macOS High Sierra

Vyhledání a smazání souborů

Z bočního panelu na panelu Úložiště můžete procházet položky podle kategorií, zjistit množství využitého místa a rychle vyhledat dokumenty, aplikace, knihy, filmy, zálohy a další soubory. Položky, které již nepotřebujete, můžete potom smazat.

Soubor trvale smažete kliknutím na tlačítko Smazat.

Poznámka: Nabídka kategorií se liší podle aplikací a souborů ve vašem Macu.

 1. Použijte příkaz Apple > O tomto Macu, klikněte na Úložiště u horního okraje okna a potom klikněte na Správa.

 2. Klikněte na kategorii na bočním panelu:

  • Aplikace, iTunes a iBooks: Tyto kategorie uvádí jednotlivé soubory. Chcete-li smazat nějakou položku, umístěte ukazatel na název souboru a potom klikněte na tlačítko Smazat .

   Poznámka: Pokud smažete položku, kterou jste získali v iTunes Storu, App Storu nebo iBooks Storu prostřednictvím svého Apple ID, položka bude uchována na iCloudu a můžete ji znovu stáhnout.

  • Dokumenty: Zobrazí všechny dokumenty v Macu. Kliknutím na příslušné tlačítko můžete rychle zobrazit velké soubory nebo stažená data. Kliknutím na Název, Druh, Poslední přístup nebo Velikost u horního okraje okna můžete uvedené soubory seřadit. Také můžete kliknutím na Prohlížeč souborů zobrazit obsah a údaj o množství místa v úložišti, které využívají různé složky v souborovém systému.

   Chcete-li smazat soubor, umístěte ukazatel na soubor a klikněte na tlačítko Smazat ; kliknutím na lupu zobrazíte soubor ve Finderu.

   Tip: Chcete-li přejít přímo do této složky, na panelu Úložiště klikněte na Projít soubory.

  • iCloud Drive a Mail: Tyto kategorie poskytují obecná doporučení pro optimalizaci úložiště. Nabídnuté doporučení můžete přijmout kliknutím na příslušné tlačítko.

  • iOS soubory: Poskytuje výpis jednotlivých souborů zálohy a firmwaru systému iOS. Chcete-li smazat nějakou položku, umístěte ukazatel na soubor a potom klikněte na tlačítko Smazat .

  • Koš: Kliknutím na Vysypat koš smažete všechny položky v koši. Přesunutím ukazatele na soubor a kliknutím na tlačítko Smazat smažete požadovaný soubor.