Brug AirPrint til at udskrive fra din iPhone eller iPad

Læs mere om, hvordan du udskriver fra din iPhone eller iPad på en AirPrint-aktiveret printer.

Før du begynder

  • Bekræft, at din printer understøtter AirPrint. Kontakt printerproducenten for at få flere oplysninger.

  • Sørg for, at din iPhone eller iPad og printeren har forbindelse til samme Wi-Fi-netværk, og at du er inden for netværkets rækkevidde.

Sådan udskrives med AirPrint

  1. Åbn den app, som du vil udskrive fra.

  2. Du kan finde udskriftsfunktionen ved at trykke på knappen Delknappen Del i appen eller knappen DelNo alt supplied for Image eller knappen Handlingerknappen Handlinger.

  3. Rul ned, og tryk på knappen Udskrivknappen Udskriv eller Udskriv. Se i appens brugerhåndbog eller hjælpeafsnittet, hvis du ikke kan finde udskriftsfunktionen. Ikke alle apps understøtter AirPrint.

    Der er ikke angivet et alternativ til billede
  4. Tryk på Der er ikke valgt en printer, og vælg en AirPrint-aktiveret printer.

  5. Vælg antal kopier, eller angiv andre indstillinger, f.eks. hvilke sider du vil udskrive.

  6. Tryk på Udskriv i øverste højre hjørne.

Sådan får du vist eller annullerer et udskriftsjob

Under udskrivning kan udskriftsjobbet vises og annulleres via Appskifter.

Få vist et udskriftsjob

Se udskriftsjob i Printercentral

Du kan få vist et udskriftsjob ved at åbne Appskifter og derefter trykke på Printercentral.

Annuller et udskriftsjob

Annuller et udskriftsjob fra Oversigt

Hvis du vil annullere et udskriftsjob, skal du åbne Appskifter, trykke på Printercentral og derefter trykke på Annuller udskrivning.

AirPrint fungerer med Wi-Fi eller kabelbaserede netværksforbindelser. AirPrint-printere, som er sluttet til USB-porten på en Apple AirPort-base eller AirPort Time Capsule eller til din computer via en Bluetooth-forbindelse, kan ikke bruge AirPrint.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: