-T: Vis eller skjul fanelinjen, når en enkelt fane er åben i det aktuelle Finder-vindue.
 • Alternativ-Kommando-T: Skjul eller vis værktøjslinjen, når en enkelt fane er åben i det aktuelle Finder-vindue.
 • Alternativ-Kommando-V: Flyt de arkiver, du har placeret i udklipsholderen, fra deres oprindelige placering til den aktuelle placering.
 • Kommando-Y: Brug funktionen Vis til at se et eksempel på de valgte arkiver.
 • Alternativ-Kommando-Y: Se et Vis-lysbilledshow af de valgte arkiver.
 • Kommando-1: Se emnerne i et Finder-vindue som symboler.
 • Kommando-2: Se emnerne i et Finder-vindue som en liste.
 • Kommando-3: Se emnerne i et Finder-vindue som kolonner. 
 • Kommando-4: Se emnerne i et Finder-vindue som et galleri.
 • Kommando-venstre klamme ([): Gå til forrige mappe.
 • Kommando-højre klamme (]): Gå til næste mappe.
 • Kommando-pil op: Åbn den mappe, der indeholder den aktuelle mappe.
 • Kommando-Ctrl-pil op: Åbn den mappe, der indeholder den aktuelle mappe, i et nyt vindue.
 • Kommando-pil ned: Åbn det valgte emne.
 • Højre pil: Åbn den valgte mappe. Dette virker kun i listevisningen.
 • Venstre pil: Luk den valgte mappe. Dette virker kun i listevisningen.
 • Kommando-Slet: Flyt det valgte emne til papirkurven.
 • Skift-Kommando-Slet: Tøm papirkurven.
 • Alternativ-Skift-Kommando-Slet: Tøm papirkurven uden en bekræftelsesdialog.
 • Kommando-lysstyrke ned: Slå skærmdublering til eller fra, når din Mac er tilsluttet mere end én skærm.
 • Alternativ-lysstyrke op: Åbn skærmindstillingerne. Begge lysstyrketaster kan bruges til denne genvej.
 • Ctrl-lysstyrke op eller Ctrl-lysstyrke ned: Skift lysstyrken på din eksterne skærm, hvis det understøttes af din skærm.
 • Alternativ-Skift-lysstyrke op eller Alternativ-Skift-lysstyrke ned: Juster skærmens lysstyrke i små trin. Føj Ctrl-tasten til denne genvej for at foretage justeringen på din eksterne skærm, hvis dette understøttes af skærmen.
 • Alternativ-Mission Control: Åbn Mission Control-indstillingerne.
 • Kommando-Mission Control: Vis skrivebordet. 
 • Ctrl-pil ned: Vis alle vinduer i den forreste app.
 • Alternativ-lydstyrke op: Åbn lydindstillingerne. Alle lydstyrketaster kan bruges til denne genvej.
 • Alternativ-Skift-lydstyrke op eller Alternativ-Skift-lydstyrke ned: Juster lydstyrken i små trin.
 • Alternativ-lysstyrke på tastatur op: Åbn tastaturindstillingerne. Begge taster til indstilling af tastaturets lysstyrke kan bruges til denne genvej.
 • Alternativ-Skift-lysstyrke på tastatur op eller Alternativ-Skift-lysstyrke på tastatur ned: Juster tastaturets lysstyrke i små trin.
 • Alternativtasten og dobbeltklik: Åbn emnet i et separat vindue, og luk det oprindelige vindue.
 • Kommandotasten og dobbeltklik: Åbn en mappe på en separat fane eller i et separat vindue.
 • Kommandotasten, når du trækker til en anden enhed: Flyt det trukne emne til en anden enhed i stedet for at kopiere det. 
 • Alternativtasten, når du trækker: Kopier det emne, der trækkes med musen. Markøren ændres, mens du trækker emnet.
 • Alternativ-Kommando, mens du trækker: Opret en henvisning for det emne, du har trukket. Markøren ændres, mens du trækker emnet.
 • Alternativ-klik på en infotrekant: Åbn alle mapper i den valgte mappe. Dette virker kun i listevisningen.
 • Kommando-klik på en vinduestitel: Se de mapper, der indeholder den aktuelle mappe.
 • Læs mere om, hvordan du bruger Kommando og Skift til at vælge flere emner i Finder
 • Klik på menuen Gå i menulinjen Finder for at se genveje til åbning af mange almindelige mapper, f.eks. Programmer, Dokumenter, Overførsler, Hjælpeprogrammer og iCloud Drive.

Dokumentgenveje

Genvejenes funktionsmåder kan variere, afhængigt af den applikation du bruger.

 • Kommando-B: Gør den valgte tekst fed, eller slå fed tekst til og fra. 
 • Kommando-I: Gør den valgte tekst kursiv, eller slå kursiv tekst til og fra.
 • Kommando-K: Tilføj et weblink.
 • Kommando-U: Understreg den valgte tekst, eller slå understregning til og fra.
 • Kommando-T: Vis eller skjul vinduet Skrifter.
 • Kommando-D: Vælg mappen Skrivebord fra en åben dialog af typen Åbn eller Gem.
 • Kontrol-Kommando-D: Vis eller skjul definitionen på et markeret ord.
 • Skift-Kommando-kolon (:): Vis vinduet Stavekontrol og grammatik.
 • Kommando-semikolon (;): Find forkert stavede ord i dokumentet.
 • Alternativ-Slet: Slet ordet til venstre for indsættelsespunktet.
 • Ctrl-H: Slet tegnet til venstre for indsættelsespunktet. Du kan også bruge Slettetasten.
 • Ctrl-D: Slet tegnet til højre for indsættelsespunktet. Du kan også bruge Fn-Slet.
 • Fn-Slet: Slet fremad på tastaturer uden tasten Slet frem. Du kan også bruge Ctrl-D.
 • Ctrl-K: Slet teksten mellem indsættelsespunktet og slutningen af linjen eller afsnittet.
 • Fn-pil op: Side op: Rul én side op. 
 • Fn-pil ned: Side ned: Rul én side ned.
 • Fn-venstre pil: Home: Rul til starten af dokumentet.
 • Fn-højre pil: End: Rul til slutningen af dokumentet.
 • Kommando-pil op: Flyt indsættelsespunktet til starten af dokumentet.
 • Kommando-pil ned: Flyt indsættelsespunktet til slutningen af dokumentet.
 • Kommando-venstre pil: Flyt indsættelsespunktet til starten af den aktuelle linje.
 • Kommando-højre pil: Flyt indsættelsespunktet til slutningen af den aktuelle linje.
 • Alternativ-venstre pil: Flyt indsættelsespunktet til begyndelsen af det forrige ord.
 • Alternativ-højre pil: Flyt indsættelsespunktet til slutningen af det næste ord.
 • Skift-Kommando-pil op: Vælg teksten mellem indsættelsespunktet og begyndelsen af dokumentet.
 • Skift-Kommando-pil ned: Vælg teksten mellem indsættelsespunktet og slutningen af dokumentet.
 • Skift-Kommando-venstre pil: Vælg teksten mellem indsættelsespunktet og begyndelsen af den aktuelle linje.
 • Skift-Kommando-højre pil: Vælg teksten mellem indsættelsespunktet og slutningen af den aktuelle linje.
 • Skift-pil op: Udvid tekstvalget til det nærmeste tegn med samme vandrette placering på linjen over.
 • Skift-pil ned: Udvid tekstvalget til det nærmeste tegn med samme vandrette placering på linjen under.
 • Skift-venstre pil: Udvid tekstvalget ét tegn til venstre.
 • Skift-højre pil: Udvid tekstvalget ét tegn til højre.
 • Alternativ-Skift-pil op: Udvid tekstmarkeringen til begyndelsen af det aktuelle afsnit, og tryk igen for at udvide yderligere til begyndelsen af det efterfølgende afsnit.
 • Alternativ-Skift-pil ned: Udvid tekstmarkeringen til slutningen af det aktuelle afsnit, og tryk igen for at udvide yderligere til slutningen af det efterfølgende afsnit.
 • Alternativ-Skift-venstre pil: Udvid tekstmarkeringen til begyndelsen af det aktuelle ord, og tryk igen for at udvide yderligere til begyndelsen af det efterfølgende ord.
 • Alternativ-Skift-højre pil: Udvid tekstmarkeringen til begyndelsen af det aktuelle ord, og tryk igen for at udvide yderligere til slutningen af det efterfølgende ord.
 • Ctrl-A: Flyt til begyndelsen af en linje eller et afsnit.
 • Ctrl-E: Flyt til slutningen af en linje eller et afsnit.
 • Ctrl-F: Flyt ét tegn fremad.
 • Ctrl-B: Flyt ét tegn tilbage.
 • Ctrl-L: Centrer markøren eller markeringen i det synlige område.
 • Ctrl-P: Flyt én linje op.
 • Ctrl-N: Flyt én linje ned.
 • Ctrl-O: Indsæt en ny linje efter indsættelsespunktet.
 • Ctrl-T: Skift tegnet bag indsættelsespunktet ud med tegnet foran indsættelsespunktet.
 • Kommando-venstre krøllet parentes ({): Juster til venstre.
 • Kommando-højre krøllet parentes (}): Juster til højre.
 • Skift-Kommando-lodret streg (|): Juster i midten.
 • Alternativ-Kommando-F: Gå til søgefeltet. 
 • Alternativ-Kommando-T: Vis eller skjul en værktøjslinje i en app.
 • Alternativ-Kommando-C: Kopier format: Kopier formateringsindstillingerne for det valgte emne til udklipsholderen.
 • Alternativ-Kommando-V: Sæt format ind: Anvend det kopierede format på det valgte emne.
 • Alternativ-Skift-Kommando-V: Indsæt og tilpas format: Anvend formatet for det omgivende indhold på det emne, der er indsat i indholdet.
 • Alternativ-Kommando-I: Vis eller skjul infovinduet.
 • Skift-Kommando-P: Sidelayout: Vis et vindue til valg af dokumentindstillinger.
 • Skift-Kommando-S: Åbn dialogen Gem som, eller kopier det aktuelle dokument.
 • Skift-Kommando-minustegnet (-): Gør det valgte emne mindre.
 • Skift-Kommando-plustegnet (+): Gør det valgte emne større. Med Kommando-lighedstegnet (=) udføres den samme funktion.
 • Skift-Kommando-spørgsmålstegnet (?): Åbn menuen Hjælp.

Andre genveje

Du kan finde flere genveje i menuerne i dine programmer. Et program kan have bestemte genveje, og genveje, der virker i et bestemt program, virker ikke nødvendigvis i et andet. 

Udgivelsesdato: