Flytning af apps og oprettelse af mapper på din iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan organisere dine apps på hjemmeskærmen, lægge dem i mapper og flytte dem til andre sider eller skærme. Du kan også ændre sidernes rækkefølge.

Sådan organiserer du dine apps

  

iPhone, der viser apps på hjemmeskærmen

Tryk og hold nede på en app på skærmen, og tryk derefter på Rediger hjemmeskærmRediger hjemmeskærm.

 

iPhone, der viser, hvordan du flytter apps

Herefter kan du trække en app til en ny plads, f.eks. i Dock nederst på skærmen. 
 

iPhone, der viser hjemmeskærmen efter flytning af apps

På iPhone X og senere modeller: Tryk på OK for at gemme. På iPhone 8 og tidligere modeller: Tryk på knappen Hjem.

 

Sådan lægger du apps i en mappe

Hvis du har mange apps, kan du ordne beslægtede apps i mapper.

iPhone, der viser, hvordan du opretter en mappe

Træk en app oven på en anden app for at oprette en mappe.

 

iPhone, der viser, hvordan du navngiver en mappe

Hvis du vil omdøbe mappen, skal du trykke på navnefeltet eller  og derefter indtaste det nye navn.

 

iPhone, der viser den navngivne mappe

Nu har du oprettet en mappe, som du kan trække apps ind i. Mapper kan have mere end én side.

 

 

iPhone, der viser sideprikkerne på hjemmeskærmen forstørret

Sådan flytter du en app til en anden side

Til at begynde med har du én side med apps. Hvis du vil oprette en ny side, skal du trække en app til højre side af skærmen. Der går muligvis et øjeblik, før den nye side vises. Hvis du vil slette en side, skal du samle alle dine apps på en anden hjemmeskærm. Når der ikke er flere apps tilbage på siden, bliver den slettet.

Hvis du har mere end én side, kan du se en række prikker over Dock. Den oplyste prik indikerer, hvilken side du er på. Du kan flytte en app til en anden side og oprette nye sider på følgende måde:
 


Hvis der er prikker til venstre eller højre for den oplyste prik, kan du trække appen til højre for at flytte den til næste side. Ellers kan du skubbe til venstre for at se dine apps på den pågældende side.
 


Hvis der ikke er nogen prikker til højre for den oplyste prik, og du trækker appen til højre, oprettes der en ny side.
 

Læs mere om apps på din hjemmeskærm

Udgivelsesdato: