Slovník AppleScriptu pro Finder

Zobrazení skriptovacích příkazů a objektů

Při vytváření skriptu můžete zjistit, jaké příkazy a objekty jsou pro určitou aplikaci dostupné. Stačí si projít skriptovací slovník aplikace.

Jak zobrazit skriptovací slovník aplikace

Dialogové okno Exportovat s místní nabídkou Formát souboru, v níž je vybrána volba Aplikace. Dále zde vidíte možnosti, které lze nastavit při ukládání skriptu.

Uložení skriptu jako aplikace

Po vytvoření a otestování můžete skript uložit jako aplikaci a spustit ji jako kteroukoli jinou aplikaci.

Jak uložit skript jako aplikaci

Chcete‑li prozkoumat uživatelskou příručku pro Editor skriptů, klepněte nahoře na stránce na Obsah nebo zadejte slovo či sousloví do vyhledávacího pole.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.