Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem Bluetooth-tilbehør og din iPhone, iPad eller iPod touch

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis dit Bluetooth-tilbehør ikke kan danne par med eller oprette forbindelse til din iOS- eller iPadOS-enhed.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til en af enhederne

Hvis du har brug for hjælp til at parre et Bluetooth-tilbehør – f.eks. et trådløst tastatur – med din iOS- eller iPadOS-enhed, kan du prøve disse trin:

 1. Sørg for, at Bluetooth-tilbehøret og iOS- eller iPadOS-enheden er tæt på hinanden.
 2. Sluk dit Bluetooth-tilbehør, og tænd det igen.
 3. Sørg for, at Bluetooth-tilbehøret er tændt og fuldt opladet eller tilsluttet en strømkilde. Hvis tilbehøret bruger batterier, skal du afprøve dem for at se, om de skal udskiftes.
 4. Hvis du har en app, som du bruger med Bluetooth-tilbehøret, skal du gå til Indstillinger > Anonymitet > Bluetooth på din iOS- eller iPadOS-enhed og sørge for, at du har slået Bluetooth til for appen.

Hvis der stadig ikke kan dannes par med eller oprettes forbindelse til dit Bluetooth-tilbehør

 1. Hvis du tidligere har oprettet forbindelse med dit Bluetooth-tilbehør til din iOS- eller iPadOS-enhed, skal du ophæve pardannelsen mellem tilbehøret og enheden, gøre tilbehøret synligt igen og derefter forsøge at parre og oprette forbindelse igen.
 2. Hvis dit tilbehør kan danne par med nogle enheder, men ikke med din iOS- eller iPadOS-enhed, skal du ophæve pardannelsen til dine andre enheder. Prøv derefter igen, om der kan dannes par med iOS- eller iPadOS-enheden.
 3. Tjek med producenten af tilbehøret, at tilbehøret understøtter din iOS- eller iPadOS-enhed.
 4. Hvis du oplever nogle af følgende problemer, skal du kontakte Apple-support
  • Du kan ikke slå Bluetooth til, eller indstillingen er udtonet.
  • Du kan ikke oprette forbindelse til Bluetooth-tilbehør med din enhed.
  • Producenten af tilbehøret bekræfter, at tilbehøret fungerer korrekt.

Læs mere

Hvis du har brug for hjælp til at danne par mellem et Bluetooth-tilbehør og dit Apple TV, kan du læse mere om, hvad du skal gøre.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: