Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem Bluetooth-tilbehør og din iPhone, iPad eller iPod touch

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis dit Bluetooth-tilbehør ikke kan danne par med eller oprette forbindelse til din iOS-enhed.

Start med disse trin

Hvis du vil dele arkiver mellem din iPhone, iPad, iPod touch og Mac, kan du prøve at bruge AirDrop

Følg disse trin for at få hjælp til at oprette forbindelse mellem dit Bluetooth-tilbehør og din iOS-enhed:

 1. Sørg for, at Bluetooth-tilbehøret og iOS-enheden er tæt på hinanden.
 2. Sørg for, at Bluetooth-tilbehøret er tændt og ladet helt op eller tilsluttet strøm. Hvis tilbehøret bruger batterier, skal du afprøve dem for at se, om de skal udskiftes.
 3. Genstart Bluetooth-tilbehøret.
 4. Sørg for, at din iOS-enhed er opdateret.
 5. Gå til Indstillinger > Bluetooth på din iOS-enhed, og sørg for, at Bluetooth er slået til. Hvis du ikke kan slå Bluetooth til, eller hvis der vises et roterende tandhjul, skal du genstarte din iPhone, iPad eller iPod touch.
 6. Ophæv pardannelsen af Bluetooth-tilbehøret, indstil det til at være synligt, og gentag pardannelsen, og opret forbindelse.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til en af enhederne

Hvis der stadig ikke kan dannes par med eller oprettes forbindelse til dit Bluetooth-tilbehør

 1. Hvis dit tilbehør kan danne par med nogle enheder, men ikke med din iOS-enhed, skal du ophæve pardannelsen med en af de andre enheder. Prøv derefter igen, om der kan dannes par med iOS-enheden.
 2. Tjek med producenten af tilbehøret, at tilbehøret understøtter din iOS-enhed.
 3. Hvis du oplever et af følgende problemer, skal du kontakte Apple-support:
  • Du kan ikke slå Bluetooth til, eller indstillingen er udtonet.
  • Du kan ikke oprette forbindelse til Bluetooth-tilbehør med din enhed.
  • Producenten af tilbehøret bekræfter, at tilbehøret fungerer korrekt.

Læs mere

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: