Sådan nulstilles iPod

Find oplysninger om, hvordan du nulstiller eller genstarter din iPod, efter at den er frosset fast.

Nulstil ikke din iPod hvis...

Hvis din iPod er forbundet til en computer og viser en af følgende meddelelser, skal du skubbe iPod ud fra iTunes i stedet for at nulstille den:

 • Tilsluttet. Skub ud før forbindelsen afbrydes
 • Synkronisering i gang. Vent…
 • Afbryd ikke

Tip: Se også denne nyttige film.

Sådan nulstilles iPod nano (7. generation)

Tryk på og hold knapperne Vågeblus til/fra og Hjem nede, indtil skærmen slukkes. Efter nogle sekunder skulle Apple-logoet og derefter hjemmeskærmen blive vist.

Sådan nulstilles iPod nano (6. generation)

Tryk på Vågeblus til/fra og knappen Lydstyrke ned, og hold dem nede på samme tid i mindst otte sekunder, eller indtil Apple-logoet vises. Det kan være nødvendigt at gentage dette trin.

Hvis ovennævnte trin ikke virker, skal du prøve at slutte din iPod til en strømforsyning og sætte strømforsyningen i en stikkontakt eller slutte din iPod til en computer. Sørg for, at computeren er tændt, og at den ikke er sat til at gå i dvale. Prøv at nulstille din iPod, mens den er tilsluttet strøm.

Sådan nulstilles en iPod med klikhjul

iPod-modeller med et klikhjul omfatter:

 • iPod nano (5. generation)
 • iPod nano (4. generation)
 • iPod nano (3. generation)
 • iPod nano (2. generation)
 • iPod nano
iPod classic iPod (5. generation)

 

 • iPod med farveskærm (iPod photo)
 • iPod (klikhjul)

 

 • iPod mini
 • iPod mini (2. generation)
Bemærk! Hvis din iPod er fastfrosset eller ikke kan tændes, kan det skyldes, at den er sat på pause, eller at låsen er sat til Hold. Hvis det er tilfældet, vises der et låsesymbol på skærmen. Slå låsen fra ved at skubbe den til den ulåste position, og kontrollér skærmen.

1. Slå låsen til og fra (skub den til Hold, og slå den derefter fra igen).

2. Hold Menu-knappen og midterknappen (Vælg-knappen) nede samtidig, indtil Apple-logoet vises (det tager 6-8 sekunder). Det kan være nødvendigt at gentage dette trin.

Tip: Placér din iPod på et plant underlag, hvis du har problemer med at nulstille den. Sørg for, at den finger, der trykker på midterknappen, ikke berører klikhjulet. Sørg også for, at du trykker på knappen Menu i kanten af klikhjulet og ikke i nærheden af midten.

Hvis ovennævnte trin ikke virker, skal du prøve at slutte iPod til en strømforsyning og sætte strømforsyningen i en stikkontakt eller slutte iPod til en computer. Sørg for, at computeren er tændt, og at den ikke er sat til at gå i dvale. Prøv at nulstille din iPod, mens den er tilsluttet strøm.

Sådan nulstilles iPod, iPod (rullehjul), iPod (berøringshjul) og iPod (dockstik)

 1. Slå låsen til og fra. (skub den til Hold, og slå den derefter fra igen).
 2. Tryk på knapperne Afspil/pause og Menu samtidigt, og hold dem inde, indtil Apple/iPod-logoet vises efter cirka 6 til 8 sekunder. Det kan være nødvendigt at gentage dette trin.

Hvis ovennævnte trin ikke virker, skal du prøve at slutte iPod'en til en strømforsyning og sætte strømforsyningen i en stikkontakt eller slutte iPod'en til en computer. Sørg for, at computeren er tændt, og at den ikke er sat til at gå i dvale.

Hvis du stadig ikke kan nulstille iPod'en, skal du trykke på midterknappen (Vælg) med én finger fra den ene hånd og trykke på knappen Menu med én finger fra den anden hånd.

Når du nulstiller iPod'en, arkiveres al din musik og alle dine arkiver, men visse brugerdefinerede indstillinger kan gå tabt. Dato og klokkeslæt bevares (medmindre iPod har nulstillet sig selv, fordi den løb tør for strøm og derefter blev tilsluttet strøm igen). Andre brugerdefinerede indstillinger, f.eks. bogmærker, On-The-Go-spillelister, bland, baggrundslys osv. bevares fra den sidste gang, harddisken var tændt.

Sådan nulstilles iPod shuffle og iPod touch

Læs, hvordan du nulstiller iPod shuffle eller iPod touch.

iPod svarer ikke

Hvis din iPod ikke svarer, efter du har forsøgt denne fremgangsmåde, skal du se denne fremgangsmåde til at foretage yderligere fejlfinding - til iPod nano (6. generation), skal du se denne artikel.

 

Apple udgiver med jævne mellemrum nye versioner af software til iPod. Disse nyere versioner kan indeholde nye funktioner eller forbedringer af eksisterende funktioner. Læs om opdatering af iPod-software.

Læs, hvordan du gendanner de oprindelige fabriksindstilinger på en iPod.

Sidst ændret: