Indstil papirstørrelse, sideretning og margener i Pages

Vælg en papirstørrelse, eller opret en speciel papirstørrelse, vælg stående eller liggende sideretning, og indstil margenerne for dit Pages-dokument på Mac, iPhone eller iPad.

Indstil papirstørrelse, sideretning og margener på Mac

I Pages på Mac kan du indstille papirstørrelse, sideretning og margener for dit dokument.

Indstil papirstørrelse, sideretning og margener

Skabeloner i Pages bruger de mest almindelige indstillinger for margen, retning og papirstørrelse, men du kan ændre disse indstillinger under Dokument i indholdsoversigten.

 1. Klik på knappen DokumentDer er ikke angivet et alternativ til billede på værktøjslinjen, og klik derefter på fanen Dokument i indholdsoversigten.

 2. Hvis du vil ændre papirstørrelsen, skal du klikke på den lokalmenu i indholdsoversigten, der viser den aktuelle papirstørrelse, og derefter vælge en mulighed.

 3. Hvis du vil ændre sideretningen, skal du klikke på den ønskede sideretning under Sideretning.

 4. Hvis du vil ændre dokumentmargener i et tekstbehandlingsdokument, skal du klikke på pilene eller indtaste værdier i felterne ud for Øverst, Nederst, Venstre og Højre i sektionen Dokumentmargener. Alle margener er automatisk indstillet til 2,5 cm for den tomme skabelon. Hvis du bruger en anden skabelon, varierer margenstørrelserne. Du kan også justere afsnitsmargener for specifikke afsnit for at indrykke dem fra dokumentmargener.

 5. Du kan bruge den lodrette lineal til at sikre, at dine margener og andre elementer er, hvor du har brug for dem i dokumentet:

  • Vælg Pages > Indstillinger (eller vælg Pages > Præferencer på macOS Monterey eller en tidligere version).

  • Klik på Linealer, og vælg derefter "Vis lodrette linealer, når linealer vises".

  • Vælg Vis > Vis lineal.

Læs om, hvor du kan føje sider til dit dokument, tilføje sidetal, der justeres automatisk, når der tilføjes eller slettes sider, arbejde med skabeloner.

Opret en speciel papirstørrelse

Hvis den papirstørrelse, du vil bruge til dit dokument, ikke vises i lokalmenuen Papirstørrelse, kan du oprette en speciel papirstørrelse. Dette er nyttigt, hvis du skal oprette dokumenter med samme papirstørrelse.

 1. Vælg Arkiv > Nyt, og vælg derefter en skabelon for at oprette et nyt dokument.

 2. Vælg Arkiv > Sidelayout.

 3. Klik på lokalmenuen Papirstørrelse, og vælg derefter Administrer specielle størrelser.

 4. Klik på knappen TilføjIngen alt leveret for billede.

 5. Dobbeltklik på Uden navn på listen, og skriv et navn til papirstørrelsen.

 6. Indtast bredden og højden på papiret i felterne Bredde og Højde.

 7. Indstil udskriftsmargener, og klik derefter på OK.

 8. Klik på OK for at lukke vinduet Sidelayout.

Når du udskriver, udskrives dit dokument med den specielle papirstørrelse.

Når du indstiller dit dokument, er det også nyttigt at bruge linealer, indstille tabulatorstop og tilføje og formatere sektioner. Nogle skabeloner har forudbestemte sektioner, som du kan føje til eller slette.

Indstil papirstørrelse, sideretning og margener på iPhone eller iPad

 1. Åbn dit dokument i Pages.

 2. På iPhone: Tryk på knappen MereDer er ikke angivet et alternativ til billede. På iPad: Tryk på dokumentnavnet, eller tryk på knappen Mere, afhængigt af hvad du ser på værktøjslinjen.

 3. Tryk på Dokumentindstillinger, og tryk derefter på Dokumentopsætning.

 4. Tryk på Stående eller Liggende for at ændre sideretningen.

 5. Tryk på en indstilling under Papirstørrelse for at ændre papirstørrelsen:

  • Hvis du vil udskrive dokumentet i formatet 21,5 cm x 28 cm, skal du vælge 8,5 x 11".

  • Hvis du vil have en speciel størrelse, skal du trykke på Speciel størrelse og derefter indtaste dimensionerne. Når du udskriver, udskrives dit dokument med den specielle papirstørrelse.

 6. Hvis du vil justere margenerne for et tekstbehandlingsdokument, skal du trykke på knappen Flere indstillinger og derefter trække i pilene omkring feltet med brødteksten. Du kan ændre margenerne på alle sider af siden. Klik på OK for at gemme dine ændringer.

  No alt supplied for Image

Lær om, hvordan du kan føje sider til dit dokument, tilføje sidetal, der justeres automatisk, når der tilføjes eller slettes sider, og arbejde med skabeloner.

Læs mere

Udgivelsesdato: