Hvis din Mac genstarter sig selv eller viser en besked om, at den er genstartet eller lukket ned på grund af et problem

I sjældne tilfælde kan din Mac genstarte sig selv, holde op med at reagere, lukke computeren ned, vise en besked om, at computeren er genstartet på grund af et problem, eller om, at du skal lukke computeren ned på grund af et problem.

Om pludselig genstart

I sjældne tilfælde kan der opstå et uopretteligt problem på din Mac, der påvirker alle åbne programmer. Hvis det sker, skal din Mac genstartes. Det kan skyldes noget, der kaldes "kernelpanik", hvor en underliggende del af operativsystemet (kernen eller "kernel") har konstateret, at der er et problem, som kræver genstart.

Hvis der opstår kernelpanik på computeren, kan der blive vist en besked i et par sekunder om, at computeren er blevet genstartet: "Computeren blev genstartet på grund af et problem. Tryk på en tast, eller vent et par sekunder for at fortsætte opstarten." Computeren fortsætter opstarten kort efter. 

Sådan forhindrer du pludselig genstart

I de fleste tilfælde skyldes kernelpanik ikke et problem med selve Mac-computeren. Den skyldes typisk software, der er blevet installeret, eller et problem med tilsluttet hardware. 

Hvis du vil undgå kernelpanik, skal du installere alle tilgængelige softwareopdateringer, indtil beskeden "Softwaren er ajour" vises i Softwareopdatering. OS X-opdateringer hjælper Mac-computeren med at håndtere problemer, der kan forårsage kernelpanik, f.eks. en forkert udformet netværkspakke eller software fra tredjeparter. I de fleste tilfælde af kernelpanik behøver du bare at opdatere din software.

Når computeren er genstartet

Når Mac-computeren er genstartet, vises advarslen "Du lukkede computeren ned pga. et problem".


Klik på Åbn for at åbne eventuelle programmer, der var aktive inden genstarten. Hvis du mener, at problemet kan skyldes et af de programmer, du brugte, skal du i stedet klikke på Annuller. Hvis du ikke klikker på noget i 60 sekunder, fortsætter OS X automatisk, som hvis du havde klikket på Åbn.

Bemærk: Hvis computeren ikke kan løse problemet, genstarter den muligvis flere gange, hvorefter den lukker ned. Hvis det sker, eller hvis beskeden "Computeren blev genstartet på grund af et problem" ofte vises, skal du se afsnittet Yderligere oplysninger i denne artikel for at få hjælp.

Sådan rapporterer du problemet til Apple

Når du logger på, vises beskeden "Computeren blev genstartet på grund af et problem" i OS X.

Klik på "Rapporter…", hvis du vil se nærmere oplysninger om problemet. Du kan også sende disse oplysninger til Apple. Når du sender disse rapporter, hjælper det Apple med at undersøge de problemer, der kan forårsage kernelpanik. Rapporten kan også indeholde andre tegn på, hvad der forårsagede problemet. 

Bemærk: Hvis ordet "maskinkontrol" står i feltet "Problemoplysninger og systemkonfiguration" i rapporten, kan det tyde på et hardwareproblem. Se afsnittet Yderligere oplysninger i denne artikel for at få hjælp.

Klik på OK for at sende rapporten til Apple, eller luk vinduet for at annullere rapporten. Hvis problemet ikke opstår igen i løbet af en uge eller to, er problemet sandsynligvis løst.

Software, der kan forårsage kernelpanik

I OS X Mavericks kan du selv løse problemer med kernelpanik, som skyldes software, du har installeret. Hvis årsagen til kernelpanik er kendt, tilbyder Mavericks at hjælpe dig med at slå den relaterede software fra:

 • Hvis "Mere info…" vises, skal du klikke på det for at se flere oplysninger om problemet, bl.a. mulige løsninger.
 • Hvis du vælger muligheden "Ignorer", ændres den software ikke, som kan være årsagen til problemet.
 • "Flyt til papirkurv" betyder, at den software, der sandsynligvis er årsag til problemet, flyttes til papirkurven. Papirkurven tømmes dog ikke automatisk. Hvis du vælger denne mulighed, vises et nyt vindue:

 1. Klik på "Start igen" for at slå den software, der muligvis forårsager problemet, fra.
 2. Indtast administratornavn og adgangskode, når du bliver bedt om det.
 3. Klik på "Flyt til papirkurv".
 4. Efter genstarten findes den pågældende software i papirkurven.
  Klik på symbolet Papirkurv i Dock for at se, hvilken software der blev fjernet. 
  Kontakt softwareproducenten for at finde ud af, om der findes en opdatering, eller om flere oplysninger er tilgængelige.
 5. Tøm papirkurven, hvis du vil fjerne softwaren fra en anden producent permanent.

Yderligere oplysninger

Se følgende oplysninger for at få mere at vide om diagnosticering og fejlfinding af tilbagevendende kernelpanik.

Fejlfinding af tilbagevendende kernelpanik

Det kan være svært at diagnosticere tilbagevendende kernelpanik. Hvis du har brug for hjælp til denne proces, kan du overveje at indlevere din Mac til en Genius i en Apple Store-butik eller en Apple-autoriseret serviceudbyder for at få hjælp.  Hvis du har planer om at gå i en Apple Store-butik, kan du bestille tid (kun muligt i nogle lande og områder).

Tip! Hvis du vil gøre det lettere at diagnosticere tilbagevendende kernelpanik, skal du notere den dato og det tidspunkt, hvor der opstod kernelpanik, samt alle oplysninger, der vises i beskeden om kernelpanik.

 • Var computeren i gang med at starte, lukke ned eller udføre en bestemt opgave, da den tilbagevendende kernelpanik opstod? 
 • Er kernelpanikken periodisk, eller sker det, hver gang du gør noget bestemt? Spillede du f.eks. et bestemt spil, eller udskrev du noget på det tidspunkt, hvor problemet opstod?
 • Sker det kun, når en bestemt ekstern enhed er tilsluttet, eller når en enhed sluttes til en bestemt port?

Sådan isoleres hardware eller software som årsagen til problemet

Hvis du vil prøve at finde ud af, om problemet er relateret til software eller hardware, skal du bruge computeren med en ny installering af OS X på et eksternt drev.

 1. Start Mac-computeren fra OS X-gendannelse
  Hvis der stadig opstår kernelpanik ved start fra Gendannelse, er det sandsynligvis et hardwareproblem. Se afsnittet "Fejlfinding af hardware" nedenfor for at få flere oplysninger.
 2. Åbn Diskværktøj, og brug "Reparer disk" på din Mac-computers interne harddisk (kaldes som standard Macintosh HD).

  Vigtigt! Hvis Diskværktøj ikke kan reparere den interne harddisk, bør du straks sikkerhedskopiere dine vigtige data og om muligt formatere disken. Overvej at indlevere Mac-computeren til en Genius i en Apple Store-butik eller en Apple-autoriseret serviceudbyder til yderligere diagnosticering. Hvis harddisken skal formateres eller udskiftes, skal du bede om at blive kontaktet, så din sag kan sendes videre til en særlig datagendannelsestjeneste. Hvis du har planer om at gå i en Apple Store-butik, kan du bestille tid (kun muligt i nogle lande og områder).
   
 3. Tilslut et eksternt drev med mindst 10 GB ledig plads. Bemærk: Sørg for, at det eksterne drev ikke forårsager kernelpanik, og at det er den eneste enhed, der er tilkoblet USB-, FireWire- eller Thunderbolt-porten. Hvis du først slutter det eksterne drev og de tilhørende kabler til en anden Mac, kan du sikre dig, at drevet ikke forårsager kernelpanik. 
 4. Installer OS X på det eksterne drev.
 5. Start op fra det eksterne drev.
 6. Brug Softwareopdatering til at installere alle tilgængelige opdateringer, indtil beskeden "Softwaren er ajour" vises.
 7. Du skal ikke installere mere software på det eksterne drev, men i stedet bruge Apple-programmerne til internet, QuickTime-film, e-mail, udskrivning, scanning og andre aktiviteter. Fortsæt med at bruge din Mac i så lang tid, der plejer at gå, før problemet opstår.
 8. Hvis der opstår kernelpanik, skal du se afsnittet "Fejlfinding af hardware" nedenfor for at diagnosticere problemet yderligere.
  Hvis der ikke opstår kernelpanik, skal du vælge afsnittet "Fejlfinding af software" i denne artikel for at diagnosticere problemet yderligere.

Fejlfinding af hardware

Afmonter det eksterne drev, der er anvendt i ovenstående test, for at afgøre, om kernelpanikken skyldes en hardwarefejl.

Kontroller først de ydre enheder

Gå til næste afsnit, hvis der ikke er sluttet nogen enheder til din Mac.

 1. Sluk din Mac.
 2. Afmonter alle ydre enheder. Hvis du har en stationær Mac, skal du sørge for, at det eneste, du har tilsluttet, er en skærm og et Apple-tastatur med Apple-mus eller pegefelt.
 3. Tænd din Mac.
 4. Brug din Mac i så lang tid, der plejer at gå, før kernelpanikken opstår.
 5. Hvis der opstår kernelpanik: Fortsæt til næste afsnit for at kontrollere den interne RAM og hardware fra andre producenter.
  Hvis der ikke opstår kernelpanik: Sluk Mac, tilslut en ydre enhed ad gangen, og test den, indtil der opstår kernelpanik.
  • Bemærk: Kernelpanik kan skyldes en kombination af flere ydre enheder. Afmonter en ydre enhed ad gangen for at se, om det i selv forårsager kernelpanik. Hvis der ikke opstår kernelpanik, skal du fortsætte med at tilslutte ydre enheder, indtil du finder den ydre enhed, der forårsager kernelpanik. 

Kontroller den interne RAM og hardware fra andre producenter

 1. Sluk din Mac.
 2. Tag Apple-RAM ud af computeren, og sæt den i igen. Fjern RAM og intern hardware fra andre producenter. Hvis du ikke har den Apple-RAM, der fulgte med systemet, skal du tage din RAM fra en anden producent ud og sætte den i igen.
 3. Tænd din Mac.
 4. Brug din Mac i så lang tid, der plejer at gå, før kernelpanikken opstår.
 5. Hvis der ikke opstår kernelpanik: Din RAM eller interne hardware fra andre producenter skal muligvis udskiftes.
  Hvis der opstår kernelpanik: Indlever din Mac til en Apple Store-butik eller en Apple-autoriseret serviceudbyder for at få service og support. Hvis harddisken skal formateres eller udskiftes, skal du bede om at blive kontaktet, så din sag kan sendes videre til en særlig datagendannelsestjeneste. Hvis du har planer om at gå i en Apple Store-butik, kan du bestille tid (kun muligt i nogle lande og områder).

Fejlfinding af software

Afmonter det eksterne drev, der er anvendt i ovenstående test, for at afgøre, om kernelpanikken skyldes en fejl i forbindelse med software.

 1. Start Mac-computeren fra OS X-gendannelse, og geninstaller OS X på computeren.
 2. Start fra den installering af OS X, som du lige har oprettet.
 3. Brug Softwareopdatering til at installere alle tilgængelige opdateringer, indtil beskeden "Softwaren er ajour" vises.
 4. Hent og installer eventuelle opdateringer af software fra andre producenter, inden du geninstallerer software fra andre producenter, især drivere og kerneudvidelser.
       Det gælder f.eks.:
  • Virtualiseringssoftware 
  • Drivere til tilføjede skærmkort fra tredjeparter
  • Antivirussoftware
  • Netværkssoftware (især software, som driver netværksenheder fra andre producenter) 
  • Software til understøttelse af tilføjede arkivsystemer, f.eks. software, som gør det muligt at skrive til NTFS-formaterede medier.

Hvis problemet fortsætter, skal du slette og installere OS X som beskrevet i det følgende:

 1. Start Mac-computeren fra OS X-gendannelse.
 2. Brug Diskværktøj til at oprette en sikkerhedskopi af et diskbillede af den interne harddisk på et eksternt drev med tilstrækkelig ledig plads.
 3. Slet den interne harddisk med Diskværktøj.
 4. Installer OS X.
 5. Start fra den interne harddisk.
 6. Brug Softwareopdatering til at installere alle tilgængelige opdateringer, indtil beskeden "Softwaren er ajour" vises.
 7. Geninstaller programmer fra andre producenter, og kopier brugerdata fra den sikkerhedskopi af diskbilledet, som du oprettede i trin 2. 
  Bemærk: Du skal ikke kopiere data fra mapperne /Bibliotek og /System i sikkerhedskopien af diskbilledet.

Avancerede oplysninger om kernelpanik og paniklogarkiver

Du kan finde flere oplysninger i logarkiverne fra kernelpanik. Kernelpanikteksten skrives i logarkivet, når du genstarter computeren, forudsat at du ikke nulstiller PRAM (kernelpanikteksten er arkiveret i PRAM, indtil du genstarter). I Mac OS X v10.6 og nyere versioner ligger logarkiverne i /Bibliotek/Logs/DiagnosticReports.

Logarkivet kan indeholde oplysninger, som kan hjælpe udviklerne med at finde årsagen til et softwareproblem. Oplysningerne kan også give en idé om, hvad der har forårsaget kernelpanikken. 

Beskrivelse og fejlfinding af kernelpanik – I denne tekniske artikel beskrives kernelpanik: Hvad er det, hvordan skal paniklogarkiver læses, og hvordan foretages fejlfinding af den kode, som forårsagede panikken.

Kerneldumps – I denne tekniske artikel beskrives det, hvordan du kan slå eksterne kerneldumps, som bruges til at indsamle data om kernelpanik, til.

Bemærkning til softwareprogrammører: Startindstillinger og fejlfindingsflag kan give forskellige symptomer på kernelpanik.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: