Om VoiceOver-rotoren på iPhone, iPad og iPod touch

Du kan bruge VoiceOver-rotoren til at ændre den måde, VoiceOver fungerer på. Du kan ændre lydstyrken eller talehastigheden i VoiceOver, skifte fra ét emne til det næste på skærmen og meget mere.

ios13-iphone-xs-safari-voiceover-rotor-hero

Sådan bruges VoiceOver-rotoren

Hvis du ikke har slået VoiceOver til, skal du slå funktionen til under Indstillinger > Tilgængelighed.

Du bruger rotoren ved at dreje to fingre på iOS- eller iPadOS-enhedens skærm på samme måde, som hvis du skruede på en knap. VoiceOver oplæser den første valgmulighed på rotoren. Drej med fingrene igen for at høre flere valgmuligheder. Løft fingrene for at vælge en valgmulighed.

Når du har valgt en valgmulighed, skal du svirpe op eller ned på skærmen for at bruge den. Hvis du f.eks. vælger Ord, når et dokument er åbent, skal du svirpe op eller ned for at få VoiceOver til at skifte til det næste eller det forrige ord.

Her er en liste over valgmulighederne på rotoren og de tilhørende funktioner.

Navigationsmuligheder

Med alle disse valgmuligheder kan du flytte fra et emne til det næste ved at svirpe fra toppen til bunden af skærmen med én finger. Du kan skifte til det forrige emne i VoiceOver ved at svirpe fra bunden til toppen.

Gennemse tekst, mens du skriver, med Tegn, Ord og Linjer

 • Tegn: Læser et tegn ad gangen.

 • Ord: Læser et ord ad gangen.

 • Linjer: Læser en linje ad gangen.

Sådan navigerer du gennem opsætningen af en skærm eller side

 • Beholdere: Flytter fra en beholder til den næste på skærmen. Skærmen Dock og hjemmeskærmen er eksempler på beholdere.

 • Overskrifter: Flytter fra en overskrift til den næste. Prøv at bruge denne rotor under Indstillinger > E-mail, Kontakter, Kalendere.

 • Landemærker: Skifter mellem bannere, navigation og knapper i HTML-indhold (f.eks. en webside eller HTML-e-mail).

 • Samme emne: Flytter fra ét emne til det næste af samme type. Prøv dette med henvisningerne i resultaterne af en internetsøgning i Safari.

 • Lodret navigation: Flytter opad eller nedad med lodrette svirp med én finger. Prøv dette på hjemmeskærmen.

 • Statisk tekst: Flytter fra en linje statisk HTML-tekst til den næste. Statisk tekst er hovedteksten på en side – ikke f.eks. henvisninger eller navne på knapper.

Gå fra link til link

 • Links: Flytter fra ét link til det næste.

 • Besøgte links: Flytter fra et link til det næste, men kun de links, du allerede har klikket på.

 • Ikke besøgte henvisninger: Flytter fra et link til den næste, men kun de henvisninger, du ikke har klikket på endnu.

 • Henvisninger på siden: Flytter fra et link på en websideside til den næste.

Flere måder at bevæge dig rundt på en side på:

 • Tabeller: Flytter VoiceOver-markøren til starten på en tabel på en webside.

 • Lister: Flytter VoiceOver-markøren til starten på en liste på en webside.

 • Knapper: Flytter fra en knap til den næste i HTML-indhold.

 • Formularværktøjer: Flytter mellem knapper og menuer, når du bruger en formular.

 • Tekstfelter: Flytter fra et tekstfelt til det næste i HTML-indhold.

 • Søgefelter: Flytter fra et søgefelt til det næste i HTML-indhold.

 • Billeder: Flytter til billeder.

Ændr den måde, du taster på

Brug Indtastningsfunktion til at skifte mellem Normal indtastning, Tifingersystem og Direkte berøring. Svirp op eller ned med en finger for at skifte mellem indstillingerne.

I stedet for at bruge rotoren kan du gå til Indstillinger > Tilgængelighed > VoiceOver > Indtastningsfunktion, for at vælge en indstilling.

Sådan bruges indtastningsfunktionerne:

Normal indtastning

Vælg en tast på tastaturet ved at svirpe til venstre eller højre, og tryk derefter to gange for at indtaste tegnet. Eller flyt fingeren rundt på tastaturet for at vælge en tast. Hold tasten nede med den ene finger, mens du trykker på skærmen med en anden finger.

VoiceOver læser tasten op, når du vælger den, og gør det igen, når du indtaster tegnet.

Tifingersystem

Tryk på en tast på tastaturet for at vælge den, og løft derefter fingeren for at indtaste tegnet. Hvis du kommer til at trykke på en forkert tast, kan du skubbe fingeren hen til den ønskede tast.

VoiceOver oplæser tegnet på hver tast, når du berører den. VoiceOver skriver tegnet, når du løfter fingeren.

Direkte berøring

Indtast det samme, som når VoiceOver er slået fra. Denne indstilling slår kun VoiceOver fra, når du taster.

Vælg dine valgmuligheder

Nogle af valgmulighederne ovenfor findes som standard på rotoren, mens andre er valgfrie.

Du kan vælge valgmulighederne for rotoren under Indstillinger > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor. Vælg derefter de valgmuligheder, der skal vises på rotoren.

Nogle valgmuligheder findes ikke altid på rotoren. F.eks. findes Indtastningsfunktion kun på rotoren, når tastaturet er aktiveret.

Udgivelsesdato: