Mål kalibreringen af din MacBook Pro med Liquid Retina XDR-skærm, Apple Studio Display eller Apple Pro Display XDR

Se, hvordan du måler din skærms kalibrering. Hvis du har brug for det, kan du også finjustere kalibreringen eller udføre intern rekalibrering af skærmen.

Alle MacBook Pro, Studio Display og Pro Display XDR gennemgår en avanceret skærmkalibreringsproces på fabrikkens samlebånd for at sikre, at skærmens brede P3-farveområde og LED-baggrundslysene er nøjagtige.

Fabrikskalibreringsprocessen gør det muligt for brugerne at tage skærmen i brug med det samme og få en fantastisk visuel oplevelse. Hvis din arbejdsgang kræver tilpasset kalibrering, kan du finjustere kalibreringen af din skærm eller rekalibrere den til en arbejdsgang, der er indstillet til et spektroradiometer fra tredjepart.

Mål din skærm

Du kan bruge en række QuickTime-filmtestmønstre fra Apple til at evaluere kalibreringen af din skærm. Disse korrekt farvemærkede referencer giver dig mulighed for at bruge dit interne spektroradiometer til at måle og bekræfte primær- og sekundærfarver samt luminans, herunder EOTF (Electro-Optical Transfer Function).

Tjek kompatibilitet

Download testmønstre

 1. Gå til AVFoundation-udviklersiden.

 2. I afsnittet Related Resources (Relaterede ressourcer) skal du klikke på Color Test Patterns (Farvetestmønstre) for at downloade testarkiverne.

 3. Dobbeltklik på arkivet QuickTime-Test-Pattern.zip for at pakke arkivet ud.

Mål skærmen

 1. Juster spektroradiometret fra en tredjepart i forhold til skærmens midte.

 2. Sørg for, at det er mørkt i rummet, så spildlys eller lysskær ikke påvirker målingerne.

 3. Åbn mappen med QuickTime-testmønsterfilm, og vælg den række af mønstre, du vil teste. Hver mappe indeholder sekvenser af filmarkiver til måling af farve og luminans i konfigurationer som BT.709 og BT.601.

 4. Åbn hvert arkiv i QuickTime Player, og mål hvert arkiv med testmønsterfilm i mappen. Kontroller, at den forudindstillede reference, der bruges i øjeblikket, matcher det valgte testmønster. Du skal f.eks. bruge tilstanden Digital Cinema (P3–DCI), når du bruger DCI SDR-baserede mønstre.

 5. Sammenlign de farve- (kromatiske) og luminansværdier, du målte, med dem i arkivet Reference Values.txt i mappen med testmønstre. Afhængigt af dit spektroradiometers tolerance eller kalibrering kan der være visse forskelle i læsningerne i forhold til referenceværdierne.

Hvis dine målinger afviger markant fra referenceværdierne, kan du få tip til, hvordan du måler din skærm.

Tilpas kalibreringen

Du kan foretage følgende justeringer for at få mere avancerede arbejdsgange:

* Hvis du har en tidligere version af macOS, kan du downloade appen Pro Display XDR Calibrator for at omkalibrere Pro Display XDR på en Mac med macOS Catalina 10.15.6 eller en nyere version.

Tips til måling og kalibrering af din skærm

Hvis du ikke får ensartede resultater, når du måler og kalibrerer din skærm, får du her nogle tips til, hvad du kan gøre.

Kontroller dit miljø

 • Kontroller det omgivende miljø for at minimere mængden af spildlys, der reflekterer over blændeområdet på skærmen.

 • Apple anbefaler, at du måler og kalibrerer i et miljø, hvor temperaturen er maks. 25° C. Du opnår de mest reproducerbare resultater, hvis temperaturen i rummet er den samme under kalibreringen som ved typisk brug.

Kontroller spektroradiometrets indstilling

 • Sørg for, at skærmen er varmet op i mindst 30 minutter, og at den er termisk stabil.

 • Anbring måleren, så den står lodret med skærmen og på niveau med x-aksen, så der er minimal polarisering.

 • Kontroller din målers eksponeringsindstilling. Hvis din måler har en tilstand for automatisk eksponering, skal du slå denne til – dette optimerer læsningerne på forskellige luminansniveauer. Hvis din måler ikke har en automatisk eksponeringsfunktion, skal du kontakte instrumentets producent for anbefalede indstillinger. Gennemgå konfigurationsindstillingerne for placering og brændvidde, blænde, båndbredde, eksponering, målehastighed, synkronisering af skærm og eventuelle automatiske eller dynamiske funktioner, som dit instrument måtte have.

 • Kontroller, om måleren har en indstilling til integrationstid. Brug en længere integrationstid, når det er muligt, for at få et mere nøjagtigt resultat.

 • Hvis din måler har en indstilling for automatisk ND-filter (Neural Density), skal du slå den fra.

Kontroller spektroradiometrets kalibrering

Kontroller producentens specifikationer for at vurdere spektroradiometrets tolerance. Observerede forskelle kan skyldes et af følgende forhold:

 • Forskellige instrumentkalibreringer, der bruger forskellige incidenser af illuminant A.

 • Usikkerhed, der er iboende i hver enkelt illuminant A.

 • Forskellige instrumenthardwaredesign og optiske stier, hvilket resulterer i forskellige nedarvede fejl.

Nulstil spektroradiometret

Hvis dit instrument ikke reagerer, skal du kontakte producenten for at få at vide, hvordan du nulstiller spektroradiometret.

Læs mere

Læs mere om de macOS-referenceforudindstillinger, der følger med din skærm.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: