Skift sprog på din iPhone eller iPad

Du kan ændre sprogindstillingerne på din iPhone eller iPad, hvis sproget er forkert, eller hvis du ved et uheld er kommet til at vælge et sprog, du ikke forstår.

Åbn appen Indstillinger

En iPhone, der viser hjemmeskærmen med symbolet for appen Indstillinger forstørret.

Tryk på Generelt

En iPhone, der viser appen Indstillinger med indstillingen Generelt fremhævet under Skærmtid.

Vælg Sprog & område

En iPhone, der viser menuen Generelle indstillinger med indstillingen Sprog & område fremhævet.

Tryk på Tilføj sprog

En iPhone, der viser menuen Sprog & område med Tilføj sprog fremhævet.

Vælg sprog

En iPhone, der viser listen over tilgængelige systemsprog med fransk fremhævet.

Vælg dit primære sprog

Du bliver spurgt, hvilket sprog du vil bruge som dit primære sprog.  Når sproget er blevet opdateret på din enhed, burde det valgte sprog blive vist automatisk.

En iPhone, der viser beskeden "Vil du bruge fransk som dit primære sprog?" De viste muligheder er Brug fransk, Brug dansk og Annuller.
Udgivelsesdato: