Synkronisering af kontakter og kalendere til iPod med iTunes til Windows Vista eller Windows 7

Denne artikel handler om, hvordan kontakter og kalendere synkronisere til iPod ved hjælp af iTunes til Windows Vista eller Windows 7.

iTunes indeholder en funktion til synkronisering1 af kontakter og kalendere fra Microsoft Outlook og Windows Kontaktpersoner (tidligere Windows Adressekartotek) til en vilkårlig iPod med skærm.

 1. Det maksimale antal adresser varierer, afhængigt af iPod-modellen.

Bemærk: iTunes kan synkronisere filer med vCards (.vcf) eller Windows Kontaktpersoner (.contact), men kun fra ét program ad gangen. Hvis du synkroniserer fra Outlook og derefter fra Windows Kontaktpersoner, overskrives de første gemte kontakter. Du skal bruge Outlook 2003 eller nyere for at kunne synkronisere kontakter og kalendere fra Outlook.  Windows 7 inkluderer ikke Windows Kontaktpersoner. Windows Kontaktpersoner kan hentes som en del af Windows Live Essentials.

I denne artikel beskrives det, hvordan du synkroniserer kontakter og kalendere til iPod i Windows Vista. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du synkroniserer kontakter og kalendere fra Windows XP og Windows 2000, her.

Sådan konfigureres iTunes til at synkronisere kontaktpersoner med en iPod:

 1. Åbn iTunes.
 2. Slut iPod'en til, og vent, indtil den vises i vinduet med iTunes-kildelisten.
 3. Vælg iPod'en i kilderuden under Enheder. Indstillingerne for iPod'en vises.
 4. Klik på Info.


   
 5. Marker afkrydsningsfeltet "Synkroniser kontakter fra...".
 6. Vælg det program (Outlook eller Windows Kontaktpersoner), der indeholder de kontakter, du vil synkronisere med iPod'en.
 7. Klik på Anvend.

Tip! iTunes til Windows kan kun synkronisere automatisk med Microsoft Outlook og Windows Kontaktpersoner. Bemærk: Kontaktpersongrupper fra Windows Kontaktpersoner synkroniseres ikke med iPod.

Bemærk: iTunes til Windows kan kun synkronisere kontakter fra én kilde ad gangen, enten Outlook eller Windows Kontaktpersoner. Hvis du skifter synkroniseringskilde, overskrives de første gemte kontakter.

Sådan konfigureres iTunes til at synkronisere kalendere med din iPod

 1. Åbn iTunes.
 2. Slut iPod'en til, og vent, indtil den vises i vinduet med iTunes-kildelisten.
 3. Vælg iPod'en i kilderuden under Enheder. Indstillingerne for iPod'en vises.
 4. Klik på Info, og rul ned.
 5. Marker afkrydsningsfeltet "Synkroniser kalendere fra Microsoft Outlook".
 6. Vælg "Alle kalendere", eller marker den eller de kalendere, der skal synkroniseres.
 7. Klik på Anvend.

Tip! iTunes til Windows kan kun synkronisere automatisk med Microsoft Outlook. Hvis du vil synkronisere kalendere fra Windows Kalender, skal du eksportere kalenderen som en .ics-fil, og importere den i Outlook.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: