Almindelige braillekommandoer til VoiceOver på din Mac

Du kan bruge følgende standardkommandoer til at betjene VoiceOver på din Mac med en understøttet brailleskærm. Hvis du vil tilpasse brailleskærmens kommandoer, skal du slutte skærmen til din Mac. Åbn derefter Hjælpeprogrammet VoiceOver, vælg Braille, og gå til fanen Skærme.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af macOS.

Navigation

VoiceOver-handling

Skærmtast

Flyt til forrige emne

Punkt 1 + mellemrumstast

Flyt til næste emne

Punkt 4 + mellemrumstast

Flyt op

Punkt 3 + mellemrumstast

Flyt ned

Punkt 6 + mellemrumstast

Gå til første emne

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + mellemrumstast

Gå til sidste emne

Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Start interaktion

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 6 + mellemrumstast

Stop interaktion

Punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Emnevælger

Punkt 2 + punkt 4 + mellemrumstast

Find

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + mellemrumstast

Gå til menulinje

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + mellemrumstast

Åbn genvejsmenu

Punkt 2 + punkt 5 + mellemrumstast

Escape

Punkt 1 + punkt 2 + mellemrumstast

Rullefunktion

VoiceOver-handling

Skærmtast

Rul en side til venstre

Punkt 2 + punkt 4 + punkt 6 + mellemrumstast

Rul en side til højre

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 5 + mellemrumstast

Rul en side op

Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Rul en side ned

Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Læs sidetal op, eller læs de viste rækker op

Punkt 3 + punkt 4 + mellemrumstast

Rotor

VoiceOver-handling

Skærmtast

Vælg den forrige rotorindstilling

Punkt 2 + punkt 3 + mellemrumstast

Vælg den næste rotorindstilling

Punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Interaktion

VoiceOver-handling

Skærmtast

Udfør handling til emne

Punkt 3 + punkt 6 + mellemrumstast

Forøg lydstyrke

Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Formindsk lydstyrke

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 6 + mellemrumstast

Læsning

VoiceOver-handling

Skærmtast

Læs siden op, start øverst

Punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Læs indhold ved VoiceOver-markør

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + mellemrumstast

Læs tekstattributter

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Redigering

VoiceOver-handling

Skærmtast

Vælg alle

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Vælg venstre

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + mellemrumstast

Vælg højre

Punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Betjening

VoiceOver-handling

Skærmtast

Åbn Hjælpeprogrammet VoiceOver

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 6 + mellemrumstast

Slå Skærmtæppe til og fra

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Sæt tale på pause eller fortsæt tale

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + mellemrumstast

Slå tale til eller fra

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + mellemrumstast

Åbn Hjælp til VoiceOver

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + mellemrumstast

Tastaturhjælp

Punkt 1 + punkt 3 + mellemrumstast

Opret specielt mærke

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + mellemrumstast

Slå Hurtigstyring til eller fra

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Braille

VoiceOver-handling

Skærmtast

Panorer braille til venstre

Punkt 2 + mellemrumstast

Panorer braille til højre

Punkt 5 + mellemrumstast

Vis eller skjul meddelelseshistorie

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Oversæt

Punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Overfør brailletast til delete-tasten

Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Overfør brailletast til Returtasten

Punkt 1 + punkt 5 + mellemrumstast

Overfør brailletast til tabulatortasten

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Skift mellem forkortet og uforkortet braille

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

8-punkt

VoiceOver-handling

Skærmtast

Gå til skrivebord

Punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 7 + mellemrumstast

Tastaturhjælp

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 7 – mellemrumstast

Tale til/fra

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 7 + mellemrumstast

Overfør brailletast til Skiftetast

Punkt 4 + punkt 7 + mellemrumstast

Overfør brailletast til Skiftetast til/fra

Punkt 4 + punkt 8 + mellemrumstast

Overfør brailletast til Kommandotast

Punkt 1 + punkt 7 + mellemrumstast

Overfør brailletast til Kommandotast til/fra

Punkt 1 + punkt 8 + mellemrumstast

Overfør brailletast til Ctrl-tast

Punkt 3 + punkt 7 + mellemrumstast

Overfør brailletast til Ctrl-tast til/fra

Punkt 3 + punkt 8 + mellemrumstast

Overfør brailletast til Alternativtast

Punkt 2 + punkt 7 + mellemrumstast

Overfør brailletast til Alternativtast til/fra

Punkt 2 + punkt 8 + mellemrumstast

Overfør brailletast til FN-tast

Punkt 5 + punkt 7 + mellemrumstast

Overfør brailletast til FN-tast til/fra

Punkt 5 + punkt 8 + mellemrumstast

Overfør brailletast til delete-tasten

Punkt 7

eller

Punkt 7 + mellemrumstast

Overfør brailletast til Returtasten

Punkt 8

eller

Punkt 8 + mellemrumstast

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: