Po úpravě tohoto ovládacího prvku se stránka znovu načte
Smart Battery Case

Program výměny krytů Smart Battery Case na iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR

Apple zjistil, že u některých krytů Smart Battery Case na iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR může docházet k problémům s nabíjením. Vadný Smart Battery Case může vykazovat jeden nebo více následujících problémů:

  • Kryt s baterií se při připojení k napájení nenabíjí nebo se nabíjí jen přerušovaně.
  • Kryt s baterií nenabíjí iPhone nebo ho nabíjí jen přerušovaně.

Vadné kusy byly vyrobeny od ledna 2019 do října 2019. Nejedná se o bezpečnostní problém a Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu Apple vadné kryty s baterií vymění bezplatně.

Vyhovující modely

Tento program se vztahuje na následující modely krytu Smart Battery Case:

Smart Battery Case na iPhone XS
iPhone XS
Smart Battery Case na iPhone XS Max
iPhone XS Max
Smart Battery Case na iPhone XR
iPhone XR

Poznámka: Na žádné jiné modely krytu Smart Battery Case na iPhone se tento program nevztahuje.

Postup výměny

Najděte si autorizovaného poskytovatele servisu Apple, který vám Smart Battery Case vymění. Před zahájením servisu bude váš Smart Battery Case prověřen, jestli se na něj tento program vztahuje.

Pokud máte otázky nebo potřebujete další pomoc, obraťte se na podporu Apple.

Další informace

Apple může servis omezit jen na zemi nebo oblast, ve které byl produkt původně zakoupen. V případě krytů Smart Battery Case zakoupených v zemích EHP je servis k dispozici i v ostatních členských zemích EHP.

Tento celosvětový program společnosti Apple neprodlužuje standardní záruku na Smart Battery Case. Na vaše práva vyplývající ze zákona na ochranu spotřebitele nemá tento program vliv.

Program se vztahuje na dotčené kryty Smart Battery Case po dobu dvou let od prvního maloobchodního prodeje daného zařízení.

Vadné kryty s baterií budou zlikvidovány šetrně k životnímu prostředí.

Informace z 10. ledna 2020