macOS High Sierra

Přidávání, uspořádání a zobrazování oblíbených stránek

Webové stránky, které jste si uložili jako oblíbené, můžete rychle zobrazit kliknutím na dynamické vyhledávací pole nebo použitím panelu Oblíbené. Také se můžete v části Top stránky podívat na stránky, které jste navštěvovali nejčastěji.

Otevřít Safari

Přidání webové stránky k oblíbeným

 • Přidání oblíbené stránky: Přesuňte ukazatel na dynamické vyhledávací pole, klikněte na tlačítko Přidání jedním krokem vlevo od pole, podržte tlačítko stisknuté a pak vyberte Oblíbené.

  Také můžete kliknout na dynamické vyhledávací pole a přetáhnout URL webové stránky, kterou si prohlížíte, do zobrazení oblíbených položek nebo přetáhnout URL či záložku na stránku Oblíbené, do řádku oblíbených položek nebo do složky Oblíbené na bočním panelu.

Uspořádání oblíbených stránek

 • Změna uspořádání oblíbených položek: Přetáhněte je na jiná místa.

 • Úprava názvu oblíbené webové stránky nebo složky: Podržte Ctrl a klikněte na položku na stránce Oblíbené nebo na řádku oblíbených položek. Z nabídky zkratek vyberte Přejmenovat. Na název můžete také přitlačit nebo jej zvýraznit kliknutím a podržením a poté zadat nový název.

 • Odstranění oblíbené webové stránky: Přetáhněte oblíbenou webovou stránku mimo stránku Oblíbené nebo řádek oblíbených položek; když se zobrazí ikona Odstranit , uvolněte tlačítko. Také můžete podržet Ctrl, kliknout na oblíbenou položku a vybrat volbu Smazat z nabídky zkratek.

 • Zobrazení jiných složek záložek v Oblíbených: Vyberte volby Safari > Předvolby, klikněte na možnost Obecné a použijte místní nabídku „V oblíbených se zobrazí“.

 • Zobrazení nebo skrytí často navštěvovaných stránek v seznamu oblíbených položek: Použijte příkaz Záložky > Zobrazit často navštěvované v oblíbených.

  Často navštěvované stránky jsou uvedeny pod vašimi oblíbenými položkami na stránce Oblíbené.

Zobrazení vašich oblíbených položek

 • Zobrazení stránky Oblíbené: Použijte příkaz Záložky > Zobrazit oblíbené. Pokud volbu Zobrazit oblíbené nevidíte, použijte příkaz Safari > Předvolby, klikněte na Obecné, potom na místní nabídku „V novém okně otevřít“ a vyberte Oblíbené.

  Stránka Oblíbené se zobrazí také při otevírání nových panelů. Pokud stránku Oblíbené na nových panelech nevidíte, změňte nastavení v oddílu předvoleb Obecné.

 • Zobrazení vašich oblíbených položek prostřednictvím dynamického vyhledávacího pole: Kliknutím na dynamické vyhledávací pole zobrazíte své oblíbené webové stránky; potom klikněte na webovou stránku, kterou chcete navštívit. Oblíbené položky zmizí v okamžiku, kdy začnete psát, a nezobrazí se, pokud na pole kliknete při prohlížení oblíbených položek nebo Top stránek.

  Adresa a vyhledávací pole v Safari; dole ikony oblíbených webových stránek
 • Zobrazení řádku oblíbených položek: Vyberte Zobrazení > Zobrazit řádek oblíbených položek. Pod nástrojovým panelem se zobrazí řádek s vašimi oblíbenými webovými stránkami.

  Řádek oblíbených položek se složkou záložek. Chcete‑li na řádku některou záložku nebo složku upravit, klikněte na ni a podržte ji. Chcete‑li přeuspořádat položky na panelu, přetáhněte je. Chcete‑li odstranit položku, přetáhněte ji mimo řádek.
 • Otevření oblíbené webové stránky: Na stránce Oblíbené, v zobrazení oblíbených položek, které se objeví po kliknutí na dynamické vyhledávací pole, nebo na řádku oblíbených položek (nebo po použití Touch Baru) klikněte na požadovanou webovou stránku.

Poznámka: Safari využívá iCloud k udržování stejného seznamu oblíbených webových stránek na všech vašich Macích a iOS zařízeních, v jejichž předvolbách iCloudu je Safari zapnuté.