Brug funktionen Altid til med dit Apple Watch

Apple Watch Series 5 og senere kan vise tiden og andre hurtige oplysninger, også selvom dit håndled er nede.

Altid til er som standard slået til på Apple Watch Series 5 og senere, inklusive Apple Watch Ultra og nyere.* I denne tilstand er tiden altid synlig sammen med din urskive eller den seneste aktive app.

For at forlænge batterilevetiden nedtones skærmen, når håndleddet er nede, eller når du gør en hurtig bevægelse for at dække for skærmen med din hånd. Løft dit håndled, eller tryk på skærmen for at bringe alt tilbage til fuld lysstyrke og gøre urskærmen aktiv, så du kan interagere med dit ur.

* Apple Watch SE understøtter ikke Altid til.

Administration af indstillinger for Altid til

Altid til har indstillinger, som du kan bruge til at slå funktionen fra og dermed øge batterilevetiden. Du kan også vælge de oplysninger, du vil have vist på skærmen, når dit håndled er nede.

Sådan tænder og slukker du for funktionen Altid til

 1. Tryk på Digital Crown, indtil hjemmeskærmen vises, og tryk derefter på appen IndstillingerNo alt supplied for Image.

 2. Tryk på Skærm & lysstyrke.

 3. Rul ned, og tryk derefter på Altid til.

 4. Tryk på Altid til for at tænde eller slukke for funktionen.

Altid til er ikke tilgængelig, når dit Apple Watch er i Energibesparende tilstand eller Teaterfunktion, som du kan slå til eller fra i Kontrolcenter.

Sådan administrerer du, hvilke oplysninger der vises, når dit håndled er nede

 1. Åbn appen Indstillinger på dit Apple Watch.

 2. Tryk på Skærm & lysstyrke.

 3. Rul ned, og tryk derefter på Altid til.

 4. Tryk på Vis komplikationsdata, Vis meddelelser eller Vis apps. De apps, der kan vise denne type oplysninger, vises på den næste skærm.

 5. Vælg, hvilke apps der skal vise oplysninger på skærmen, når dit håndled er nede. Du kan slukke helt for kategorien af oplysninger ved at bruge indstillingen øverst på skærmen.

Sådan ser app-komplikationer ud, når dit håndled er nede

Mens håndleddet er nede, opdateres tiden og komplikationerne på urskiven én gang i minuttet, og oplysningerne vises på følgende måde:

 • Tidskomplikationer, f.eks. Stopur og Tidtagning, afrunder de viste oplysninger til hele minutter.

 • Komplikationer, der viser dynamiske data, f.eks. Kompas og Støj, er ikke aktive.

 • Andre komplikationer, f.eks. Kalender, Vejr og apps fra andre producenter, opdateres én gang i minuttet eller efter behov.

Sådan interagerer du med dit ur

Når skærmen er dæmpet, ignorerer den de fleste skub for at forhindre utilsigtet input. Selv med håndleddet nede kan du stadig trykke på en komplikation for at åbne dens app eller skubbe ned fra toppen af skærmen for at se notifikationer. Drej Digital Crown for at bruge Smart Stack, eller dobbeltklik på Digital Crown for at bruge Skifter imellem programmer. Tryk på sideknappen for at bruge Kontrolcenter (til watchOS 9 eller ældre skal du trykke og holde nede nederst på skærmen og derefter skubbe opad).

Du kan også løfte dit håndled, trykke på Digital Crown eller trykke på sideknappen for at skrue helt op for lysstyrken på dit ur.

Udgivelsesdato: