OS X Mavericks: Sådan bruges avancerede Active Directory-indstillinger i en konfigurationsbeskrivelse

En konfigurationsbeskrivelse kan bruges til at konfigurere OS X til at oprette forbindelse til et AD-domæne (Active Directory).

I OS X Mavericks kan de avancerede AD-indstillinger, som er tilgængelige via biblioteksværktøjet eller kommandolinjeværktøjet dsconfigad, også angives vha. en konfigurationsbeskrivelse.

  1. Start med et OS X-bibliotekselement, som oprettes i Beskrivelsesadministrator.

  2. Arkiver og hent beskrivelsen, så du kan redigere den manuelt.

Følgende AD-konfigurationsnøgler kan føjes til bibliotekselementet (det skal være af typen com.apple.DirectoryService.managed). Bemærk, at nogle indstillinger kun angives, hvis den tilknyttede flagnøgle er angivet til "true". Eksempel: ADPacketEncryptFlag skal angives til "true" for at aktivere nøglen ADPacketEncrypt.

Nøgle

Type

Beskrivelse

HostName

Streng

Active Directory-domæne, der skal oprettes forbindelse til

UserName

Streng

Brugernavn for den konto, der bruges til at oprette forbindelse til domænet

Password

Streng

Adgangskode for den konto, der bruges til at oprette forbindelse til domænet

ADOrganizationalUnit

Streng

Organisationsenhed (OU), hvor det nye computerobjekt tilføjes

ADMountStyle

Streng

Netværkshjemmeprotokol, der skal bruges: "afp" eller "smb"

ADCreateMobileAccountAtLoginFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADCreateMobileAccountAtLogin

ADCreateMobileAccountAtLogin

Boolesk

Opret mobilkonto ved log ind

ADWarnUserBeforeCreatingMAFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADWarnUserBeforeCreatingMA

ADWarnUserBeforeCreatingMA

Boolesk

Advar bruger inden oprettelse af mobilkonto

ADForceHomeLocalFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADForceHomeLocal

ADForceHomeLocal

Boolesk

Gennemtving lokalt hjemmebibliotek

ADUseWindowsUNCPathFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADUseWindowsUNCPath

ADUseWindowsUNCPath

Boolesk

Brug UNC-sti fra Active Directory for at få netværkshjemmeplaceringen

ADAllowMultiDomainAuthFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADAllowMultiDomainAuth

ADAllowMultiDomainAuth

Boolesk

Tillad godkendelse fra alle domæner i området

ADDefaultUserShellFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADDefaultUserShell

ADDefaultUserShell

Streng

Bruger-shell (standard), f.eks. /bin/bash

ADMapUIDAttributeFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADMapUIDAttribute

ADMapUIDAttribute

Streng

Knyt UID til attribut

ADMapGIDAttributeFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADMapGIDAttribute

ADMapGIDAttribute

Streng

Knyt bruger-GID til attribut

ADMapGGIDAttributeFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADMapGGIDAttributeFlag

ADMapGGIDAttribute

Streng

Knyt gruppe-GID til attribut

ADPreferredDCServerFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADPreferredDCServer

ADPreferredDCServer

Streng

Foretræk denne domæneserver

ADDomainAdminGroupListFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADDomainAdminGroupList

ADDomainAdminGroupList

Array af strenge

Tillad administration af angivne Active Directory-grupper

ADNamespaceFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADNamespace

ADNamespace

Streng

Angiv navngivningsmetode for primær brugerkonto: "forest" eller "domain" ("domæne" er standard)

ADPacketSignFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADPacketSign

ADPacketSign

Streng

Signering af pakke: "allow", "disable" eller "require" ("allow" er standard)

ADPacketEncryptFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADPacketEncrypt

ADPacketEncrypt

Streng

Kryptering af pakke: "allow", "disable", "require" eller "ssl" ("allow" er standard)

ADRestrictDDNSFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADRestrictDDNS

ADRestrictDDNS

Array af strenge

Begræns dynamiske DNS-opdateringer til de angivne grænseflader (f.eks. en0, en1)

ADTrustChangePassIntervalDaysFlag

Boolesk

Aktiver eller deaktiver nøglen ADTrustChangePassIntervalDays

ADTrustChangePassIntervalDays

Nummer

Hvor ofte adgangskoden for computergodkendelse skal ændres i dage: "0" er deaktiveret

Du kan se et eksempel på avancerede Active Directory-indstillinger i kilden til denne konfigurationsbeskrivelse.

Understøttede metoder til installering af en beskrivelse med avancerede Active Directory-konfigurationsnøgler:

  • Dobbeltklik på arkivet .mobileconfig via Finder

  • Udfør /usr/bin/profiles via Terminal

  • Brug systembilledværktøjet til at føje handlingen "Add Configuration Profiles" (Tilføj konfigurationsbeskrivelser) til oprettelsen af et tilpasset billede, der udføres med NetRestore eller NetInstall

Avancerede Active Directory-konfigurationer kan ikke anvendes direkte via Beskrivelsesadministrator.

Udgivelsesdato: