AirPods Pro og AirPods Max med Aktiv støjreduktion og Transparent lyd

AirPods Pro og AirPods Max har tre støjkontrolfunktioner: Aktiv støjreduktion, Transparent lyd og Fra. Du kan skifte mellem dem, afhængigt af hvor meget af den omgivende lyd du vil høre.

Hvad er Aktiv støjreduktion og Transparent lyd?

Med Aktiv støjreduktion registrerer en eller flere udadrettede mikrofoner lyde i omgivelserne, som dine AirPods Pro (1. eller 2. generation) eller AirPods Max udligner med antistøj, der fjerner lydene fra omgivelserne, før du når at høre dem. En indadrettet mikrofon lytter efter uønskede lyde inde i dit øre, som dine AirPods Pro eller AirPods Max også udligner ved hjælp af antistøj.

Transparent lyd lader lyd fra omgivelserne komme ind, så du kan høre, hvad der sker omkring dig. Aktiv støjreduktion og Transparent lyd fungerer bedst, når dine AirPods Pro sidder godt.

Hvis du har AirPods Pro (2. generation) og den nyeste version af iOS eller iPadOS, kan du også bruge Tilpasset lyd, som justerer støjkontrolindstillinger baseret på dine omgivelser.

Skift mellem støjkontrolfunktioner

Du kan skifte mellem støjkontrolfunktionerne direkte fra dine AirPods Pro eller AirPods Max, eller du kan bruge din iPhone, iPad, dit Apple Watch eller en Mac. Når du skifter mellem tilstandene, høres en klokke.

Når du bruger iOS, iPadOS, watchOS eller macOS til at skifte mellem støjkontrolfunktionerne, vises Aktiv støjreduktion som Støjreduktion.

Skift mellem støjkontrolfunktionerne på AirPods Max

Når du bruger dine AirPods Max, skal du trykke på knappen Støjkontrol for at skifte mellem Aktiv støjreduktion og Transparent lyd. Du kan tilpasse, hvilke funktioner du vil skifte mellem (Aktiv støjreduktion, Transparent lyd og Fra), i Bluetooth-indstillinger på din iPhone, iPad eller Mac.

airpods-max-noise-mode-sound-mode-button-right-side

Skift mellem støjkontrolfunktioner på AirPods Pro

Tryk på og hold tryksensoren på AirPod-staven nede, indtil der lyder en klokke.

airpods-pro-change-noise-mode-sound-mode-sensor-right

Når du har begge AirPods i, kan du trykke på og holde tryksensoren nede på en af dem for at skifte mellem Aktiv støjreduktion, Transparent lyd og Fra. Med AirPods Pro (2. generation) kan du også skifte til Tilpasset lyd. Du kan tilpasse, hvilke funktioner der skal skiftes mellem, i Bluetooth-indstillingerne på din iPhone, iPad eller Mac.

Hvis du kun vil bruge Aktiv støjreduktion med den ene AirPod, skal du bruge din iPhone eller iPad til at gå til Indstillinger > Tilgængelighed > AirPods og slå "Støjreduktion med kun en AirPod til". Tryk derefter på og hold tryksensoren nede for at skifte mellem støjkontrolfunktionerne.

Skift mellem støjkontrolfunktionerne på iPhone eller iPad

 1. Åbn Kontrolcenter på din iOS- eller iPadOS-enhed.

 2. Tag dine AirPods Max på, eller sæt begge AirPods i ørerne, tryk på lydstyrkemærket, og hold fingeren nede, indtil der vises flere betjeningsindstillinger.

 3. Tryk på symbolet Støjkontrol i nederste venstre hjørne.

  ios-16-iphone-14-pro-control-center-volume-noise-control-noise-cancellation-transparency-mode
 4. Tryk på Støjreduktion, Transparent lyd eller Fra.

Du kan også tilpasse og skifte mellem støjkontrolfunktioner i Indstillinger:

 1. Med dine AirPods i ørerne og forbundet til din iPhone eller iPad skal du gå til Indstillinger.

 2. Tryk på navnet på dine AirPods.

 3. Tryk på Støjreduktion, Transparent lyd eller Fra for at skifte mellem støjkontrolfunktioner. For at vælge de støjkontrolfunktioner, du vil bruge sammen med tryksensoren på AirPods Pro eller knappen Støjkontrol på AirPods Max, skal du vælge to eller tre tilstande under Knap skifter mellem.

  ios-16-iphone-14-pro-settings-airpods-noise-control-transparency

Skift mellem støjkontrolfunktioner på Apple Watch

 1. Når du lytter til lyd via dit ur, skal du trykke på AirPlay-symbolet .

 2. Tryk på Støjreduktion, Transparent lyd eller Fra.

  watchos-9-watch-s8-music-now-playing-airplay-airpods-noise-cancellation

Skift mellem støjkontrolfunktioner på Mac

 1. Med dine AirPods Pro eller AirPods Max forbundet til din Mac skal du klikke på Kontrolcenter i menulinjen.

 2. Klik på Bluetooth.

 3. Vælg dine AirPods Pro eller AirPods Max, og vælg derefter Støjreduktion, Transparent lyd eller Fra.

  macos-ventura-macbook-pro-menu-bar-sound-airpods-noise-control-transparency-noise-cancellation

Du kan også vælge de to eller tre støjkontrolfunktioner, du vil bruge sammen med tryksensoren på AirPods Pro eller knappen Støjkontrol på AirPods Max:

 1. Slut dine AirPods Pro eller AirPods Max til din Mac, og vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger.

 2. Klik på "Tryk og hold nede for at skifte mellem" for at vælge de to eller tre støjkontrolfunktioner, du vil skifte mellem.

  macos-ventura-system-settings-airpods-press-and-hold-cycle-between-noise-control-options

Find ud af, hvad du skal gøre, hvis Aktiv støjreduktion ikke fungerer som forventet på dine AirPods Pro.

Udgivelsesdato: