Hvis du bliver bedt om at godkende nye vilkår og betingelser for Apple Business Manager, Apple Business Essentials eller Apple School Manager

Apple opdaterer jævnligt softwarelicensaftalen til macOS, iOS, iPadOS eller tvOS – ofte i forbindelse med udgivelse af en ny OS-version. Når en softwarelicensaftale opdateres, skal en Apple Business Manager-administrator, Apple Business Essentials-administrator eller Apple School Manager-administrator logge på webstedet for programmet og acceptere de opdaterede vilkår.

Om administratorer

Den person, der foretager den indledende tilmelding til programmet, accepterer samtidig følgende vilkår og betingelser på vegne af den organisation, der tilmeldes:

  • Apple Business Manager-aftale, Apple Business Essentials-aftale eller Apple School Manager-aftale

  • macOS-softwarelicensaftale

  • Softwarelicensaftale til iOS og iPadOS

  • tvOS-softwarelicensaftale

  • Vilkår for volumenindhold

Når tilmeldingen er fuldført, bliver denne person administrator i Apple Business Manager, Apple Business Essentials eller Apple School Manager og kan også udpege op til fire administratorer mere.

Accept af opdaterede aftaler

Når Apple har opdateret en af disse aftaler, skal en administrator for Apple Business Manager, Apple Business Essentials eller Apple School Manager logge på programmets websted for at acceptere de nye aftaler.

Hvis du ikke accepterer aftalerne

Enheder, som tidligere var tildelt en MDM-server (Mobile Device Management) i Apple Business Manager, Apple Business Essentials eller Apple School Manager, berøres ikke. Selv hvis du sletter alt indhold og alle indstillinger på en enhed, er enheden stadig tildelt den samme MDM-server, og de samme indstillinger anvendes under indstilling af enheden.

Følgende betingelser er dog gældende, indtil de nye aftaler accepteres:

  • Undervisere og ledere i Apple School Manager kan nulstille brugernes adgangskoder og sende eller udskrive adgangsoplysningerne, men andre funktioner på webstedet vil være deaktiveret. (Ledere af midlertidige organisationer kan vælge "Opret et PDF- og CSV-arkiv, der kan downloades." "Send som en e-mail" er kun tilladt, når en organisation er bekræftet.)

  • Ledere i Apple Business Manager eller Apple Business Essentials kan nulstille brugernes adgangskoder og sende eller udskrive adgangsoplysningerne, men andre funktioner på webstedet vil være deaktiveret.

  • I Apple Business Manager, Apple Business Essentials og Apple School Manager kan der ikke tildeles nye enheder til MDM-serveren, selv hvis du har valgt, at nye indkøb automatisk tildeles en bestemt MDM-server.

  • MDM-serveren kan rapportere en fejl, f.eks. "403 T_C_NOT_SIGNED”, når den kommunikerer med Apples servere til enhedsadministration.

  • Brugere af Skolearbejde kan ikke oprette, opdatere eller slette fag.

Udgivelsesdato: