Optagelse af skærmbillede på iPhone, iPad, og iPod touch

Lær at tage billeder af skærmen på din iOS-enhed, og tilføj tegninger eller tekst med Markering.

animation, der viser, hvordan du tager et skærmbillede

  1. På en iPhone 8 eller en tidligere model, iPad eller iPod touch skal du holde fingeren nede på den øverste knap eller sideknappen. 
  2. Tryk derefter straks på knappen Hjem, og slip den øverste knap eller sideknappen.
  3. I iOS 11 vises en miniature af skærmbilledet i nederste venstre hjørne på enheden. Tryk på miniaturen for at tilføje tegninger og tekst med Markering, eller hold fingeren på miniaturen for at dele skærmbilledet. Skub til venstre på miniaturen for at fjerne den.

Hvis du vil finde det skærmbillede, du lige har taget, samt dem, du tidligere har taget, skal du gå til Fotos > Album og trykke på Skærmbilleder.

På iPhone X

  1. Hold fingeren nede på sideknappen på højre side af enheden.
  2. Tryk derefter straks på knappen Lydstyrke op på venstre side, og slip så knapperne.
  3. En miniature af skærmbilledet vises nederst til venstre på enheden. Tryk på miniaturen for at tilføje tegninger og tekst med Markering, eller hold fingeren på miniaturen for at dele skærmbilledet. Skub til venstre på miniaturen for at fjerne den.

Tilføj tegninger, tekst, figurer m.m. med Markering

Når du har taget et skærmbillede, kan du bruge Markering til at anbringe en cirkel om en lokalitet på et kort, forstørre en del af en webside, markere en sætning i en e-mail og meget mere.

Tryk på den miniature, der vises i nederste venstre hjørne. Skærmbilledet åbnes i oversigten Markering, hvor du kan bruge de værktøjer, der beskrives nedenfor.

Tegn på dit skærmbillede

skærm, der viser tegneværktøjer

Vælg Kuglepen, Marker, Blyant eller Viskelæder. Tryk på cirklen for at vælge en farve, og begynd at tegne. Vil du begynde forfra? Du kan fortryde eller annullere fortrydelsen af alle markeringshandlinger med symbol for fortryd og symbol for annuller fortryd.

 

Flyt dine tegninger

skærm, der viser lassoværktøjet

Når du har tegnet noget, kan du flytte det rundt. Tryk på værktøjet Lasso, tegn en cirkel om den tegning, du vil flytte, og træk den til det ønskede sted.

 

skærm, der viser flere markeringsværktøjer

Brug værktøjerne til tekst, underskrift, forstørrelse og figurer

Tryk på symbol for plustegn for at vælge mellem andre markeringsværktøjer:

  • Brug Tekst til at skrive oven på dit skærmbillede. Tryk på cirklen for at vælge en anden tekstfarve, og tryk på symbol for tekstjustering for at tilpasse tekstens skrift, størrelse og justering.
  • Med Signatur kan du hurtigt føje en underskrift til det, du har arkiveret.
  • Forstørrelsesglas anbringer en lup på skærmbilledet. Luppen forstørrer den del, som den dækker. Træk luppen rundt, brug den blå prik til at justere luppens størrelse, og brug den grønne prik til at øge eller mindske forstørrelsesniveauet.
  • Tryk på en figur – et rektangel, en cirkel, en taleboble eller en pil – for at anbringe den på skærmbilledet. Træk derefter figuren til det ønskede sted, og brug de blå prikker til at justere dens størrelse og form. Brug de grønne prikker til at justere pilens kurve og taleboblens udseende.

Afslut

Du beskærer skærmbilledet ved at trække de blå hjælpelinjer på kanterne og i hjørnerne af det for at fokusere på den del af billedet, du vil beholde.

Tryk på symbol for deling for at dele skærmbilledet, når du er færdig, eller tryk på OK. Vælg derefter Arkiver til Fotos eller Slet skærmbillede.

Læs mere

Brug af Skærmoptagelse til at optage en video af skærmen på din iOS-enhed.

Udgivelsesdato: