Om trådløs roaming for virksomheder

Læs om, hvordan enheder med iOS og iPadOS roamer i en virksomheds Wi-Fi-miljø.

Denne artikel er rettet mod systemadministratorer for skoler, virksomheder eller andre organisationer.

Disse oplysninger gælder for følgende enheder med iOS eller iPadOS:

 • iPhone 5s eller en nyere model

 • iPod touch (6. generation)

 • iPad Pro og nyere

 • iPad Air og nyere

 • iPad mini 2 og nyere

 • iPad (5. generation eller nyere)

Udløsertærskel

Dette er det mindste signalniveau, som en klient kræver for at opretholde en forbindelse.

iPhone, iPad og iPod touch overvåger og opretholder den aktuelle BSSID's forbindelse (Basic Service Set Identifier), indtil RSSI (Received Signal Strength Indicator) overskrider -70 dBm. Derefter scanner enheden efter BSSID-roamingkandidater til den nye ESSID (Extended Service Set Identifier).

Vær opmærksom på dette, når du designer trådløse celler og beregner deres signaloverlap. Det kan f.eks. være, du designer 5 GHz-celler, der har et overlap på -67 dBm. I dette tilfælde opretholder enheden forbindelsen til BSSID i længere tid, end du ville forvente. Det skyldes, at enheden bruger -70 dBm som udløser. Hvis BSSID'ens RSSI er højere end -65 dBm, foretrækker enheden et 5 GHz-netværk.

Sørg for at bruge målenheden til at måle celleoverlap. Antenner på bærbare computere er meget større og mere kraftfulde end antenner på smartphones eller tablets. Så hvis du bruger en bærbar computer til at måle overlap, vil iPhone- og iPad-enheder have andre cellegrænser end forventet.

Roam-scanning

Dette er, når stationer tjekker for adgangspunkter (AP'er), der understøtter den nuværende ESSID. Stationerne tjekker alle tilgængelige kanaler på enten 2,4 GHz- eller 5 GHz-båndet.

Roam-scanningen går hurtigere, hvis du aktiverer 802.11k på kontrolniveauet. Dette hjælper, fordi iPhone, iPad og iPod touch bruger de seks første poster i naborapporten og gennemgår dem for at prioritere scanningen. Hvis du ikke aktiverer 802.11k, skal iOS scanne mere metodisk. Dette kan forlænge søgeprocessen med flere sekunder.

For eksempel kan en bruger foretage et opkald og gå om på den anden side af bygningen. Når enheden overskrider grænsen på -70 dBm, scanner den efter roaming-mål. Hvis den bruger naborapporten, som 802.11k leverer, finder den adgangspunkter, der understøtter den nuværende ESSID, på tre kanaler. Den scanner straks de pågældende kanaler, finder ud af, at adgangspunktet på en kanal har den rette signalstyrke, og udfører roaming. Hvis du ikke aktiverer 802.11k, skal klienten scanne alle kanaler på hvert bånd for at finde et roaming-mål. Dette kan forlænge processen med flere sekunder.

Udvælgelseskriterier for roaming-kandidater

Disse oplysninger kan hjælpe dig med at designe et trådløst netværk, der understøtter realtidstjenester som stemme og video. iOS overvejer oplysninger, der deles af netværk, om kanaludnyttelse og antallet af tilknyttede klienter. iOS bruger disse oplysninger sammen med signalstyrkemålinger (RSSI) til at bedømme kandidatnetværk. Netværk med en højere score giver en bedre Wi-Fi-oplevelse.

Hvis flere SSID'er på 5 GHz får samme score, vælger iOS et netværk ud fra følgende kriterier:

 • 802.11ax foretrækkes frem for 802.11ac

 • 802.11ac foretrækkes frem for 802.11n eller 802.11a

 • 802.11n foretrækkes frem for 802.11a

 • 80 MHz-kanalbredden foretrækkes frem for 40 MHz eller 20 MHz

 • 40 MHz-kanalbredden foretrækkes frem for 20 MHz

iOS og iPadOS vælger mål-BSSID'er på baggrund af:

 • Hvorvidt klienten sender eller modtager en række 802.11-datapakker

 • Forskellen i signalstyrken i forhold til den aktuelle BSSID’s RSSI

Når enheden sender eller modtager data, vælger den mål-BSSID'er med en RSSI, der er mindst 8 dB højere end den aktuelle BSSID’s RSSI. Når enheden ikke sender eller modtager data, bruges en difference på 12 dB.

For eksempel kan RSSI'en for den aktuelle forbindelse falde til -75 dBm under et VoWLAN-opkald (Voice over WLAN). Når det sker, søger enheden efter BSSID'er med en RSSI på mindst -67 dBm.

Intet alternativ leveret til billede

Hvis opkaldet slutter, og enheden stopper med at sende eller modtage data, søger enheden efter BSSID'er med en RSSI på mindst -63 dBm. Bemærk, at 802.11-rammer til styring og kontrol ikke tæller som data.

Roaming-ydeevne

"Roaming-ydeevne" er den tid, som en klient skal bruge for at godkende en ny BSSID. For at godkende skal klienten finde en gyldig roaming-kandidat og derefter fuldføre roaming-processen hurtigt. Ellers oplever brugeren en afbrydelse af tjenesten.

Roaming sker, når klienten godkendes af den nye BSSID, og den aktuelle BSSID ophæver godkendelsen. Sikkerheds- og godkendelsesmetoden afgør, hvor lang tid dette tager.

Hvis du bruger 802.1X-baseret godkendelse, skal klienten fuldføre udvekslingen af EAP-nøgler, før BBSID'en kan ophæve godkendelsen. Dette kan tage flere sekunder afhængigt af miljøets godkendelsesinfrastruktur. Når dette sker, oplever brugeren en afbrydelse af tjenesten.

Hvis du bruger 802.11r-baseret godkendelse, kan klienten forhåndsgodkendes af potentielle adgangspunkter. Dette reducerer godkendelsestiden til millisekunder, så det er usandsynligt, at brugeren oplever en afbrydelse af tjenesten.

Brug Wi-Fi-søgning i AirPort-værktøj

Appen AirPort-værktøj har en Wi-Fi-scanner, der logfører enhedens visning af netværket. Administratorer kan bruge det til at bekræfte klientens visning af netværket på en bestemt lokalitet.

For at opnå præcise resultater skal du udføre Wi-Fi-søgning på den samme iPhone-, iPad- eller iPod touch-model, som dine brugere har.

 1. På iPhone, iPad eller iPod touch: Gå til Indstillinger, tryk på AirPort-værktøj, og slå derefter Wi-Fi-søgning til.

 2. Åbn appen AirPort-værktøj, og tryk derefter på Wi-Fi-søgning.

 3. Brug mærket til at indstille en søgevarighed på op til 60 sekunder. Wi-Fi-søgning kører som standard løbende.

 4. Tryk på Søg for at starte søgningen. AirPort-værktøjet viser alle SSID'er, som det finder. Dette omfatter skjulte netværk, der vises som "Netværksnavn utilgængeligt". Tryk på Stop for at stoppe søgningen.

  Intet alternativ leveret til billede
  • AirPort-værktøjet gennemsøger alle tilgængelige bånd med intervaller på fire sekunder. Virksomhedsnetværk med flere adgangspunkter grupperes efter BSSID. Søgningen viser oplysninger om:

   • SSID

   • BSSID

   • Seneste RSSI

   • Kanal

   • Seneste tid fundet

 5. Tryk på en SSID for at se sporingsloggen af søgeresultaterne for den pågældende SSID og BSSID. Sporingsloggen viser dato og tidspunkt for søgningen samt kanalen og RSSI'en.

  Der er ikke angivet et alternativ til billede
 6. Når søgningen er færdig, kan du dele resultaterne. Tryk på knappen TilbageBilledtekst mangler, tryk på knappen DelBilledtekst mangler, og vælg derefter en mulighed.

AirPort-værktøjet sender resultaterne som en kommasepareret liste:

SSID, BSS, RSSI, kanal, tidspunkt

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-57", "11", "12:02:03 PM"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BC", "-53", "149", "12:02:03 PM"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:50", "-63", "149", "12:02:03 PM"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BB", "-69", "11", "12:02:03 PM"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-67", "11", "12:02:07 PM"

Den første linje er kolonneoverskriften, der viser felterne SSID, BSS, RSSI, kanal og tid. Importér listen i et regneark eller et andet værktøj for at analysere resultaterne eller opstille dem i et diagram.

Udgivelsesdato: