Brug en administratoradgangskode, når du importerer brugere, med henblik på at give adgang til FileVault fra et arkiv

Når du bruger kommandoen fdesetup til at importere brugere fra et arkiv, skal du angive en administratoradgangskode i adgangskodefeltet på øverste niveau.

Når du forbereder et plist-arkiv med henblik på at aktivere en liste over brugere for kommandoen fdesetup add -inputplist, skal du bruge en administratoradgangskode i adgangskodefeltet på øverste niveau.

Bemærk: Brug af gendannelsesnøglen i adgangskodefeltet på øverste niveau kan medføre, at der returneres en fejl. Brug i stedet en administrators adgangskode.

Læs mere

Du kan finde flere oplysninger om brug af dette kommandolinjeværktøj på fdesetup man-siden.

Følgende er et eksempel på et arkiv med egenskabsliste, der kan importeres:

Brugernavn admin Adgangskode Apple123 Yderligere brugere Brugernavn travis Adgangskode topsecret

  • admin er det korte navn på en administratorbruger

  • Apple123 er adgangskoden til brugeren "admin"

  • travis er det korte navn på en bruger, der skal aktiveres

  • topsecret er adgangskoden til brugeren "travis"

Udgivelsesdato: