Sådan bruges QuickTime Player

QuickTime Player (version 10) kan bruges til at afspille, optage, redigere og dele lyd- og videoarkiver på en Mac.

Afspille

Brug betjeningsknapperne til at udføre forskellige handlinger, f.eks. afspille, sætte på pause, spole tilbage, spole frem og justere lydstyrken. Betjeningsknapperne vises, når markøren flyttes hen over QuickTime Player-vinduet, og de forsvinder igen, når markøren flyttes væk fra vinduet.

Du kan rulle hurtigt frem og tilbage på tidslinjen ved at skubbe med to fingre på pegefeltet, rulle med musen eller trække i håndtaget på tidslinjen. Du kan også øge afspilningshastigheden trinvist ved at klikke gentagne gange for at spole frem eller spole tilbage.

Hvis du vil have vist en video i fuld skærm, skal du klikke på fuldskærmsknappen eller vælge Oversigt > Start fuld skærm. Fra og med OS X El Capitan kan du også bruge opdelt skærm og streame videoer til Apple TV fra QuickTime Player.

Optagelse

QuickTime Player kan optage en film fra dit kamera eller optage skærmbilledet på din iPhone, iPad eller iPod touch. Programmet kan også optage lyd fra en mikrofon eller optage skærmbilledet på din Mac. 

Filmoptagelse

Filmoptagelse fungerer sammen med det indbyggede kamera og mange eksterne kameraer. Hvis du bruger OS X Yosemite eller en ældre version, kan du også optage skærmen på iOS-enheder (iPhone, iPad og iPod touch) med en Lightning-port og iOS 8 eller en nyere version. 

 1. Vælg Arkiv > Ny filmoptagelse.
 2. Klik på pilen ud for knappen Optag for at ændre optagelsesindstillingerne. Vælg derefter kameraet eller iOS-enheden, mikrofon og optagelseskvalitet.
  Filmoptagelsesvindue med indstillingsmenuen
 3. Du kan styre lyden, mens den optages, ved hjælp af lydstyrkemærket. 
 4. Klik på knappen Optag   for at starte optagelsen. Klik igen for at stoppe optagelsen. 

Lydoptagelse

Lydoptagelse fungerer med den indbyggede mikrofon, en ekstern mikrofon og andre Core Audio-kompatible lydenheder.

 1. Vælg Arkiv > Ny lydoptagelse.
 2. Klik på pilen ud for knappen Optag for at ændre optagelsesindstillingerne. Vælg derefter mikrofon og optagelseskvalitet.
 3. Du kan styre lyden, mens den optages, ved hjælp af lydstyrkemærket.
 4. Klik på knappen Optag   for at starte optagelsen. Klik igen for at stoppe optagelsen. 

Sådan laver du en skærmoptagelse

Når du optager skærmbilledet, oprettes der en film med hele eller dele af dit Mac-skærmbillede. Se Sådan optager du skærmen på din Mac for yderligere oplysninger.

Redigering

QuickTime Player har forskellige indstillinger til redigering af film, herunder tilpas, opdelklip/kopier/sæt ind/slet og spejlvend/roter.

Tilpas

Brug tilpasningsfunktionen til at fjerne uønskede dele fra filmen.

 1. Vælg Rediger > Tilpas. Der vises en gul tilpasningslinje med håndtag i hver ende.
 2. Træk i håndtagene for at vælge den del, du vil beholde. Du kan også gøre følgende:
  • Klik på knappen Afspil for at afspille den valgte del.
  • Du kan rulle hurtigt gennem den valgte del ved at skubbe med to fingre på pegefeltet, rulle med musen eller trække i tilpasningslinjen. 
  • Vælg Oversigt > Vis lydspor for at angive afsnit uden lyd i filmen. 
 3. Klik på Tilpas. Al video og lyd uden for tilpasningslinjen fjernes. Du kan fortryde tilpasningen ved at vælge Rediger > Fortryd Tilpas.

Opdel

Brug opdelingsfunktionen til at opdele filmen i flere sektioner, som kan redigeres yderligere.

 1. Gå til det punkt på tidslinjen, hvor opdelingen skal være, og vælg Rediger > Opdel klip.
 2. Du kan derefter udføre forskellige handlinger:
  • Trække et klip, så det kommer før eller efter et andet klip.
  • Rulle gennem et klip ved at skubbe med to fingre på pegefeltet eller rulle med musen. Du kan til enhver tid vælge Rediger > Opdel klip for at opdele det valgte klip på tidslinjen.
  • Vælg Oversigt > Tilpas for at tilpasse det valgte klip.
  • Vælg Oversigt > Vis lydspor for at angive afsnit uden lyd i klippet.
  • Vælg et klip, og vælg andre redigeringskommandoer i menuen Rediger, f.eks. Klip, Kopier, Sæt ind og Slet.
  • Klik på knappen Afspil for at afspille alle klippene. 
 3. Klik på OK. Du kan få vist klippene igen ved at vælge Oversigt > Vis klip. Du kan fortryde opdelinger ved at vælge Rediger > Fortryd Opdel klip.

Klip, Kopier, Sæt ind, Slet

Brug kommandoerne Klip, Kopier, Sæt ind og Slet på menuen Rediger til at redigere opdelte klip. Hvis du indsætter et klip i en anden film, er det ikke nødvendigt at redigere klip i den pågældende film. Du skal blot gå til et vilkårligt sted på tidslinjen i den anden film og derefter indsætte klippet. 

Du kan hurtigt flette film, så de kommer efter hinanden, ved at vælge Rediger > Føj klip til slutningen og derefter vælge den anden film i dialogen.

Spejlvend, Roter

Brug kommandoerne Spejlvend og Roter på menuen Rediger til at redigere opdelte klip i en film. Kommandoerne spejlvender eller roterer hele filmen eller klippet.

Menuen Del

Del

Når filmen er arkiveret, kan du dele den via Mail, Beskeder, AirDrop, YouTube og andre metoder:

 • Åbn arkivet i QuickTime Player, og vælg Arkiv > Del.
 • Du kan også åbne arkivet i QuickTime Player og derefter klikke på Del   under betjeningsknapperne.
 • Du kan også ctrl-klikke på arkivet i Finder og derefter vælge Del i genvejsmenuen.

Læs mere

Du kan få flere oplysninger ved at åbne QuickTime Player og vælge Hjælp > Hjælp til QuickTime Player.

Udgivelsesdato: