Handy Tech Braille Star 40: Enhedstaster til VoiceOver-navigation

Hvis du bruger en Handy Tech Braille Star 40-braille-skærm med VoiceOver i iOS, kan du navigere ved hjælp af følgende enhedsspecifikke tastekommandoer.

Taster på braille-enhed

VoiceOver-handling

Venstre op + venstre ned

Aktiverer Slettetasten

Højre op + højre ned

Aktiverer Returtasten

Venstre op

Panorer braille til venstre

Venstre ned

Panorer braille til højre

Højre op

Panorer braille til venstre

Højre ned

Panorer braille til højre

Markørtast

Tryk to gange på det valgte emne

Statusmarkør

Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra

Yderligere oplysninger

Du kan finde en generel liste over almindelige kommandoer i artiklen almindelige braille-kommandoer til VoiceOver.

Hvis du vil være sikker på, at din braille-skærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: