Almindelige punktskriftkommandoer til VoiceOver-navigation på din iPhone, iPad og iPod touch

Når du bruger en brailleskærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan det være, at brailleskærmen understøtter følgende kommandoer som hjælp til navigering.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS eller iPadOS. Hvis du vil tilpasse dine punktskriftkommandoer på din iPhone, iPad eller iPod touch, skal du følge disse trin:

Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > VoiceOver > Punktskrift > [vist navn på tilsluttet punktdisplay] > Flere oplysninger > Punktskriftkommandoer.

Navigation

VoiceOver-handling

Skærmtast

Flyt til forrige emne

Punkt 1 + mellemrumstast

Flyt til næste emne

Punkt 4 + mellemrumstast

Gå til første emne

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + mellemrumstast

Gå til sidste emne

Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Emnevælger

Punkt 2 + punkt 4 + mellemrumstast

Gå til statuslinjen

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + mellemrumstast

Gå til Notifikationscenter

Punkt 4 + punkt 6 + mellemrumstast

Gå til Kontrolcenter

Punkt 2 + punkt 5 + mellemrumstast

Luk aktuel genvej

Punkt 1 + punkt 2 + mellemrumstast

Flyt til appen til venstre i Split View (kun iPad)

Punkt 3 + punkt 5 + mellemrumstast

Flyt til appen til højre i Split View (kun iPad)

Punkt 2 + punkt 6 + mellemrumstast

Flyt til forrige beholder (kun iPad)

Punkt 1 + punkt 7 + mellemrumstast

Flyt til næste beholder (kun iPad)

Punkt 4 + punkt 7 + mellemrumstast

Rullefunktion

VoiceOver-handling

Skærmtast

Rul en side til venstre

Punkt 2 + punkt 4 + punkt 6 + mellemrumstast

Rul en side til højre

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 5 + mellemrumstast

Rul en side op

Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Rul en side ned

Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Læs sidetal op, eller læs de viste rækker op

Punkt 3 + punkt 4 + mellemrumstast

Rotor

VoiceOver-handling

Skærmtast

Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling

Punkt 3 + mellemrumstast

Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling

Punkt 6 + mellemrumstast

Vælg den forrige rotorindstilling

Punkt 2 + punkt 3 + mellemrumstast

Vælg den næste rotorindstilling

Punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Interaktion

VoiceOver-handling

Skærmtast

Udfør simpelt tryk

Punkt 3 + punkt 6 + mellemrumstast

Aktiverer knappen Hjem

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + mellemrumstast

Aktiverer knappen Lydstyrke op

Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Aktiverer knappen Lydstyrke ned

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 6 + mellemrumstast

Vis/skjul tastaturet

Punkt 1 + punkt 4 + punkt 6 + mellemrumstast

3D Touch på valgt emne

Punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Læsning

VoiceOver-handling

Skærmtast

Læs siden op, start ved det valgte emne

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + mellemrumstast

Læs siden op, start øverst

Punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Redigering

VoiceOver-handling

Skærmtast

Vælg alle

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Vælg venstre

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + mellemrumstast

Vælg højre

Punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Tabulator

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Skift-tabulator

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Klip

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + mellemrumstast

Kopier

Punkt 1 + punkt 4 + mellemrumstast

Sæt ind

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6 + mellemrumstast

Aktiverer Slettetasten

Mellemrumstast eller punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Aktiverer Returtasten

Mellemrumstast eller punkt 1 + punkt 5 + mellemrumstast

Fortryd indtastning

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Gentag indtastning

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + mellemrumstast

Tekstsøgning

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + mellemrumstast

Tekstformat for output

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Start diktering, når i tekstfelt

Punkt 1 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Betjening

VoiceOver-handling

Skærmtast

Slå Skærmtæppe til og fra

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Sæt tale på pause eller fortsæt tale

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + mellemrumstast

Slå tale til eller fra

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + mellemrumstast

Appskifter

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + mellemrumstast (to gange)

Hjælp

Punkt 1 + punkt 3 + mellemrumstast

Skift mærke for et emne

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + mellemrumstast

Slå Hurtigstyring til eller fra

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Afspil/sæt musik på pause

Punkt 1 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Braille

VoiceOver-handling

Skærmtast

Panorer braille til venstre

Punkt 2 + mellemrumstast

Panorer braille til højre

Punkt 5 + mellemrumstast

Vis eller skjul meddelelseshistorie

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Oversæt

Punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Tilstand for næste output

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Tilstand for næste input

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 6 + mellemrumstast

Skift mellem forkortet og uforkortet braille

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Tilstand for input og output svarer til braillemodeller med 6-punkt, forkortet 6-punkt og 8-punkt.

8-punkt

VoiceOver-handling

Skærmtast

Forrige beholder

Punkt 1 + punkt 7 + mellemrumstast

Næste beholder

Punkt 4 + punkt 7 + mellemrumstast

Slet

Punkt 7 + mellemrumstast

Retur

Punkt 8 + mellemrumstast

Slå lydløs til eller fra

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 7 + mellemrumstast

Start hjælp

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 7 + mellemrumstast

Rul op på side

Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 8 + mellemrumstast

Rul ned på side

Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 8 + mellemrumstast

Simuleret langt tryk

Punkt 3 + punkt 6 + punkt 7 + punkt 8 + mellemrumstast

Hurtigstyring af enkelt bogstav

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7 + mellemrumstast

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: