Opsætning af din præsentation i Keynote

Læs mere om, hvordan du vælger et tema, tilføjer lysbilleder og ændrer præsentationens udseende og billedformat på din iPhone, iPad, Mac eller online på iCloud.com.

Brug Keynote på iPhone eller iPad

Læs mere om, hvordan du vælger et tema, tilføjer indhold, ændrer et lysbilledes udseende og meget mere.

Sådan vælger du et tema og tilføjer indhold

Hvis du vil oprette en Keynote-præsentation, skal du først vælge et tema. Temaer indeholder foruddesignede lysbilledlayouts, du kan bruge som udgangspunkt for din præsentation.

 1. Tryk på knappen Opret præsentationAlt-tekst til billede mangler øverst på skærmen i præsentationsadministrationen. Hvis du er i gang med at redigere en præsentation, skal du trykke på TilbageknappenAlt-tekst til billede mangler for at åbne præsentationsadministrationen.

 2. Tryk på Vælg et tema, og tryk derefter på et tema.

 3. Hvis du vil tilføje et lysbillede, skal du trykke på knappen Tilføj lysbilledeAlt-tekst til billede mangler nederst på skærmen og derefter trykke på et lysbilledlayout.

 4. Hvis du vil tilføje din egen tekst, skal du trykke to gange på eksempelteksten.

 5. Hvis lysbilledet har et pladsholderbillede, og du vil erstatte det, skal du trykke på knappen Erstat medierAlt-tekst til billede mangler på pladsholderbilledet og derefter vælge dit eget billede.

Sådan ændres lysbilledstørrelsen

Du kan ændre lysbilledstørrelsen, så den passer til skærme med forskellige billedformater. Alt eksisterende indhold kan flyttes for at give plads til det nye billedformat.

 1. Åbn din præsentation i Keynote.

 2. På iPhone: Tryk på knappen MereAlt-tekst til billede mangler. På iPad: Tryk på dokumentnavnet, eller tryk på knappen Mere, afhængigt af hvad du ser på værktøjslinjen.

 3. Tryk på Præsentationsindstillinger, og tryk derefter på Præsentationsopsætning.

 4. Tryk på Slidestørrelse nederst i vinduet, tryk på en ny størrelse, og tryk derefter på OK.

 5. Hvis du vælger Speciel, skal du angive målene for lysbilledet og derefter trykke på OK.

 6. Tryk på knappen Forrige lysbilledeAlt-tekst til billede mangler eller knappen Næste lysbilledeAlt-tekst til billede mangler for at få vist et eksempel på lysbilleder i den nye størrelse.

 7. Tryk på OK.

Sådan skifter du udseendet på et lysbillede

Hvis du hurtigt vil ændre udseendet på et lysbillede, kan du anvende et andet lysbilledlayout til det. Når du ændrer et lysbilledes layout, vises alt indhold, du allerede har tilføjet, i det nye layout.

 1. Vælg et eller flere lysbilleder.

 2. Tryk på knappen FormatAlt-tekst til billede mangler, og tryk derefter på Layout.

 3. Skub for at se alle lysbilledlayouts, og tryk derefter på et for at anvende det.

 4. Når du er færdig, skal du trykke på knappen LukAlt-tekst til billede mangler.

Sådan ændrer du udseendet af hele din præsentation

Hvis du vil ændre udseendet af hele din præsentation hurtigt, kan du når som helst vælge et nyt tema. Hvis du har tilføjet indhold, er det placeret i lysbillederne i det nye tema. Alle tilpasninger, du har lavet, f.eks. ændring af tekstfarver, vises i det nye tema.

 1. Åbn din præsentation i Keynote.

 2. På iPhone: Tryk på knappen MereAlt-tekst til billede mangler. På iPad: Tryk på dokumentnavnet, eller tryk på knappen Mere, afhængigt af hvad du ser på værktøjslinjen.

 3. Tryk på Præsentationsindstillinger, og tryk derefter på Præsentationsopsætning.

 4. Tryk på Temaer nederst i vinduet.

 5. Tryk på et tema, eller skub for at se flere temaer.

 6. Tryk på OK, når du er færdig.

Rediger lysbilledlayouts

Hvis du vil foretage ændringer af flere lysbilleder i din præsentation hurtigt og på én gang, kan du redigere lysbilledlayouts. Du kan ændre layoutet for et lysbillede, tilføje tekst, billeder og objekter. Ændringer af lysbilledlayouts påvirker de lysbilleder i din præsentation, der bruger samme lysbilledlayout.

 1. Tryk på et lysbilledes baggrund, og tryk derefter på Rediger lysbilledlayout i menuen, der dukker op.

 2. Tryk på et lysbillede, som du vil redigere, i indholdsoversigten.

 3. Vælg, hvad du vil gøre – omarrangere indhold, tilføje tekst, billeder og objekter.

 4. Når du er færdig med at redigere lysbilledlayouts, skal du trykke på OK i øverste højre hjørne.

Sådan bruger du Keynote til Mac

Læs mere om, hvordan du vælger et tema, tilføjer indhold, ændrer et lysbilledes udseende og meget mere.

Sådan vælger du et tema og tilføjer indhold

 1. Vælg Arkiv > Nyt i Keynote, og dobbeltklik derefter på det tema, du vil bruge, i temavælgeren. Hvis temavælgeren ikke vises, skal du holde Alternativtasten nede, vælge Arkiv > Ny fra Temavælger og derefter dobbeltklikke på det tema, du vil bruge.

 2. Hvis du vil tilføje et lysbillede, skal du klikke på knappen Tilføj lysbilledeAlt-tekst til billede mangler på værktøjslinjen og derefter klikke på et lysbilledlayout.

 3. Hvis du vil tilføje din egen tekst, skal du klikke to gange på eksempelteksten.

 4. Hvis du vil erstatte et pladsholderbillede, skal du klikke på knappen Erstat medieAlt-tekst til billede mangler på pladsholderbilledet og derefter vælge et billede.

Sådan ændres lysbilledstørrelsen

Du kan ændre lysbilledstørrelsen, så den passer til skærme eller projektorer med forskellige billedformater. Alt eksisterende indhold kan flyttes for at give plads til det nye billedformat.

 1. Klik på knappen DokumentAlt-tekst til billede mangler, og klik derefter på fanen Dokument.

 2. Vælg en lysbilledstørrelse i lokalmenuen Størrelse på lysbillede.

 3. Hvis du valgte Speciel størrelse på lysbillede, skal du angive målene og derefter klikke på OK.

Sådan skifter du udseendet på et lysbillede

Hvis du hurtigt vil ændre udseendet på et lysbillede, kan du anvende et andet lysbilledlayout til det. Når du ændrer et lysbilledes layout, vises alt indhold, du allerede har tilføjet, i det nye layout.

 1. Klik på knappen VisAlt-tekst til billede mangler, vælg Navigator, og vælg derefter de lysbilleder i Navigator, du vil ændre.

 2. Klik på knappen FormatAlt-tekst til billede mangler, klik på Lysbilledlayout, og klik derefter på et layout for at anvende det på de valgte lysbilleder.

Sådan ændrer du udseendet af hele din præsentation

Hvis du vil ændre udseendet af hele din præsentation, kan du når som helst vælge et nyt tema. Hvis du har tilføjet indhold, er det placeret i lysbillederne i det nye tema.

 1. Klik på knappen DokumentAlt-tekst til billede mangler, og klik derefter på fanen Dokument.

 2. Klik på Skift tema.

 3. Klik to gange på et nyt tema.

 4. Vælg "Bevar formatændringer" for at sikre, at alle tilpasninger, du har foretaget (som f.eks. tekstfarve) vises i det nye tema.

Du kan altid fortryde en ændring af temaet, hvis du foretrækker dit tidligere tema.

Rediger lysbilledlayouts

Hvis du vil foretage ændringer af flere lysbilleder i din præsentation hurtigt og på én gang, kan du redigere lysbilledlayouts.

 1. Vælg Vis > Rediger lysbilledlayout på menulinjen.

 2. Vælg et lysbilledlayout, som du vil redigere, i indholdsoversigten.

 3. Vælg, hvad du vil gøre – omarrangere indhold, tilføje tekst, billeder og objekter.

 4. Når du er færdig med at redigere lysbilledlayouts, skal du klikke på OK i nederste højre hjørne.

Ændringer af lysbilledlayouts påvirker de lysbilleder i din præsentation, der bruger samme lysbilledlayout.

Keynote til iCloud

Du kan vælge et tema, når du opretter en ny Keynote-præsentation online på iCloud.com.

 1. Klik på knappen Opret præsentationAlt-tekst til billede mangler i præsentationsadministrationen.

 2. Klik to gange på et tema. Præsentationen åbnes i en ny fane eller et nyt vindue i browseren.

 3. Hvis du vil tilføje lysbilleder, skal du klikke på knappen TilføjAlt-tekst til billede mangler i lysbillednavigatoren og derefter klikke på et lysbilledlayout.

 4. Hvis du vil tilføje din egen tekst i et lysbillede, skal du klikke to gange på eksempelteksten.

 5. Hvis du vil tilføje dit eget billede i et lysbillede, skal du trække et billede fra din computer til eksempelbilledet.

Hvis du vil ændre lysbilledernes udseende, størrelse eller tema, efter du i første omgang har oprettet præsentationen i Keynote til iCloud, skal du åbne din præsentation i Keynote på iPhone, iPad eller Mac.

Udgivelsesdato: