Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem Bluetooth-tilbehør og din iPhone, iPad eller iPod touch

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis dit Bluetooth-tilbehør ikke kan danne par med eller oprette forbindelse til din iOS-enhed.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til en af enhederne

Hvis du har brug for hjælp til at parre et Bluetooth-tilbehør – f.eks. et trådløst tastatur – med din iOS-enhed, kan du prøve disse trin:

 1. Gå til Indstillinger > Bluetooth på din iOS-enhed, og sørg for, at Bluetooth er slået til. Hvis du ikke kan slå Bluetooth til, eller hvis der vises et roterende tandhjul, skal du genstarte din iPhone, iPad eller iPod touch. Prøv derefter at parre den og oprette forbindelse igen.
 2. Sørg for, at Bluetooth-tilbehøret og iOS-enheden er tæt på hinanden.
 3. Sluk dit Bluetooth-tilbehør, og tænd det igen.
 4. Sørg for, at Bluetooth-tilbehøret er tændt og fuldt opladet eller tilsluttet en strømkilde. Hvis tilbehøret bruger batterier, skal du afprøve dem for at se, om de skal udskiftes.

Hvis der stadig ikke kan dannes par med eller oprettes forbindelse til dit Bluetooth-tilbehør

 1. Hvis du tidligere har oprettet forbindelse med dit Bluetooth-tilbehør til din iOS-enhed, skal du ophæve pardannelsen mellem tilbehøret og enheden, gøre tilbehøret synligt igen og derefter forsøge at parre og oprette forbindelse igen.
 2. Hvis dit tilbehør kan danne par med nogle enheder, men ikke med din iOS-enhed, skal du ophæve pardannelsen til dine andre enheder. Prøv derefter igen, om der kan dannes par med iOS-enheden.
 3. Tjek med producenten af tilbehøret, at tilbehøret understøtter din iOS-enhed.
 4. Hvis du oplever nogle af følgende problemer, skal du kontakte Apple-support
  • Du kan ikke slå Bluetooth til, eller indstillingen er udtonet.
  • Du kan ikke oprette forbindelse til Bluetooth-tilbehør med din enhed.
  • Producenten af tilbehøret bekræfter, at tilbehøret fungerer korrekt.

Læs mere

Hvis du har brug for hjælp til at danne par mellem et Bluetooth-tilbehør og dit Apple TV, kan du læse mere om, hvad du skal gøre.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: